STUDIA
A preliminary analysis of social innovation in Italy and Latvia
 
 
Więcej
Ukryj
1
Rezekne Academy of Technologies, Latvia
2
Ecoistituto del Friuli Venezia Giulia, Italy
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Gilberto Marzano   

1) Atbrivosanas aleja 115, Rezekne, LV 4601, Latvia; gilberto.marzano@rta.lv 2) Via Galileo Ferraris, 1, Udine, 33100, Italy; gilmarzano@gmail.com
Data publikacji: 22-05-2020
 
Problemy Polityki Społecznej 2017;39:41–53
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Innowacje społeczne są na ogół postrzegane jako zdolność reagowania na pojawiające się potrzeby społeczne za pomocą nowych rozwiązań i modeli, które nie mają na celu osiągnięcia zysku. Przedsiębiorstwa społeczne, jako organizacje, które stosują strategie biznesowe w celu maksymalizacji poprawy dobrobytu ludzi i środowiska, są szeroko zaangażowane w innowacje społeczne. We Włoszech innowacje społeczne wydają się być prerogatywą przedsiębiorstw społecznych, zwłaszcza spółdzielni socjalnych, które są rodzajem przedsiębiorstwa społecznego typu non-profit, prowadzonym według określonych zasad. W artykule przedstawiono specyfikę innowacji społecznych i przedsiębiorczości społecznej we Włoszech i na Łotwie. Wskazane różnice są przydatne do zrozumienia trudności, na jakie są narażone kraje byłego ZSRR w procesie odchodzenia od komunistycznej przeszłości, oraz ich potencjału do eksperymentowania z nowymi formami współpracy społecznej.
 
REFERENCJE (28)
1.
Agostini, Ch., Natali, D. (2016). Italian Welfare Reforms: Missed Opportunities for a Paradigmatic Change? In: K. Schubert, P. de Villota, J. Kuhlmann (eds.) Challenges to European Welfare Systems (395–418). New York: Springer International Publishing.
 
2.
Ahrens, A., Zaščerinska, J. (2015). Social Innovation in Engineering Education: In Society, Integration, Education. Proceedings of the International Scientific Conference. Vol. 1, pp. 185–195.
 
3.
Barrett, M., Davidson, E., Prabhu, J., Vargo, S.L. (2015). Service Innovation in the Digital Age: Key Contributions and Future Directions. MIS Quarterly. Vol. 39, no. 1, pp. 135–154.
 
4.
Bikse, V., Rivza, B., Riemere, I. (2015). The Social Entrepreneur as a Promoter of Social Advancement. Procedia — Social and Behavioral Sciences. Vol. 185, pp. 469–478.
 
5.
Caroli, M. (2016). Modelli ed esperienze di innovazione sociale in Italia: Secondo rapporto sull’innovazione sociale. Milano: FrancoAngeli.
 
6.
Cittadinanza attiva (2016). Osservatorio civico sul federalismo in sanità. Rapporto 2015. Milano: FrancoAngeli.
 
7.
Defourny, J. (2001). Dal terzo settore all’impresa sociale. In: C. Borzaga, J. Defourny (eds.), L’impresa Sociale in Prospettiva Europea. London: Routledge.
 
8.
Di Diego, S. (2011). Il nuovo reime fiscal delle cooperative. Available at: http://www.reteomeo.it/uploads... [access date: 09.08.2016].
 
9.
Di Diego, S. (2013). Il calcolo dell’Ires nelle Cooperative Sociali. Available at: http://www.nonprofitoggi.it/20... [access date: 09.08.2016].
 
10.
Dobele, L., Dobele, A. (2014). Economic Gains from Social Entrepreneurship Development in Latvia. Regional Formation and Development Studies. Vol. 14, no. 3, pp. 30–39.
 
11.
Douglas, H. (2015). Embracing Hybridity: A Review of Social Entrepreneurship and Enterprise in Australia and New Zealand. Third Sector Review. Vol. 21, no. 1, p. 5.
 
