PL EN
FORUM
European social model – does it exist? Is it worth to shield it? Włodzimierz Anioł
 
More details
Hide details
1
Instytut Polityki Społecznej, Uniwersytet Warszawski
 
 
Publication date: 2020-06-07
 
 
Problemy Polityki Społecznej 2007;10:179-182
 
ISSN:1640-1808
Journals System - logo
Scroll to top