PL EN
CASE REPORT
Repatriates and refugees after 1991 in Poland
 
 
 
More details
Hide details
1
Instytut Polityki Społecznej Uniwersytet Warszawski
 
 
Publication date: 2020-05-28
 
 
Corresponding author
Paweł Hut   

IPS UW, ul. Nowy Świat 67, 00-927 Warszawa; adres elektroniczny autora: pawel.hut@uw.edu.pl
 
 
Problemy Polityki Społecznej 2014;24:47-60
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Since 1989, to Poland foreigners have been arriving Poles from the Soviet Union and people those seeking international protection. Arrivals of the repatriates resulted from the ethnic solidarity. The arrivals of refugees were due to international commitments of the Polish authority. Both groups were relatively small. Experience with the influx of repatriates and refugees may be useful to adopt other groups of foreigners.
 
REFERENCES (8)
1.
Chlebny J. (2011), Postępowanie w sprawie o nadanie statusu uchodźcy, Warszawa, Wyd. C.H. Beck.
 
2.
Elrick J., Frelak J., Hut P. (2006), Polska i Niemcy wobec rodaków na Wschodzie, Warszawa, Fundacja ISP.
 
3.
Hut P. (2002), Warunki życia i proces adaptacji repatriantów w Polsce w latach 1992–2000, Warszawa, IPS UW.
 
4.
Hut P. (2007), Doświadczenia życiowe przed przybyciem do Polski osób ubiegających się o status uchodźcy, Warszawa, IPS UW.
 
5.
Hut P. (2012), O repatriantach osiedlonych w Polsce w latach 2008–2010, „Polityka Społeczna”, nr 2 (455).
 
6.
Ruchniewicz M. (2000), Repatriacja ludności polskiej z ZSRR w latach 1955–1959, Warszawa, Brostiana.
 
7.
Srebrakowski A. (2001), Polacy w Litewskiej SRR 1944–1989, Toruń, Wyd. A. Marszałek.
 
8.
Ząbek M., Łodziński S. (2008), Uchodźcy w Polsce. Próba spojrzenia antropologicznego, Warszawa, PAH, IEiAK UW.
 
ISSN:1640-1808
Journals System - logo
Scroll to top