PL EN
RESEARCH PAPER
Social work and other helping professions in the process of professionalization. The specificity of Poland after 1989 from the perspective of the sociology of professions
 
More details
Hide details
1
Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji - Instytut Stosowanych Nauk Społecznych, Uniwersytet Warszawski, Polska
 
 
Submission date: 2020-07-10
 
 
Acceptance date: 2020-12-03
 
 
Publication date: 2021-01-29
 
 
Corresponding author
Marek Bogdan Rymsza   

Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji - Instytut Stosowanych Nauk Społecznych, Uniwersytet Warszawski, Nowy Świat 69, 00-046, Warszawa, Polska
 
 
Problemy Polityki Społecznej 2020;51:49-74
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
Helping occupations are an integrated category for all specialists delivering social services. Thera are two main dimensions of professionalism in delivering services: (1) technical aspect associated with the accumulation of specialized knowledge about services, and (2) normative aspect related to the service ideal. Sociology of professions considers helping occupations as semi-professions: occupations under the process of professionalization. In Western Europe helping occupations emerged after Industrial Revolution and have been professionalized within the frame of modern welfare states. In Poland professionalization of helping occupations was frozen during fifty years of communism and has accelerated under the transformation and modernization of the last three decades. Like in all EU countries variety of helping specialist have reached the status of regulated occupations. Specificity of the Polish professionalization path is related to: (1) unsuccessful attempts to make social work a reference category for all helping practices, (2) construction of a legal category of the public trust professions open only for a smaller part of helping specialists, (3) ongoing processes of differentiation of assistance practices and fragmentation of social services. The Author argues that in the upcoming years public policy should be implemented to create a new order of helping professions and social services.
 
REFERENCES (107)
1.
Ascoli, U. & Ranci, C. (2002a). The Context of New Social Policies in Europe. In U. Ascoli, C. Ranci (eds), Dilemmas of the Welfare Mix. Kluwer Academic & Plenum Publishers.
 
2.
Ascoli, U. & Ranci, C. (eds) (2002b). Dilemmas of the Welfare Mix. Kluwer Academic & Plenum Publishers.
 
3.
Barber, B. (1963). Some Problems in The Sociology of The Professions. Daedalus.
 
4.
Barber, B. (1965). The Sociology of Professions. In K. S. Lynn (ed.), The Professions in America. The Riverside Press.
 
5.
Barlett, W., Propper, C., Wilson, D., Le Grand, J. (eds) (1994). Quasi-markets in the Welfare State. SAUS Publications.
 
6.
Barry, N. (1999). Welfare. Open University Press.
 
7.
Berger, P., Neuhaus, R. (1997). To Empower People: The Role of Mediating Structures in Public Policy. American Enterprise Institute.
 
8.
Bertilsson, M. (1990). The welfare state, the professions and citizens. In R. Torstendahl, M. Burrage (eds), The Formation of Professions. Sage.
 
9.
Bulmer, M. & Rees A. M. (eds) (1996). Citizenship Today. UCL Press.
 
10.
Carr-Saunders, A. M. (1955). Metropolitan Conditions and Traditional Professional Relationships. In R. M. Fisher (ed.), The Metropolis in Modern Life. Russel & Russel.
 
11.
Collins, R. (1990). Changing conceptions in the sociology of professions. In R. Torstendahl, M. Burrage (eds), The Formation of Professions., Sage.
 
12.
Daniels, A. K. (1973). How Free should Professions Be. In E. Freidson (ed.), The Professions and Their Prospects. Sage.
 
13.
Deakin, N. (2001). In Search of Civil Society. Palgrave.
 
14.
Drakeford, M. (2000). Privatisation and Social Policy. Longman & Pearson.
 
15.
DuBois, B. & Miley K.K. (2014). Social Work. An Empowering Profession. Pearson.
 
16.
Durkheim, E. (1960). The Division of Labor in Society. The Free Press of Glencoe.
 
17.
Engel, G. V. & Hall, R. H. (1973). The Growing Industrialization of the Professions. In E. Freidson (ed.), The Professions and Their Prospects. Sage.
 
18.
Enteman, W. F. (1993). Managerialism. The University of Wisconsin Press.
 
19.
Esping-Andersen, G. (1996). After the Golden Age? Welfare State Dilemmas in a Global Economy. In G. Esping-Andersen (ed.), Welfare State in Transition. Sage.
 
20.
Esping-Andersen, G. (2000). Social Foundations of Postindustrial Economies. Oxford University Press.
 
21.
Etzioni, A. (1969). Preface. In A. Etzioni (ed.), The Semi-Professions and Their Organization. The Free Press.
 
22.
Evers, A. & Guillemard, A.-M. (2013). Introduction: Marshall’s Concept of Citizenship and Contenporary Welfare Reconfiguration. In A. Evers, A.-M. Guillemard (eds), Social Policy and Citizenship. Oxford University Press.
 
