STUDIA
Carole Pateman o dochodzie podstawowym
 
Więcej
Ukryj
1
Katedra Filozofii UEK Zakład Etyki i Filozofii Społecznej
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Katarzyna Guczalska   

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków; adres elektroniczny autorki: k.guczalska@gmail.com
Data publikacji: 22-05-2020
 
Problemy Polityki Społecznej 2017;37:15–32
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W artykule przedstawiono ideę bezwarunkowego dochodu podstawowego w ujęciu Carole Pateman. Jej stanowisko zostało porównane z koncepcją dochodu podstawowego Bruce’a Akcermana/Anne Alstott oraz Philippe Van Parijsa. Artykuł rekonstruuje argumenty Pateman, które dowodzą przewagi jej stanowiska. Konkurencyjne koncepcje dochodu podstawowego charakteryzują się brakiem konsekwencji wywodu oraz krótkowzrocznością w odniesieniu do tematu feminizmu. Novum koncepcji Pateman polega na powiązaniu dochodu podstawowego z procesem demokratyzacji oraz emancypacją kobiet (demokratyzacja powinna dotyczyć również sfery gospodarstwa domowego). W artykule zostało również omówione zagadnienie free riders oraz kontynuacja myśli Pateman dokonana przez Michaela Goodharta.
 
REFERENCJE (35)
1.
Ackerman, B., Alstott, A. (1999). The Stakeholder Society. New Haven: Yale University Press.
 
2.
Alstott, A.L. Good for Women. Pobrano z: http://bostonreview.net/archiv... [dostęp: 25.12.2016].
 
3.
The Basic Income Earth Network. Pobrano z: http://www.basicincome.org [dostęp: 25.12.2016].
 
4.
Bregman, R. (2016). Utopia for Realists: The Case for a Universal Basic Income, Open Borders, and a 15-hour Workweek. The Correspondent.
 
5.
De Wispelaere, J., Morales, L. (2016). Is there (or should there be) a right to basic income? Philosophy & Social Criticism, vol. 42, no. 9, s. 920–936.
 
6.
Dzierzgowski, J. (2007). Przeciw tyranii szefów, mężów i biurokratów. Idea dochodu gwarantowanego i związane z nią kontrowersje. Pobrano z: http://www.iooi.pl/file/92/dzi... [dostęp: 25.12.2016].
 
7.
Goodhart, M. (2008). A Democratic Defense of Universal Basic Income. W: D.I. O’Neill, M.L. Shanley, I.M. Young (red.), Illusion of Consent. Engaging with Carole Pateman. University Park: Penn State University Press, s. 139–162.
 
8.
Karalus, A. (2015). Kontrowersje wokół zagadnienia sprawiedliwości dystrybutywnej. Filo-Sofija, nr 29, s. 219–238.
 
9.
Mika, B. (2014). Dochód podstawowy i jego konsekwencje dla świata pracy. Praktyka Teoretyczna, nr 2 (12). Pobrano z: http://www.praktykateoretyczna... [dostęp: 25.12.2016].
 
10.
Panitch, V. (2011). Basic income, decommodification and the welfare state. Philosophy & Social Criticism, vol. 37, no. 8, s. 935–945.
 
11.
Pateman, C. (1985). The Problem of Political Obligation: A Critique of Liberal Theory. Cambridge: Polity in association with Blackwell.
 
12.
Pateman, C. (1988). The Sexual Contract. Cambridge: Polity Press.
 
13.
Pateman, C. (2003). Freedom and Democratization: Why Basic Income is to be Preferred to Basic Capital. W: K. Dowding, J. De Wispelaere, S. White (red.). The Ethics of Stakeholding. Basingstoke/New York: Palgrave Macmillan, s. 130–148.
 
14.
Pateman, C. (2003a). Democratizing Citizenship: Some Advantages of a Basic Income. W: E.O. Wright (red.), Redesigning Distribution: Basic Income and Stakeholder Grants as Alternative Cornerstones for a More Egalitarian Capitalism. London/New York: Verso, s. 83–98.
 
