PL EN
Z WARSZTATÓW BADAWCZYCH
Parental leaves in Poland: goals, challenges, perspectives
 
 
More details
Hide details
1
Warsaw University of Life Sciences—SGGW Faculty of Applied Informatics and Mathematics Department of IT Applications and Mathematics
 
 
Publication date: 2020-05-18
 
 
Corresponding author
Olga Zajkowska   

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Zastosowań Informatyki i Matematyki, Katedra Zastosowań Matematyki, ul. Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa; author’s email address: olga_zajkowska@sggw.pl
 
 
Problemy Polityki Społecznej 2019;46:121-136
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The aim of the paper is to describe availability and usage of parental leaves for women of reproductive age. We show the motivation for introducing the leaves and their history in Poland. Based on data from the Central Statistical Office (CSO; Polish: GUS), Social Insurance Institution (SII; Polish: ZUS) and Labour Force Survey (LFS; Polish: BAEL), the use of maternity leave in Poland are presented and potential problems related to it are discussed.
 
REFERENCES (46)
1.
Adserà, A. (2004). Changing fertility rates in developed co untries. The impact of labor market institutions. Journal of Population Economics, vol. 17, iss. 1, pp. 17–43.
 
2.
Baker, M., Milligan, K. (2008). Maternal employment, breastfeeding, and health: Evidence from maternity leave mandates. Journal of Health Economics, vol. 27, iss. 4, pp. 871–887.
 
3.
Bągard, M. (2013). Female Employment and Parental Leave: The Case of Poland. International Journal of Management and Economics, no. 40, pp. 155–178.
 
4.
Beuchert, L.V., Humlum, M.K., Vejlin, R. (2016). The Length of Maternity Leave and Family Health. Labour Economics, vol. 43, iss. C, pp. 55–71.
 
5.
Broadway, B., Kalb, G., Kuehnle, D., Maeder, M. (2015). The Effect of Paid Parental Leave on Child Health in Australia. IZA Discussion Paper, no. 8978. Institute for the Study of Labor (IZA).
 
6.
Dahl, G.B., Løken, K.V., Mogstad, M., Salvanes, K.V., (2013). What Is the Case for Paid Maternity Leave? NBER Working Paper, no. 19595.
 
7.
Danzer, N., Lavy, V. (2018). Paid Parental Leave and Children’s Schooling Outcomes. Economic Journal, vol. 128, iss. 608, pp. 81–117.
 
8.
Das, T., Polachek, S.W. (2015). Unanticipated Effects of California’s Paid Family Leave Program. Contemporary Economic Policy, vol. 33. iss. 4, pp. 619–635.
 
9.
Dearing, H. (2016). Gender equality in the division of work: How to assess European leave policies regarding their compliance with an ideal leave model. Journal of European Social Policy, vol. 26, iss. 3, pp. 234–247.
 
10.
Durasiewicz, A. (2012). Historyczne unormowania polityki rodzinnej. Biuletyn Informacyjny Wiadomości Społeczne, no. 1, pp. 14–27.
 
11.
Esping-Andersen, G. (1999). Social Foundations of Postindustrial Economics. New York: Oxford University Press.
 
12.
Fahlén, S. (2016). Equality at home—A question of career? Housework, norms, and policies in a European comparative perspective. Demographic Research, vol. 35 (November), pp. 1411–1440.
 
13.
Godlewska, J. (1984). Urlop i zasiłek macierzyński. Warszawa: Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych.
 
14.
Godlewska-Bujok, B. (2013). Urlopy rodzicielskie—o projekcie ustawy i jej (nie)konsekwencjach. Praca i Zabezpieczenie Społeczne, no. 3, pp. 9–12.
 
15.
Godlewska-Bujok, B. (2015). Uprawnienia związane z rodzicielstwem—nowa odsłona. Praca i Zabezpieczenie Społeczne, no. 9, pp. 17–22.
 
16.
Graniewska, D. (1971). Możliwości i potrzeba okresowej dezaktywizacji kobiet mających małe dzieci. Problemy Zabezpieczenia Społecznego, no. 4, pp. 1–5.
 
17.
Graniewska, D. (2009). Społeczne funkcje żłobków i przedszkoli. Obecnie i w przeszłości. Polityka Społeczna, no. 9 (426), s. 55–57.
 
18.
Guendelman, S., Goodman, J., Kharrazi, M., Lahiff, M. (2014). Work–family balance after childbirth: The association between employer-offered leave characteristics and maternity leave duration. Maternal and Child Health Journal, vol. 18, iss. 1, pp. 200–208.
 
19.
Han, W.-J., Waldfogel, J. (2003). Parental Leave: The Impact of Recent Legislation on Parents’ Leave Taking. Demography, vol. 40, iss. 1, pp. 191–200.
 
