RECENZJA
„Emerging Intersections”: rasa, klasa i płeć w analizie intersekcjonalnej
 
Więcej
Ukryj
1
Doktorantka w Katedrze Socjologii i Polityki Społecznej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Data publikacji: 02-06-2020
 
Problemy Polityki Społecznej 2011;15:147–155
 
 
REFERENCJE (5)
1.
Bauman, Z. (1997). „Wśród nas, nieznajomych — czyli o obcych w (po)nowoczesnym mieście”. W: A. Zeidler-Janiszewska (red.), Pisanie miasta. Czytanie miasta. Poznań.
 
2.
Bauman, Z. (2002). Socjologia. Warszawa: Zysk i S-ka.
 
3.
Bobako, M. (2010). Demokracja wobec różnicy. Multikulturalizm i feminizm w perspektywie polityki uznania. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie.
 
4.
Chesters G., I. Welsh (2005). (2005).“Complexity and Social Movement(s). Process and Emergence in Planetary Action Systems”, Theory, Culture and Society, nr 22 (5).
 
5.
West, C., S. Fenstermaker (2003). „Wytwarzanie różnicy”. W: M. Roth Walsh (red.), Kobiety, mężczyźni i płeć. Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN.
 
ISSN:1640-1808