15.
Pateman, C. (2005). Another Way Forward: Welfare, Social Reproduction, and a Basic Income. W: L. Mead and Ch. Beem (red.), Welfare Reform and Political Theory. New York: Russell Sage Foundation, s. 34–64.
 
16.
Pateman, C., Mills, Ch.W. (2007). Contract and domination. Cambridge: Polity Press.
 
17.
Pateman, C. (2014). Kontrakt płci, przeł. J. Mikos. Warszawa: Czarna Owca.
 
18.
Polska Inicjatywa Obywatelska na rzecz Wprowadzenia Bezwarunkowego Dochodu Podstawowego http://bezwarunkowydochodpodst....
 
19.
Rawls, J. (1994). Teoria sprawiedliwości, przeł. M. Panufnik i inni. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
20.
Rifkin, J. (2003). Koniec pracy. Schyłek siły roboczej na świecie i początek ery postrynkowej, przeł. E. Kania. Wrocław: Wydawnictwo Dolnośląskie.
 
21.
Robeyns, I. (2001). Czy dochód podstawowy odda sprawiedliwość kobietom?, przeł. M. Szlinder. Pobrano z: www.praktykateoretyczna.pl/ing... [dostęp: 25.12.2016].
 
22.
Van Parijs, P. (1991). Why Surfers Should be Fed: The Liberal Case for an Unconditional Basic Income. Philosophy and Public Affairs, vol. 20, no. 2, s. 101–131.
 
23.
Van Parijs, P. (1992). Competing justifications of Basic Income. W: tegoż (red.), Arguing for Basic Income: Ethical Foundations for a Radical Reform. London/New York: Verso.
 
24.
Van Parijs, P. (1995). Real Freedom For All. Oxford: Clarendon Press.
 
25.
Van Parijs, P. (2000). A Basic Income for All. Boston Review, October/November. Pobrano z: http://bostonreview.net/archiv... [dostęp: 25.12.2016].
 
26.
Van Parijs, P. (2001). What’s Wrong With A Free Lunch? Boston: Beacon Press Books.
 
27.
Van Parijs, P. (2004). Basic Income: A Simple and Powerful Idea for the Twenty-First Century. Politics & Society, vol. 32, no. 1.
 
28.
Van Parijs, P. (2008). Dochód podstawowy dla wszystkich. Problemy Polityki Społecznej. Studia i Dyskusje, nr 11, s. 139–153.
 
29.
Van Parijs, P. Cultural diversity against economic solidarity? Pobrano z: https://www.uclouvain.be/cps/u... [dostęp: 25.12.2016].
 
30.
Vickery, P. (2012). Utility, Character, and Mill’s Argument for Representative Government. Pobrano z: http://scholarworks.gsu.edu/cg... [dostęp: 25.12.2016].
 
31.
Vollenweider, C. (2013). Domestic service and gender equality: An unavoidable for the feminist debate on basic income. Basic Income Studies, nr 8, s. 19–41.
 
32.
White, S. (2003). The Citizen’s Stake and Paternalism. W: E.O. Wright (red.), Redesigning Distribution: Basic Income and Stakeholder Grants as Alternative Cornerstones for a More Egalitarian Capitalism. London—New York: Verso, s. 61–74.
 
33.
Wollstonecraft, M. (2011). Wołanie o prawa kobiety, przeł. E. Bodal i inni. Warszawa: Wyd. Mamania.
 
34.
Zelleke, A. (2005). Basic income in the United States: Redefining citizenship in the liberal state. Review of Social Economy, vol. 63, no. 4, s. 633–648.
 
35.
Zelleke, A. (2008). Should feminists endorse a Basic Income?: Institutionalizing the universal caregiver through an Unconditional Basic Income. Pobrano z: http://www.socialjustice.ie/si... [dostęp: 25.12.2016].
 
ISSN:1640-1808