PL EN
RESEARCH PAPER
Defining and measuring of homelessness. Poland
 
More details
Hide details
1
Katedra Medycyny Ratunkowej, Collegium Medicum, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Szpital Uniwersytecki nr 2 w Bydgoszczy, Polska
 
2
Katedra Medycyny Ratunkowej, Collegium Medicum w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Szpital Uniwersytecki nr 2 w Bydgoszczy, Polska
 
 
Submission date: 2020-06-16
 
 
Final revision date: 2020-10-22
 
 
Acceptance date: 2021-04-14
 
 
Publication date: 2021-05-29
 
 
Corresponding author
Anna Małgorzata Burak   

Katedra Medycyny Ratunkowej, Collegium Medicum, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Szpital Uniwersytecki nr 2 w Bydgoszczy, Jagiellońska 13/15, 85-067, Bydgoszcz, Polska
 
 
Problemy Polityki Społecznej 2021;52:24-39
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
The paper emphasizes the difficulties in defining homelessness and the resulting problems and limitations of monitoring this phenomenon. It presents different estimated data concerning: the size of the homeless population, which illustrates the discrepancy in the scale of homelessness depending on the adopted research methodology. The ETHOS typology recommends to describe the population of homeless people using several indicators, the most important of which are: the “point in time” and the “homelessness prevalence”. Despite the fact that attempts to determine the scale of homelessness have been made in Poland since the 1990s, there is no reliable and full estimation of the homeless population yet. It is undoubtedly necessary to take action to ensure comprehensive diagnosis of the homelessness and housing exclusion phenomena. A reliable diagnosis should be based on administrative and statistical data collected by governmental and non-governmental institutions. The monitoring of the phenomenon is also of practical importance. It translates into proper development of the social policy of the state in the context of homelessness prevention, emergency relief, as well as the return of homeless people to normal functioning in the society.
 
REFERENCES (44)
1.
Amore, K., Baker, M., Howden-Chapman, P. (2011). The ETHOS definition and classification of homelessness: an analysis. European Journal of Homelessness, 5(2), 19–37.
 
2.
Burt, M., Aron, L., Lee, E. (2001). Helping America’s homeless: emergency shelter or affordable housing? The Urban Institute Press.
 
3.
Daňková, H., Bernard, J., Vašát, P. (2019). Využití metody Respondent-Driven Sampling u populace lidí bez domova: základní principy, aplikace a praktická doporučení. Sociologický časopis. Czech Sociological Review, 55(2), 189–214.
 
4.
Dębski, M. (2014). Wybrane metody pracy z bezdomnymi. Nowa Praca Socjalna (28–30, 55, 96–125, 157).
 
5.
Dobrzeniecki, R. (2010). Bezdomność jako problem społeczny. Res Humana, 5, 22–27.
 
6.
Edgar, B., Doherty, J., Meert, H. Review of statistics on homelessness 2003. European Federation of National Organisations Working with the Homeless, http://www.noticiaspsh.org/IMG....
 
7.
Edgar, W., Meert, H. Fifth Review of Statistics on Homelessness in Europe, EOH FEANTSA, http://www.feantsaresearch.org....
 
8.
Europejska Typologia Bezdomności i Wykluczenia Mieszkaniowego ETHOS http://www.feantsa.org/downloa....
 
9.
Fitzgerald, S. T., Mack, C. S., Dail, P. W. (2001). Research on Homelessness. American Behavioral Scientist, 45(1), 121–148.
 
10.
Frączak, P. (2009). Ocena skuteczności działań organizacji pozarządowych w perspektywie realizacji polityk publicznych – studium przypadku bezdomność. In R. Skrzypiec (ed.). Ocena jakości działania organizacji pozarządowych Ekspertyza na zlecenie Departamentu Pożytku Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. (107–123). Ośrodek Badania Aktywności Lokalnej Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.
 
11.
Główny Urząd Statystyczny. Ludność. Stan i struktura demograficzno-społeczna. Narodowy Spis Powszechny Ludności i mieszkań 2011. Warsaw 2013, http://stat.gov.pl/cps/rde/xbc....
 
12.
Gnaś, H., Majer, R. (2019). Niewiedza i troska. Bezdomni Polacy w krajach Unii Europejskiej. Raport senatorski. Święty Paweł (52–73).
 
13.
Heckathorn, D. D. (2002). Respondent-Driven Sampling II: Deriving Valid Population Estimates from Chain-Referral Samples of Hidden Populations. Social Problems, 49(1), 11–34.
 
14.
Herbst, J., Wygnańska, J. (2016). Bezdomność chroniczna w ogólnopolskim badaniu socjodemograficznym osób bezdomnych MRPiPS 2013. Raport z analizy danych surowych MRPiPS w projekcie NMROD, http://www.czynajpierwmieszkan... .
 
15.
Hrast, M. F. (2019). Challenges to Development of Policy on Homelessness in Slovenia. European Journal of Homelessness, 13(2), 111–130.
 
16.
Kalinowski, K. (2010). Bezdomność na świecie i w Europie. Homo.
 
17.
Kaźmierczak-Kałużna, I. (2015). Bezdomność jako forma wykluczenia społecznego w świetle wybranych aktów prawnych oraz dokumentów strategicznych i programowych. Opuscula Sociologica, 2, 19–36.
 
18.
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Pomocy i Integracji Społecznej. Bezdomność w Polsce diagnoza na dzień 31 stycznia 2010. Warsaw 2010, https://www.mpips.gov.pl/gfx/m... .
 