23.
Frysztacki, K. (2008). Siła i słabość procesów profesjonalizacji pracy socjalnej (z europejsko-amerykańskim pierwiastkiem porównawczym). In B. Matyjas, M. Porąbaniec (eds), W drodze ku profesjonalizacji zawodu pracownika socjalnego. Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej.
 
24.
Frysztacki, K. (2019). Wokół pracy socjalnej. Od koncepcji i teorii do kontekstów empiryczno-aplikacyjnych. Wydawnictwo UJ.
 
25.
Fuller, R. & Myers, R. (1941). The Natural History of a Social Problem. American Sociological Review, 6(3).
 
26.
George, V. & Wilding P. (1992). Ideology and Social Welfare. Routledge.
 
27.
Golinowska, S. (2013). The Polish Welfare State Birth and Twilight? In P. Michoń, J. Orczyk, M. Żukowski (eds), Facing the Challenges. Social Policy in Poland after 1990. Poznań University of Economics Press.
 
28.
Goode, W. J. (1969). The Theoretical Limits of Professionalization. In A. Etzioni (ed.), The Semi-Professions and Their Organization. The Free Press.
 
29.
Goodin, R. E. (1988). Reasons for Welfare. Princeton University Press.
 
30.
Greenwood, E. (1957). Attributes of a Profession. Social Work, 2(3).
 
31.
Harris, J. (2003). The Social Work Business. Routledge.
 
32.
Harris, M. & Rochester, C. (eds) (2001). Voluntary Organisations and Social Policy in Britain. Palgrave.
 
33.
Janoski, T. (1998). Citizenship and Civil Society. Cambridge University Press.
 
34.
Johnson, T. J. (1972). Professions and Power. Macmillan.
 
35.
Jordan, B. (2010). What’s Wrong with Social Policy and How to Fix it. Polity Press.
 
36.
Kaczyńska, W. (ed.) (2010). O etyce służb społecznych. Uniwersytet Warszawski.
 
37.
Kantowicz, E. (2000). Wybrane koncepcje i standardy kształcenia do profesji społecznych w Europie. In E. Marynowicz-Hetka, A. Wagner, J. Piekarski (eds), Profesje społeczne w Europie. Śląsk.
 
38.
Kantowicz, E. (2019). Praca socjalna w interdyscyplinarnym splocie nauk społecznych. In K. Frysztacki (ed.), Praca socjalna. 30 wykładów. PWN.
 
39.
Kaźmierczak, T. (2017). Aktywne obywatelstwo: o jego uwarunkowaniach i janusowym obliczu. In A. Karwacki et al., Niezatrudnieniowe wymiary aktywizacji. Wydawnictwo Naukowe UMK.
 
40.
Klimczak-Ziółek, J. (2007). Animacja społeczna w teorii i praktyce. Wybrane zagadnienia. In S. Pawlas-Czyż (ed.), Praca socjalna wobec współczesnych problemów społecznych. Akapit.
 
41.
Kotlarska-Michalska, A. (2010). Przejawy dysfunkcji w pomocy społecznej i możliwości ich naprawy. Problemy Polityki Społecznej. Studia i Dyskusje, 13–14.
 
42.
Kozak, M. (2014). Development of social services in Poland after 1989: a practical perspective. In M. Rymsza (ed.), Toward Active Welfare. Institute of Public Affairs.
 
43.
Krasiejko, I. (2011). Nowa rola asystenta rodziny. In D. Trawkowska (ed.), Pomoc społeczna wobec rodzin. Akapit.
 
44.
Krasiejko, I. (2016). Asystentura rodziny. Rekomendacje metodyczne i organizacyjne. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
 
45.
Krasnowolski, A. (2013). Zawody zaufania publicznego, zawody regulowane oraz wolne zawody. Geneza, funkcjonowanie i aktualne problemy. Kancelaria Senatu.
 
46.
Kromolicka, B. (ed.) (2005). Praca socjalna w organizacjach pozarządowych. Akapit.
 
47.
Kromolicka B. (2011). Kształcenie do pracy socjalnej w Polsce — praktyka codzienności. In K. Piątek, K. Szymańska-Zybertowicz (eds), Profesjonalna praca socjalna. Nowy paradygmat czy niedokończone zadanie? Akapit.
 
48.
Kromolicka, B. & Jarzębińska A. (eds) (2017). O (wyzwaniach) współczesnej pracy socjalnej. Uniwersytet Szczeciński.
 
49.
Krzyszkowski, J. (2005). Między państwem opiekuńczym a opiekuńczym społeczeństwem. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 
50.
Krzyszkowski, J. (2019). Ewolucja publicznej pomocy społecznej w Polsce. In K. Frysztacki (ed.), Praca socjalna. 30 wykładów. PWN.
 
