PL EN
RESEARCH PAPER
Factors Determining Migration Decisions of Nursing Students from Eastern Poland
 
More details
Hide details
1
Faculty of Economic Sciences, University of Warmia and Mazury in Olsztyn
 
 
Submission date: 2019-11-14
 
 
Final revision date: 2020-04-29
 
 
Acceptance date: 2020-05-05
 
 
Publication date: 2021-05-29
 
 
Corresponding author
Anna Organiściak-Krzykowska   

Wydział Nauk Ekonomicznych UWM, Katedra Polityki Gospodarczej, ul. Michała Oczapowskiego 4, 11-041 Olsztyn
 
 
Problemy Polityki Społecznej 2021;52:40-61
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The article contributes to research on international migration of healthcare professionals. The principal objective of the article is to identify and evaluate the factors which affect the decisions taken by young nursing students to emigrate from Poland. In the article original data from authors’ survey are used. It involved 207 students from universities in two relatively poor regions in eastern Poland: Lubelskie and Warmian- Masurian Voivodships. The literature analysis and the survey results conducted among nursing students show that low wages, poor working conditions, and low professional prestige are the factors motivating them to leave the country. Migration networks play an important role in the migration process as well. Young people increasingly often prefer virtual networks to look for a job. It seems that this type of contact will play an increasingly important role. The remuneration level should be increased and the working conditions improved in order to stop the emigration of nurses.
 
REFERENCES (36)
1.
Auleytner, J., Głąbicka, K. (2001). Polskie kwestie socjalne na przełomie wieków. Dom Wydawniczy Elipsa.
 
2.
Alameddinea, M., Kharroubib, S. A., Dumitc, N. Y., Kassasd, Diab-El-Harakee M., Richaf, N. (2019). What made Lebanese emigrant nurses leave and what would bring them back? A cross-sectional survey. International Journal of Nursing Studies, 103, March.
 
3.
Brome, H. (2007). Is New England experiencing a “brain drain”? Facts about demographic change and young professionals, New England Public Policy Center Discussion Paper, 07-3.
 
4.
Cairns, D. (2017). Exploring student mobility and graduate migration: undergraduate mobility propensities in two economic crisis context. Social & Cultural Geography, 18(3).
 
5.
Cerdeira, L., De Lourdes Machado-Taylor, M., Cabrito, B., Patrocínio, T., Brites, Gomes R. (2016). Brain drain and the disenchantment of being a higher education student in Portugal. Journal of Higher Education Policy and Management, 38, 68–77.
 
6.
Favell A. (2008). Rebooting migration theory: interdisciplinary, globality, and postdisciplinarity in migration studies. In C. Brettel & J. Hollifield (eds), In Migration Theory: Talking Across Disciplines. Routledge.
 
7.
Feraru, P. D. (2012). The approach of an intelligent system for stopping the phenomenon of migration of young people during the economic crisis. CES Working Papers, 4(3).
 
8.
GUS (2016a). Ludność w wieku 60+. Struktura demograficzna i zdrowie. GUS.
 
9.
GUS (2016b). Szkoły wyższe i ich finansowanie w 2016 r. GUS,
 
10.
GUS (2016c). Struktura wynagrodzeń według zawodów w październiku 2016 r.
 
11.
GUS (2017a). Rocznik demograficzny 2017.
 
12.
GUS (2018). Rocznik demograficzny 2018.
 
13.
Jończy, R. (2006). Exodus zarobkowy opolskiej młodzieży. Polityka Społeczna, 10, 10–14.
 
14.
Kautsch, M. (2013). Migracje personelu medycznego i ich skutki dla funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w Polsce. Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 11(2), 169–179.
 
15.
Kaczmarczyk, P. (ed.) (2005a). Migracje zarobkowe Polaków w dobie przemian. Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.
 
16.
Kaczmarczyk, P. (2005b). Czy Polsce zagraża „drenaż mózgów”? Biuletyn Migracyjny, 10, 2.
 
17.
Kaczmarczyk, P. (2006). Highly skilled migration from Poland and other CEE countries – myths and reality. In K. Gmaj & K. Iglicka (eds), Brain Drain or Brain Gain a Global Dilemma, CSM.
 