20.
Hewitt, B., Strazdins, L., Martin, B. (2017). The benefits of paid maternity leave for mothers’ post-partum health and wellbeing: Evidence from an Australian evaluation. Social Science and Medicine, vol. 182, pp. 97–105.
 
21.
Kosztowna, N. (2016). Kobieta w zakładzie pracy w Polsce Ludowej i po 1990 r. Analiza stanu prawnego. Annales. Etyka w życiu gospodarczym, vol. 19, no. 2, pp. 93–108.
 
22.
Kotowska, I.E. (red.) (1999). Przemiany demograficzne w Polsce w latach 90. w ś wietle koncepcji drugiego przejś cia demograficznego. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
 
23.
Kotsadam, A., Finseraas, H. (2011). The state intervenes in the battle of the sexes: Causal effects of paternity leave. Social Science Research, vol. 40, iss. 6, pp. 1611–1622.
 
24.
Kurowska, A. (2013). Ocena zasadności założeń reformy urlopów i zasiłków związanych z opieką nad małym dzieckiem. Problemy Polityki Społecznej. Studia i Dyskusje, no. 21 (2), pp. 155–170.
 
25.
Kurowska, A., Słotwińska-Rosłanowska, E. (2013). Zatrudnienie a pierwsze i drugie urodzenia wśród kobiet w Polsce. Studia Demograficzne, no. 1 (163), pp. 37–51.
 
26.
Kurzynowski, A. (1981). Demograficzno-społeczne determinanty wzorów zachowań młodych matek wobec pracy. Biuletyn IGS, no. 1/2, pp. 23–41.
 
27.
Makarzec, P. (2013). Ubezpieczenia społeczne w Polsce Ludowej. Zeszyty Naukowe WSEI, vol. 3, no. 1, pp. 103–115.
 
28.
Malaka, A. (2013). Ustawa scaleniowa—okoliczności jej uchwalenia i znaczenie dla rozwoju. In: Ubezpieczenie społeczne—dawniej i dziś. W 80-lecie uchwalenia ustawy o ubezpieczeniu społecznym (pp. 7–24). Wrocław: Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Polskie Stowarzyszenie Ubezpieczenia Społecznego.
 
29.
Michoń, P. (2008). Familisation and Defamilisation Policy in 22 European Countries. The Poznan University of Economics Review, vol. 8, no. 1, pp. 34–54.
 
30.
Mishtal, J.Z. (2009). Understanding low fertility in Poland: Demographic consequences of gendered discrimination in employment and postsocialist neoliberal restructuring. Demographic Research, vol. 21, pp. 599–626.
 
31.
Phipps, S., Burton, P., Lethbridge, L. (2001). In and out of the labour market: long-term income consequences of child-related interruptions to women’s paid work. Canadian Journal of Economics, vol. 34, iss. 2, pp. 411–429.
 
32.
Polakowski, M., Szelewa, D. (2015). Polityka społeczna PRL. Warszawskie Debaty o Polityce Społecznej, 18. Warszawa: Friedrich-Ebert-Stiftung. Przedstawicielstwo w Polsce.
 
33.
Rasmussen, A.W. (2010). Increasing the length of parents’ birth-related leave: The effect on children’s long-term educational outcomes. Labour Economics, vol. 17, iss. 1, pp. 91–100.
 
34.
Schönberg, U., Ludsteck, J. (2007). Maternity Leave Legislation, Female Labor Supply, and the Family Wage Gap. IZA Discussion Paper, no. 2699. Bonn: Institute for the Study of Labor (IZA).
 
35.
Sheridan, D. (1992). Researching women’s lives: Notes from visits to East Central Europe. Women’s Studies International Forum, vol. 15, no. 1, pp. 91–95.
 
36.
Staehelin, K., Bertea, P.C., Stutz, E.Z. (2007). Length of maternity leave and health of mother and child—A review. International Journal of Public Health, vol. 52, iss. 4, pp. 202–209.
 
37.
Stier, H., Lewin-Epstein, N., Braun, M. (2001). Welfare Regimes, Family-Supportive Policies, and Women’s Employment along the Life-Course. American Journal of Sociology, vol. 106, no. 6, pp. 1731–1760.
 
38.
Waldfogel, J., Higuchi, Y., Abe, M. (1999). Family leave policies and women’s retention after childbirth: Evidence from the United States, Britain, and Japan. Journal of Population Economics, vol. 12, iss. 4, pp. 523–545.
 
39.
Wiśniewski, J. (2014). Kilka refleksji dotyczących uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem w świetle znowelizowanych regulacji prawnych. Studia z Zakresu Prawa, Administracji i Zarządzania Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, vol. 5, pp. 119–131.
 
40.
Wujczyk, M. (2014). Urlop rodzicielski—nowa instytucja ochrony rodzicielstwa. Polityka Społeczna, no. 2 (479), pp. 21–24.
 
ISSN:1640-1808
Journals System - logo
Scroll to top