51.
Księżopolski, M. (2013). In Search of a New Post-Socialist Social Policy Model in Poland. In P. Michoń, J. Orczyk, M. Żukowski (eds.), Facing the Challenges. Social Policy in Poland after 1990. Poznań University of Economics Press.
 
52.
Le Grand, J. & Robinson, R. (eds) (1984a). Privatisation and the Welfare State. George Allen & Unwin.
 
53.
Le Grand, J. & Robinson, R. (1984b). Privatisation and the Welfare State: An Introduction. In J. Le Grand, R. Robinson (eds), Privatisation and the Welfare State. George Allen & Unwin.
 
54.
Le Grand, J. & Bartlett, W. (eds) (1993a). Quasi-Markets and Social Policy. The Macmillan Press.
 
55.
Le Grand, J. & Bartlett, W. (1993b). Introduction. In J. Le Grand, W. Barlett (eds), Quasi-Markets and Social Policy. The Macmillan Press.
 
56.
Lignar-Paczocha, K. (2018). Coaching w organizacjach pozarządowych — wybrane zagadnienia i pogłębiona perspektywa coachów. Kwartalnik Trzeci Sektor, 41.
 
57.
Łuczyńska, M. (2013). Pracownicy socjalni w procesie profesjonalizacji. Instytut Spraw Publicznych.
 
58.
Marshall, T. H. (1950). Citizenship and social class and other essays. Cambridge University Press.
 
59.
Matsaganis, M. & Glennerster, H. (1994). Cream-skimming and fundholding. In W. Bartlett, C. Propper, D. Wilson, J. Le Grand (eds), Quasi-markets in the Welfare State. SAUS Publications.
 
60.
Matyjas, B. & Porąbaniec M. (eds) (2008). W drodze ku profesjonalizacji zawodu pracownika socjalnego. Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej.
 
61.
McCarthy, M. (ed.) (1989). The New Politics of Welfare. An Agenda for the 1990s? Macmillan.
 
62.
Merton, R. K. (1968). Social Theory and Social Structure. The Free Press.
 
63.
Miller, C. (2004). Producing Welfare. Palgrave Macmillan.
 
64.
Ming-Cheng, L. (2005). The Professions: Prodigal Daughters of Modernity. In J. Adams, E. Clemens, A. S. Orloff (eds), Remaking Modernity: Politics, History, and Sociology. Duke University Press.
 
65.
Mishra, R. (1981). Society and Social Policy. Macmillan.
 
66.
Mishra, R. (1990). The Welfare State in Capitalist Society. Harvester Wheatsheaf.
 
67.
Mishra, R. (1993). Social Policy in the post-modern word. In C. Jones (ed.), New Perspectives on the Welfare State in Europe. Routledge.
 
68.
Mizerska, R., Pinkowska-Zielińskla, H., Jankiewicz, A., Modrzyńska, D., Kostrzewski, M., Wojtysiak, S. (2018). Psychoterapia. Vademecum. Polska Rada Psychoterapii.
 
69.
Morel, N. (2010). Social Services. In T. Fizpatrick et al. (eds), International Encyclopedia of Social Work. Routledge.
 
70.
Niesporek, A. (2013). Organizowanie społeczności lokalnej. WSP im. J. Korczaka w Warszawie.
 
71.
Niesporek, A. (2019). Edukacja w zakresie pracy socjalnej. In K. Frysztacki (ed.), Praca socjalna. 30 wykładów. PWN.
 
72.
Parsons, T. (2001). The Social System. Routledge.
 
73.
Pinker, R. (1979). The Idea of Welfare. Heinemann.
 
74.
Pierson, P. (1996). Dismantling the Welfare State? Cambridge University Press.
 
75.
Propper, Z., Bartlett, W., Wilson, D., Introduction. In W. Bartlett et al. (eds) (1994). Quasi-markets in the Welfare State. SAUS.
 
76.
Rodger, J. J. (2000). From a Welfare State to a Welfare Society. Macmillan.
 
77.
Roszkowski, W. (2019). Roztrzaskane lustro. Upadek cywilizacji zachodniej. Biały Kruk.
 
78.
Rymsza, M. (2013a). The Two Decades of Social Policy in Poland: From Protection to Activation of Citizens. In A. Evers, A.-M. Guillemard (eds), Social Policy and Citizenship. Oxford University Press.
 
79.
Rymsza, M. (2013b). Aktywizacja w polityce społecznej. Wydawnictwo IFiS PAN.
 
80.
Rymsza, M. (2013c). Social Work and Social Workers in Poland. In P. Michoń, J. Orczyk, M. Żukowski (eds), Facing the Challenges. Social Policy in Poland after 1990. Poznań University of Economics Press.
 
