PL EN
RESEARCH PAPER
Between empowerment and self-discipline. Money management training in the practice of social work in Poland
 
More details
Hide details
1
Uniwersytet Warszawski, Polska
 
 
Submission date: 2020-08-06
 
 
Final revision date: 2020-11-14
 
 
Acceptance date: 2020-12-03
 
 
Publication date: 2021-01-29
 
 
Corresponding author
Mateusz Robert Trochymiak   

Wydział Socjologii, Uniwersytet Warszawski, Karowa 18, 00-324, Warszawa, Polska
 
 
Problemy Polityki Społecznej 2020;51:99-118
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
Money management trainings have been considered as part of the financial education programs aimed and building resilience and moulding financially self-disciplined households. These practices used in the context of social work can lead to empowerment of welfare beneficiaries or it can be used as tools to control household budget and discipline it’s members. In this article I address this problem and present result of the qualitative study conducted with 16 social workers and 11 family assistants on the topic of money management trainings and households budget advisory for the households of social welfare beneficiaries in Poland. Based on the assumptions of grounded theory, the analysis shows that social workers and family assistants have small control on the household budgets of their clients. However, they are trying to influence their financial behaviour by forcing attitudes such as self-discipline and control of expenditures, responsibility for the providing of goods to inhabitants, and scrupulousness in paying the debts upon the client. Finally, social workers raised the need to make financial education condition for the cash transfers, which should increase their control of the household budget and prevent recipient from wasting welfare money.
 
REFERENCES (64)
1.
Balcerzak-Paradowska, B. (2018). Warunkowość świadczeń społecznych a klienci pomocy społecznej. In P. Poławski (ed.), Warunkowość i kontraktualizm w pomocy społecznej. Lokalne zróżnicowania i społeczne konsekwencje. (129–168). IPiSS.
 
2.
Best Practices in Financial Education for Youth Cases from Central Europe. (2016). https://issuu.com/childfinance....
 
3.
Birkenmaier, J. & Curley, J. (2009). Financial Credit: Social Work's Role in Empowering Low-Income Families. Journal of Community Practice, 17(3), 251-268. https://doi.org/10.1080/107054....
 
4.
Couto Pedro, M. (2015). Towards a European Policy for Financial Education. Dissertation. https://repositorio-aberto.up.....
 
5.
Clarke, C. (2015). Learning to Fail: resilience and the empty promise of financial literacy education. Consumption Markets and Culture, 18(3), 257–276. https://doi.org/10.1080/102538....
 
6.
Cradock, G. (2007). The Responsibility Dance: Creating neoliberal children. Childhood, 14(2), 153–172. https://doi.org/10.1177/090756....
 
7.
Dagdeviren, H. & Donoghue, M. (2019). Resilience, Agency and Coping with Hardship: Evidence from Europe during the Great Recession. Journal of Social Policy, 48(1), 205–215.
 
8.
Despard, M., Gina, R., Chowa, A. & Hart, L. (2012). Personal Financial Problems: Opportunities for Social Work Interventions? Journal of Social Service Research, 38(3), 342–350. https://doi.org/1080/01488376.....
 
9.
Dubois, B. & Krossrud-Miley, K. (2010). Social Work. An Empowering Profession. Pearson.
 
10.
Engelbrecht, L. (2009). Indebtedness of financially vulnerable households: What do social workers do? Social Work, 45(2), 111–127. https://doi.org/10.15270/45-2-....
 
11.
Flick, U. (1998). An introduction to qualitative research. Sage Publications.
 
12.
Financial Education for all. Second Edition. (2017). European Economic and Social Comittee: https://www.eesc.europa.eu/sit....
 
13.
Foucault, M. (2007). Security, Territory, Population: Lectures at the Collège de France, 1977–1978. Palgrave Macmillan.
 
14.
Garrett, P. M. (2017). Welfare Words. Critical Social Work & Social Policy. Sage Publications.
 
15.
Gilbert, N. (2003). Transformation of the Welfare State: The Silent Surrender of Public Responsibility. Oxford University Press.
 
16.
Gulczyńska, A & Granosik, M. (2014). Empowerment i badania w pracy socjalnej.
 
17.
In A. Gulczyńska & M. Granosik (eds), Empowerment w pracy socjalnej: praktyka i badania partycypacyjne. (15–25). Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich.
 
18.
Hacker, J. S. (2006). The Great Risk Shift: The New Economic Insecurity and the Decline of the American Dream. Oxford University Press.
 