12.
European Commission (2014). A Map of Social Enterprises and Their Eco-systems in Europe Country Report: Latvia. Available at: http://www.lm.gov.lv/upload/da... [access date: 20.05.2016].
 
13.
Ferrera, M., Jessoula, M., Fargion, V. (2013). At the Roots of the Italian Unbalanced Welfare State: The Grip of Cognitive Frames and “red-white” Political Competition. Available at: https://www.bancaditalia.it/pu... [access date: 01.10.2013].
 
14.
Heiskala, R. (2007). Social Innovations: Structural and Power Perspectives. In: T.J. Hamalainen, R. Heiskala (eds.), Social Innovations, Institutional Change and Economic Performance. (52–79). Cheltenham: Edward Elgar Publishing.
 
15.
Lynch, J. (2014). The Italian Welfare State After the Financial Crisis. Journal of Modern Italian Studies. Vol. 19, iss. 4, pp. 380–388.
 
16.
Marzano, G., Grewiński, M. (eds.). (2017). Introduction to Social Innovation. [s.l.] Mimesis International.
 
17.
Marzano, G., Lubkina, V., Rizakova, L. (2015). Delivering Social Telerehabilitation Services. Society, Integration, Education. Vol. 4, pp. 457–467.
 
18.
Melnikova, J., Zaščerinska, J. (2016). Integration of Entrepreneurship into Higher Education (Educational Sciences) in Lithuania and Latvia: Focus on Students’ Entrepreneurial Competencies. Regional Formation and Development Studies. Vol. 18, no. 1, pp. 99–109.
 
19.
Morelli, N. (2007). Social Innovation and New Industrial Contexts: Can Designers “Industrialize” Socially Responsible Solutions? Design Issues. Autumn, vol. 23, no. 4.
 
20.
Mulgan, G., Albury, D. (2003). Innovation in the Public Sector. (1–40). Available at: http://www.sba.oakland.edu/fac... innovation_in_the_public_sector.pdf [access date: 23.12.2017].
 
21.
Mulgan, G., Tucker, S., Ali, R., Sanders, B. (2007). Social Innovation: What it is, Why it Matters and How it Can be Accelerated. Working Paper Skoll Centre for Social Entrepreneurship. Available at: http://eureka.sbs.ox.ac.uk/761... [access date: 16.07.2016].
 
22.
Murray, R., Caulier-Grice, J., Mulgan, G. (2013). The Open Book of Social Innovation. [s.l.] Nesta.
 
23.
Moulaert, F. (2010). Social Innovation and Community Development: Concepts, Theories, and Challenges. In: F. Moulaert, F. Martinelli, E. Swygedouw, S. González (eds.), Can Neigbourhoods Save the City? Community Development and Social Innovation (4–16). London: Routledge.
 
24.
Oganisjana, K., Surikova, S., Laizāns, T. (2015). Factors Influencing Social Innovation Processes in Latvia: Qualitative Research Perspective. Entrepreneurship and Sustainability Issues. Vol. 3, iss. 2, pp. 186–197.
 
25.
Phills, J.A., Deiglmeier, K., Miller, D.T. (2008). Rediscovering Social Innovation. Stanford Social Innovation Review. Vol. 6, iss. 4, pp. 34–43.
 
26.
Torfing, J., Triantafillou, P. (eds.). (2016). Enhancing Public Innovation by Transforming Public Governance. Cambridge: Cambridge University Press.
 
27.
Venturi, P., Rago, S. (eds.). (2014). Dal Dualismo alla Co-Produzione. Il Ruolo dell’Economia Civile. Forlì: AICCON.
 
28.
Wilkinson, Ch., Medhurst, J., Henry, N., Wihlborg, M. (2014). A Map of Social Enterprises and Their Eco-systems in Europe: Executive Summary. London: ICF Consulting Services.
 
ISSN:1640-1808