PL EN
CASE REPORT
The development conditions of clinical social work in Poland
 
More details
Hide details
1
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 
 
Publication date: 2020-05-26
 
 
Corresponding author
Hubert Kaszyński   

Instytut Socjologii UJ, ul. Grodzka 52, 31-044 Kraków; adres elektroniczny autora: hubert. kaszynski@uj.edu.pl
 
 
Problemy Polityki Społecznej 2016;35:59-73
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The article discusses the context of the professionalization of social work in Poland. It focuses on the specialisation in clinical social work. As clinical social work is understood work with the Other based on direct contact, dialogue, therapeutical relation and more generally — on an interdisciplinary understanding of human being and society. Such contextual factors of is emergence are presented in the article as: free market, civil society, self-organization of social workers, their professional powers and specific specialisations within social work. A clinical orientation is discussed against the backdrop of other orientations in social work, that is: an instrumental, functional and critical orientations.
 
REFERENCES (9)
1.
Biestek, F.P. (1961). The Casework Relationship. London: Allen & Unwin.
 
2.
Chmielowski, A. (2004). Pisma Adama Chmielowskiego św. Brata Alberta (1845–1916). Kraków: Instytut Wydawniczy Księży Misjonarzy.
 
3.
Dominelli, L. (1997). Sociology for Social Work. London: Macmillan.
 
4.
Honneth, A. (2012). Walka o uznanie. Moralna gramatyka konfliktów społecznych. Kraków: NOMOS.
 
5.
Howe, D. (2013). Empatia. Co to jest i dlaczego jest taka ważna?. Warszawa: Oficyna Ingenium.
 
6.
Lorenz, W. (2005). Social Work and a New Social Order — Challenging Neo-liberalism’s Erosion of Solidarity. Social Work and Society, Vol. 3, Issue 1, s. 93–101.
 
7.
Szmagalski, J. (2016). Jedna czy wiele? Rozwój koncepcji pracy socjalnej na świecie. Warszawa: Instytut Rozwoju Służb Społecznych.
 
8.
Węgrzycki, A. (2014). Wokół filozofii spotkania. Kraków: Wydawnictwo WAM.
 
9.
Załęski, P.S. (2012). Neoliberalizm i społeczeństwo obywatelskie. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
 
ISSN:1640-1808
Journals System - logo
Scroll to top