Author Włodzimierz Anioł
 
CASE REPORT
 

The Finnish Knowledge-based and Innovation Society

Problemy Polityki Społecznej 2013;21:49–70
 
BOOK REVIEW
 

Scientific reflection on public policy in Poland and abroad

Problemy Polityki Społecznej 2014;27:177–181
 
ISSN:1640-1808