STUDIA
Pogranicza kulturowe
 
 
Więcej
Ukryj
1
University of Vaasa School of Management, Philosophy
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Tommi Lehtonen   

University of Vaasa, School of Management, Philosophy, Yliopistonranta 10, 65200 Vaasa, Fabriikki F339; author’s email address: Tommi.Lehtonen@uwasa.fi
Data publikacji: 18-05-2020
 
Problemy Polityki Społecznej 2019;46:43–60
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Autor artykułu stara się rozwikłać kwestię przedefiniowania granic kulturowych. Zadaje w związku z tym następujące pytania: 1) Do czego nawiązują granice kulturowe i z czego się składają? 2) Na jakich warunkach i w jakim zakresie zasadna jest metafora granic kulturowych? 3) Na jakich zasadach granice kulturowe mogą być łamane lub przekraczane? Zagadnienia te są rozważane na podstawie filozoficznej analizy, która czerpie z tekstów The Reality of Social Construction (2012) Dave’a Elder-Vassa oraz Whose Justice? Which Rationality? (2003) Alasdaira MacIntyre’a. Metafora granic jest ważnym narzędziem do studiowania kultury, ponieważ pomaga wytłumaczyć, dlaczego różne zasady panują w różnych kulturach oraz jaki związek mają konflikty kulturowe z łamaniem tychże zasad utrzymywanych i wzmacnianych przez różnorodne grupy społeczne. Metafora granic pasuje do tego zadania, ponieważ z jej pomocą różne kultury i grupy społeczne mogą być ustrukturyzowane oraz postrzegane jako odmienne byty kolektywne, jednak z zacierającymi się i zmieniającymi się granicami, mogą one także się wspierać, wchodzić w konflikt lub przenikać się ze sobą
 
REFERENCJE (21)
1.
Achebe, Ch. (1958/1994). Things Fall Apart. New York: Anchor Books.
 
2.
Apel, K.-O. (1973). Transformation der Philosophie, Band 2: Das Apriori der Kommunikationsgemeinschaft. Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag.
 
3.
Bertalanffy, L., von (1969). General System Theory: Foundations, Development, Applications. Revised edition. New York: George Braziller.
 
4.
Butler, J. (1990). Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity. New York: Routledge.
 
5.
Douglas, M. (1966). Purity and Danger: An Analysis of Concepts of Pollution and Taboo. London: Routledge & Keegan Paul.
 
6.
Douglas, M. (1996). Thought Styles: Critical Essays on Good Taste. London: SAGE Publications.
 
7.
Douglas, M. (2003). Natural Symbols: Explorations in Cosmology. Second edition. New York: Routledge.
 
8.
Elder-Vass, D. (2012). The Reality of Social Construction. Cambridge: Cambridge University Press.
 
9.
Grathoff, R., Kłoskowska, A. (eds.) (1994). The Neighbourhood of Cultures. Warsaw: Institute of Political Studies, Polish Academy of Sciences.
 
10.
Hannerz, U. (2002). Flows, Boundaries and Hybrids: Keywords in Transnational Anthropology. Oxford: Oxford University Press.
 
11.
Lehtonen, T. (2014a). The perspective challenge. Minerva: An Online Open Access Journal of Philosophy, vol. 18, pp. 86–110.
 
12.
Lehtonen, T. (2014b). What is this thing called democracy? A discussion from the perspective of subjective global multi-attractedness. In: S. Lamminpää, Ch. Rink (eds.), Demokratia, Demokrati, Democracy, Demokratie. VAKKI-symposiumi XXXIV 13.–14.2.2014 (pp. 16–45). VAKKI Publications 3. Vaasa: VAKKI.
 
13.
Lehtonen, T. (2015). Cultural boundaries: imaginary or real? In: D. Rellstab, N. Siponkoski (eds.), Borders under Negotiation. VAKKI-symposiumi XXXV 12.–13.2.2015 (pp. 46–55). VAKKI Publications 4. Vaasa: VAKKI.
 
14.
MacIntyre, A. (2003). Whose Justice? Which Rationality? Notre Dame, IN: University of Notre Dame Press.
 
15.
Morton, T. (2007). Ecology without Nature. Cambridge, MA: Harvard University Press.
 
16.
Morton, T. (2010). The Ecological Thought. Cambridge, MA: Harvard University Press.
 
17.
Morton, T. (2013). Hyperobjects: Philosophy and Ecology after the End of the World. Minneapolis, MN: University of Minnesota Press.
 
18.
O’Neill, O. (2016). Justice across Boundaries: Whose Obligations? Cambridge: Cambridge University Press.
 
19.
Ritzer, G. (2004). Globalization of Nothing. Thousand Oaks, CA: Pine Forge Press.
 
20.
Taylor, Ch. (1989). Sources of the Self: The Making of the Modern Identity. Cambridge: Cambridge University Press.
 
21.
Wittgenstein, L. (2001). Philosophical Investigations: The German Text, with a Revised English Translation. Translated by G.E.M. Anscombe, edited by G.E.M. Anscombe & R. Rhees. Third edition. Malden, MA: Blackwell Publishing.
 
ISSN:1640-1808