PL EN
REVIEW
Emerging Intersections”: race, class, and gender in intersectional analysis
 
 
More details
Hide details
1
Doktorantka w Katedrze Socjologii i Polityki Społecznej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
 
 
Publication date: 2020-06-02
 
 
Problemy Polityki Społecznej 2011;15:147-155
 
 
REFERENCES (5)
1.
Bauman, Z. (1997). „Wśród nas, nieznajomych — czyli o obcych w (po)nowoczesnym mieście”. W: A. Zeidler-Janiszewska (red.), Pisanie miasta. Czytanie miasta. Poznań.
 
2.
Bauman, Z. (2002). Socjologia. Warszawa: Zysk i S-ka.
 
3.
Bobako, M. (2010). Demokracja wobec różnicy. Multikulturalizm i feminizm w perspektywie polityki uznania. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie.
 
4.
Chesters G., I. Welsh (2005). (2005).“Complexity and Social Movement(s). Process and Emergence in Planetary Action Systems”, Theory, Culture and Society, nr 22 (5).
 
5.
West, C., S. Fenstermaker (2003). „Wytwarzanie różnicy”. W: M. Roth Walsh (red.), Kobiety, mężczyźni i płeć. Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN.
 
ISSN:1640-1808
Journals System - logo
Scroll to top