81.
Rymsza, M. (2014a). Social work in the Polish welfare system: between bureaucratization and professionalization. In M. Rymsza (ed.), Toward Active Welfare. Institute of Public Affairs.
 
82.
Rymsza, M. (2014b). Pracownicy socjalni, służby społeczne — profesjonalizacja i rozwój zawodowy. Polityka Społeczna, 3.
 
83.
Rymsza, M. (2018). Investing in Children as a public good: the example of the Family 500+ Programme. In P. Bunio-Mroczek, J. Grotowska-Leder (eds), Investing in Children. University of Łódź.
 
84.
Rymsza, M. (2019). Polska tradycja społeczno-socjalna. In K. Frysztacki (ed.), Praca socjalna. 30 wykładów. PWN.
 
85.
Rymsza, M. (2020). Dlaczego centrum usług społecznych? Kancelaria Prezydenta RP (in printing).
 
86.
Rymsza, M. & Karwacki, A. (2017). Między podejściem empowerment a zarządzaniem underclass. Dwa modele aktywizacji w polityce społecznej. In A. Karwacki et al., Niezatrudnieniowe wymiary aktywizacji. Wydawnictwo Naukowe UMK.
 
87.
Skrzypczak, B. (2014). W kierunku społecznościowej pracy socjalnej. Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL.
 
88.
Skrzypczak, B. (2015). (Proto)instytucje społecznościowe — przejawy i formy deinstytucjonalizacji aktywności obywatelskiej i społecznej. In R. Krenz, S. Mocek B. Skrzypczak (eds), Efekt motyla. Collegium Civitas.
 
89.
Sokołowska J. (2017). Pedagogika ulicy jako edukacja do przekraczania granic. In B. Kromolicka, A. Jarzębińska (eds), O (wyzwaniach) współczesnej pracy socjalnej. Uniwersytet Szczeciński.
 
90.
Szatur-Jaworska B., (2010). Służba społeczna, służby społeczne – spojrzenie multidyscyplinarne, in: B.Szatur-Jaworska, Służba społeczna, służby społeczne -spojrzenie multidyscyplinarne in: W. Kaczyńska (red.), O etyce służb społecznych, IPSiR Uniwersytet Warszawski, Warszawa.
 
91.
Szmagalski J. (2012). Kształcenie do pracy socjalnej w Polsce po 1989 roku. In M. Rymsza (ed.), Pracownicy socjalni i praca socjalna w Polsce. Instytut Spraw Publicznych.
 
92.
Szmagalski, J. (2019). Ustawowy status, zobowiązania i ryzyka zawodowe pracowników socjalnych. In K. Frysztacki (ed.), Praca socjalna. 30 wykładów. PWN.
 
93.
Szweda-Lewandowska, Z. (2018). Opieka nad osobami starszymi. Wspierający i wspierani. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 
94.
Taylor, M. (2011). Public Policy in the Community. Palgrave Macmillan.
 
95.
The Welfare State in Crisis, OECD (1981). Paris.
 
96.
Toren, N. (1969). Semi-Professionalism and Social Work. A Theoretical Perspective. In A. Etzioni (ed.), The Semi-Professions and Their Organization. The Free Press.
 
97.
Trägardh, L. & Svewdberg L. (2013). The Iron Law of Rights: Citizenship and Individual Empowerment in Modern Sweden. In A. Evers, A.-M. Guillemard (eds), Social Policy and Citizenship. Oxford University Press.
 
98.
Trawkowska, D. (2009). Profesjonalizm w pracy socjalnej — perspektywa teoretyczna i empiryczna polskich doświadczeń. In W. Szymczak (ed.), Współczesne wyzwania i metody pracy socjalnej. Towarzystwo Naukowe KUL & KUL im. Jana Pawła II.
 
99.
van Berkel, R. & Møller, I. H. (eds) (2002). Active social policies in the EU. The Policy Press.
 
100.
van Berkel, R., Caswell, D., Kupka, P., Larsen, F. (eds) (2017). Frontline Delivery of Welfare-to-Work Policies in Europe. Routledge.
 
101.
van Ewijk, H. (2010). European Social Policy and Social Work. Routledge.
 
102.
Warham, J. (1970). Social Policy in Context. Batsford.
 
103.
Wilding, P. (2010). Welfare. In T. Fizpatrick et al. (eds), International Encyclopedia of Social Work. Routledge.
 
104.
Wilensky, H. L. (1964). The Professionalisation of Everyone? The American Journal of Sociology 2, vol. LXX.
 
105.
Wilensky, H. L. & Lebeaux, C. N. (1965). Industrial Society and Social Welfare. The Free Press.
 
106.
Wódz, K. (1998). Praca socjalna w środowisku zamieszkania. Śląsk.
 
107.
Zalewski, D. (2005). Opieka i pomoc społeczna. Wydawnictwo UW.
 
ISSN:1640-1808
Journals System - logo
Scroll to top