19.
Hemerijck, A. (2012). Changing Welfare States. Oxford University Press.
 
20.
Horowitz, D. (1985). Frugality or Comfort: Middle-Class Styles of Life in the Early Twentieth Century. American Quarterly, 37(2), 239–259. https://doi.org/10.2307/271290....
 
21.
Hudson, B. L. & Macdonald G. M. (1986). Behavioural Social Work. An Introduction. MacMillan.
 
22.
Iwanicz-Drozdowska, M. (2013). Działania na rzecz poprawy poziomu edukacji finansowej w Unii Europejskiej podczas globalnego kryzysu finansowego. Journal of Management and Finance, 2(1), 195–195.
 
23.
Karwacki, A. & Rymsza, M. (2011). Meandry upowszechniania koncepcji aktywnej polityki społecznej w Polsce. In M. Grewiński, M. Rymsza (ed.), Polityka aktywizacji w Polsce. Usługi reintegracji w sektorze gospodarki społecznej. (29–55). WSP TWP.
 
24.
Karwacki, A. & Rymsza, M. (2017). Między podejściem empowerment a zarządzaniem underclass. Dwa modele aktywizacji w polityce społecznej. In A. Karwacki, M. Rymsza, B. Gąciarz, T. Kazimierczak & B. Skrzypczak (eds), Niezatrudnieniowe wymiary aktywizacji. W stronę modelu empowerment? (15–63). Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
 
25.
Kaźmierczak, T. (2014). O potrzebie pomocy społecznej, jaką znamy. Problemy Polityki Społecznej, 27, 91–107.
 
26.
Kozik, A. (2015). Z doświadczenia asystenta rodziny: refleksje pedagogiczne. Pedagogika Rodziny, 5(4), 93–106.
 
27.
Langley, P. (2007). Uncertain subjects of Anglo-American financialization. Cultural Critique, 65(4), 67–69.
 
28.
Larner, W. (2000). Neoliberalism: Policy, ideology, governmentality. Studies in Political Economy, 63(1), 5–25. https://doi.org/10.1080/191870....
 
29.
Lazarus, J. (2016). The issue of financial literacy: Low finance between risk and morality. Economic sociology: the European electronic newsletter, 17(3), 27–34.
 
30.
Lipsky, M. (2010). Street-Level Bureaucracy, 30th Ann. Ed.: Dilemmas of the Individual in Public Service. Russell Sage Foundation.
 
31.
Lusardi, A. M. (2008). Household saving behavior: The role of financial literacy, information, and financial education programs. NBER Working Paper, 13824.
 
32.
Maman, D. & Rosenhek, Z.. (2019). Responsibility, planning and risk management: moralizing everyday finance https://doi.org/:10.1111/1468-....
 
33.
Manifest Forum Współpracy Empowerment. (2014). https://ops.pl/wp-content/uplo....
 
34.
Mavelli, L. (2017). Governing the resilience of neoliberalism through biopolitics. European Journal of International Relations, 23(3), 489–512. https://doi.org/10.1177/135406....
 
35.
Mazurek, E. (2010). Trening Budżetowy. Edukacja finansowa. Poradnik dla trenerów, pracowników socjalnych oraz osób o niskich dochodach. http://mopslapy.pl/uploads/201....
 
36.
Mead, L. M. (1986). Beyond Entitlement. The Social Obligations of Citizenship. The Free Press.
 
37.
Miński, R. (2017). Wywiad pogłębiony jako technika badawcza. Możliwości wykorzystania IDI w badaniach ewaluacyjnych. Przegląd Socjologii Jakościowej, 13(3), 30‒51.
 
38.
Murray, Ch. (1996). The Emerging British Underclass. In R. Lister (ed.) Charles Murray and the Underclass: The Developing Debate. The IEA Health and Welfare Unit Choice in Welfare 33, 23-53.
 
39.
NIK. (2015). Funkcjonowanie asystentów rodziny w świetle Ustawy o wspieraniu rodziny.
 
40.
 
41.
Obrist, B., Pfeiffer, C. & Henley, B. (2010). Multi-Layered Social Resilience: A New Approach in Mitigation Research. Progress in Development Studies, 10, 283–293. https://doi.org/10.1177/146499....
 
42.
OECD. 2016. Financial Education in Europe: Trends and Recent Developments. https://read.oecd-ilibrary.org....
 
43.
Orthner, D., Jones‐Sanpei, H., Sullenberger, S. (2004). The Resilience and Strengths of Low‐Income Families. Family Relations, 53(2), 159–167. https://doi.org/10.1111/j.0022....
 