18.
Kaczmarczyk, P. (ed.) (2008). Współczesne migracje zagraniczne Polaków. Aspekty lokalne i regionalne. Uniwersytet Warszawski Wydział Nauk Ekonomicznych Ośrodek Badań nad Migracjami, Warszawa.
 
19.
Kowalewska, G., Nieżurawska-Zając, J., Rzeczkowski, D. (2018). Skłonności społeczeństwa informacyjnego do migracji na przykładzie studentów reprezentujących pokolenie Y. Wyniki badań empirycznych. Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych, 49, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
 
20.
Lee, E. S. (1966). A theory of migration. Demography, 3, 47–57.
 
21.
Leśniowska, J. (2005). Problem migracji polskiej kadry medycznej. Polityka Społeczna, 4, 18–22.
 
22.
Leśniowska, J. (2008). Migracje polskich pielęgniarek — wstępne informacje. Polityka Społeczna, 2, 19–21.
 
23.
Majda, A., Zalewska-Puchała, J., Cholewa, K., Bodys-Cupak, I., Kamińska A. (2018) The Impact of Migration on Polish Nurses — Pilot Study. Pielegniarstwo XXI wieku / Nursing in the 21st Century, 17(2), First Online: 15 Sep 2018. Page Count: 5–11.
 
24.
Makulec, A. (2013). Konsekwencje migracji wysoko wykwalifikowanego kapitału ludzkiego dla krajów wysyłających i migrantów na przykładzie personelu medycznego. Ośrodek Badań nad Migracjami, Uniwersytet Warszawski.
 
25.
Mihi-Ramírez, A., García Rodríguez, Y., Metelski, D. (2015). Economic Factors Concerning The Migration Of The Best Educated Workers. The Case Of College Teacher.s Comparative Economic Research, 18(4).
 
26.
Organiściak-Krzykowska, A. (2013). Współczesne uwarunkowania i kierunki migracji w Polsce. In A. Organiściak-Krzykowska, S. Pieńkowska-Kamieniecka (eds), Powroty z migracji wobec sytuacji na rynku pracy w Polsce. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie.
 
27.
Organiściak-Krzykowska, A. (2017). The Determinants and the Size of International Migration in Central and Eastern Europe After 2004. Comparative Economic Research, 20(4).
 
28.
Piecuch, T. & Piecuch, M. (2014). Analiza sytuacji młodych ludzi na rynku pracy - rozważania teoretyczne i badania empiryczne. Modern Management Review, XIX, 21(4), 175–186.
 
29.
Prince, A. (2019). Analysis of push and pull factors of nurses in the upper west region of Ghana, Valley View University Journal of Multidisciplinary Studies, Vol 1 No 1 (2019), 93-113.
 
30.
RNRPiP (2017). Zabezpieczenie Społeczeństwa Polskiego. In Świadczenia Pielęgniarek i Położnych. Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych, marzec.
 
31.
Smoleń, M. & Kędra, E. M. (2018). Plany zawodowe studentów kierunku pielęgniarstwo Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu. Pielęgniarstwo Polskie, 69(3), wydawnictwo.ump.edu.pl.
 
32.
Sytuacja Demograficzna Polski. Raport 2017–2018 (2018). Rządowa Rada Ludnościowa.
 
33.
Szyszka, M. (2016). Zagraniczna migracja zarobkowa jedną ze strategii życiowych młodego pokolenia. Roczniki Nauk Społecznych, 8(44), issue 2.
 
34.
Tverdostup, M. & Masso J. (2015). The labour market performance of young return migrants after the crisis in CEE countries: The case of Estonia, University of Tartu Faculty of Economics & Business Administration Working Paper Series, 98, 3–31.
 
35.
Witczak-Roszkowska, D., Okła, K. (2015). Skłonność studentów województwa świętokrzyskiego do zagranicznych emigracji zarobkowych. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 
36.
Wyrozębska A. & Wyrozębski P. (2014). Problematyka emigracji średniego personelu medycznego w aspekcie zarządzania zasobami ludzkimi w polskim systemie ochrony zdrowia. In M. Czerwonka (ed.), Wkład nauk ekonomicznych w rozwój gospodarki opartej na wiedzy. Oficyna Wydawnicza SGH.
 
ISSN:1640-1808
Journals System - logo
Scroll to top