19.
Maps Locate Brighter Future for Homeless. Case study. 2015, https://www.esri.com/library/c....
 
20.
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Pomocy i Integracji Społecznej. Sprawozdanie z realizacji działań na rzecz ludzi bezdomnych w województwach w roku 2010. Warsaw 2012, file:///C:/Users/1/Downloads/Sprawozdanie_bezdomni_2010.pdf.
 
21.
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Pomocy i Integracji Społecznej. Sprawozdanie z realizacji działań na rzecz ludzi bezdomnych w województwach w roku 2012 oraz wyniki Ogólnopolskiego badania liczby osób bezdomnych (7/8 luty 2013) i Badania socjodemograficznego (Aneks). Warsaw 2013, https://www.mpips.gov.pl/pomoc... .
 
22.
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Pomocy i Integracji Społecznej. Sprawozdanie z realizacji działań na rzecz ludzi bezdomnych w województwach w roku 2014 oraz wyniki Ogólnopolskiego Badania liczby osób bezdomnych 21/22.01.2015 r. Warsaw 2015, https://www.mpips.gov.pl/pomoc... .
 
23.
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Departament Pomocy i Integracji Społecznej. Sprawozdanie z realizacji działań na rzecz ludzi bezdomnych w województwach w roku 2016 oraz wyniki Ogólnopolskiego badania liczby osób bezdomnych (8/9 luty 2017). Warsaw 2017, https://www.mpips.gov.pl/pomoc... .
 
24.
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Wyniki Ogólnopolskiego badania liczby osób bezdomnych — Edycja 2019, https://www.gov.pl/web/rodzina... .
 
25.
National Alliance to End Homelessness, https://endhomelessness.org/ho....
 
26.
Olech, P. & Ługowski, K. (2006). Problematyka zdrowia ludzi bezdomnych — perspektywa specjalistów pomocy społecznej i służby zdrowia. In E Bełdowska, E Szczypior, K. Stec et al. (eds), Kompendium bezdomność a zdrowie. (34–39). Pomost — Pismo samopomocy, Gdańsk.
 
27.
Pindral, A. (2010). Definicje i typologie bezdomności. In M. Dębski (ed.), Problem bezdomności w Polsce. Wybrane aspekty. Diagnoza zespołu badawczego działającego w ramach projektu „Gminny standard wychodzenia z bezdomności”. (31–52). Gdańsk.
 
28.
Pleace, N. (2017). The Action Plan for Preventing Homelessness in Finland 2016-2019: The Culmination of an Integrated Strategy to End Homelessness? European Journal of Homelessness, 11(2), 95–115.
 
29.
Podgórska-Jachnik D. (2014). Praca socjalna z osobami bezdomnymi. Nowa Praca Socjalna, 20.
 
30.
Przymeński, A. (2001). Bezdomność jako kwestia społeczna w Polsce współczesnej. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej (23–38, 159–165).
 
31.
Przymeński, A. (2008). Aktualny stan problemu bezdomności w Polsce. Aspekt polityczno-społeczny. In M Dębski, K Stachura (eds), Oblicza bezdomności. (21). Uniwersytet Gdański.
 
32.
Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie strategii UE na rzecz przeciwdziałania bezdomności (2013/2994(RSP).
 
34.
Śledzianowski, J. (2006). Zdrowie bezdomnych. Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta (11–30).
 
35.
Snieškienė, D., Dulinskienė, I. (2014). Homelessness in Lithuania: Policy and Research. European Journal of Homelessness, 8(2), 211–230.
 
36.
Sochocki, M. J. (2010). Skala i charakter bezdomności w Polsce. In M Dębski (ed.), Problem bezdomności w Polsce. Wybrane aspekty. Diagnoza zespołu badawczego działającego w ramach projektu „Gminny standard wychodzenia z bezdomności”. (95–125). Gdańsk.
 
37.
Stenius-Ayoade, A., Haaramo, P., Erkkilä, E. et al. (2017). Mental disorders and the use of primary health care services among homeless shelter users in the Helsinki metropolitan area. Finland. BMC Health Services Research, 17, 428.
 
38.
Stepulak, M. Z., Kowalski, W. (2015). Zjawisko bezdomności w świetle teorii i badań w Lublinie i województwie lubelskim. Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie (147, 150–156).
 
39.
Suzańska, W., Branny, E., Michalik, R. (2010). Bezdomność jako forma wykluczenia społecznego. In Problemy wykluczenia społecznego – wybrane aspekty. (26). Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu.
 
40.
Szarfenberg, R. (2019). National strategies to fight homelessness and housing exclusion Poland. National strategies to fight homelessness and housing exclusion. European Commission, Szluz, B. (2010). Świat społeczny bezdomnych kobiet. Warsaw (93–95).
 
41.
Szluz, B. (2014). Zjawisko bezdomności w wybranych krajach Unii Europejskiej. Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego (248).
 
42.
Ustawa z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych, Dz.U. 2014 poz. 40, art. 12, https://isap.sejm.gov.pl/isap.....
 
43.
Wygnańska, J. (2011). Standard gromadzenia danych o bezdomności — rekomendacje projektu „Sposoby gromadzenia informacji o ludziach bezdomnych na Mazowszu 2011”. Pracownia Badań i Innowacji Społecznych STOCZNIA, http://www.czynajpierwmieszkan... .
 
44.
Wygnańska, J. (2016). Podwójna diagnoza wśród ludzi chronicznie bezdomnych korzystających z warszawskich placówek dla bezdomnych. Fundacja Ius Medicinae, http://www.czynajpierwmieszkan... .
 
ISSN:1640-1808
Journals System - logo
Scroll to top