44.
Racław, M. (2012). Zamiany w pracy socjalnej z rodziną — w stronę kontroli stylu życia i zarządzania marginalizacją. In M. Rymsza (ed.), Pracownicy socjalni i praca socjalna w Polsce. Między służbą społeczną a urzędem. (227–244). Instytut Spraw Publicznych.
 
45.
Rapp, Ch. A., Saleebey, D., Sullivan P. W. (2005). The Future of Strengths-Based Social Work. In J. G. Dalye (ed.), Advances in Social Work: Special Issue on the Futures of Social Work. (79–90). Indiana University School of Social Work.
 
46.
Rodrigues, S. P., Sousa, L., Alarcão M. M. (2016). Financial management in long-term low-income households: comparing perspectives of professionals and families in Portugal. European Journal of Social Work, 19(6), 977–991. https://doi.org/10.1080/136914....
 
47.
Rymsza, M. (2012). Pracownicy socjalni i praca socjalna w Polsce. In M. Rymsza (ed.), Pracownicy socjalni i praca socjalna w Polsce. Między służbą społeczną a urzędem. (11–36). Instytut Spraw Publicznych.
 
48.
Rymsza, M. (2016). Jaka profesjonalizacja pracy socjalnej w Polsce i jaki rozwój służb społecznych? Problemy Polityki Społecznej, 35(4), 25–42.
 
49.
Starczewski, J. (1936). Pierwszy rok działalności opiekunów społecznych w Stolicy. Opiekun społeczny, 1, 7–10.
 
50.
Szmagalski, J. (2006). Metody pracy socjalnej w kontekście funkcji prakseologicznej pedagogiki społecznej. In E. Marynowicz-Hetka (ed.), Pedagogika społeczna. Podręcznik akademicki. Tom I. (381–424). Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
51.
Stuart, P. H. (2016). Financial Capability in Early Social Work Practice: Lessons for Today. Social Work, 61(4), 297–304. https://doi.org/10.1093/sw/sww....
 
52.
Sztandar-Sztanderska, K. (2016). Obywatel spotyka państwo. O urzędach pracy jako biurokracji pierwszego kontaktu. Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 
53.
Sztandar-Sztanderska, K. (2018). Państwo na co dzień. Etnografia polityk publicznych wobec grup zmarginalizowanych we Francji. Kultura i Rozwój, 1(6), 10–25.
 
54.
Taylor-Gooby, P. (2011). Security, equality and opportunity: attitudes and the sustainability of social protection. Journal of European Social Policy, 21(2), 150–63. https://doi.org/10.1177/095892....
 
55.
The Social Assistance Act. OJ 2004 No. 64, item 593 with amendments.
 
56.
The Family Support and Foster Care Act. OJ. 2011 no. 149 item 887 with amendments.
 
57.
The World Bank. (2013). Making Sense of Financial Capability Surveys around the World. A Review of Existing Financial Capability and Literacy Measurement Instruments. http://documents.worldbank.org....
 
58.
Trawkowska, D. (2010). Instytucjonalne modele pracy socjalnej w aktywizacji zasobów ludzkich — rola postulowana i rzeczywista. In A. Bartoszek & K. Czekaj (eds), Aktywizacja kapitału ludzkiego — dylematy teorii a praktyka małych i średnich miast. (264–279). Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa.
 
59.
Trochymiak, M. (2018a). Uznaniowość w pomocy społecznej. Działania pracowników socjalnych w świetle koncepcji street-level bureaucracy. Polityka Społeczna, 45(9), 12–19.
 
60.
Trochymiak, M. (2018b). Zasługujący? Uzależnieni? Kim są „stali klienci” pomocy społecznej w Polsce. In P. Poławski (ed.), Warunkowość i kontraktualizm w pomocy społecznej. Lokalne zróżnicowania i społeczne konsekwencje. (97–126). IPiSS.
 
61.
White, S. (2000). Review article: social rights and social contract — political theory and the new welfare politics. British Journal of Political Science, 30, 507–532.
 
62.
Winslow, E. A. (1919). Budget planning in social case work. Bulletin Charity Organization Society, No. 3. https://archive.org/details/bu....
 
63.
Wolfsohn, R. & Michaeli D. (2014). Financial Social Work. Encyclopedia of Social Work. https://oxfordre.com/socialwor....
 
64.
Zelizer, V. A. (2017). The Social Meaning of Money. Pin Money, Paychecks, Poor Relief & Other Currencies. Princeton University Press.
 
ISSN:1640-1808
Journals System - logo
Scroll to top