PL EN
CASE REPORT
Family assistant: New obligation in a municipality social policy
 
More details
Hide details
1
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Instytut Nauk o Rodzinie i Pracy Socjalnej
 
 
Publication date: 2020-05-22
 
 
Corresponding author
Agnieszka Zaborowska   

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Instytut Nauk o Rodzinie i Pracy Socjalnej, al. Racławickie 14, 20-950 Lublin; adres elektroniczny autorki: zaborowska.a@wp.pl
 
 
Problemy Polityki Społecznej 2017;38:117-128
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Since the 1st of January 2015, every municipality has been obliged to employ family assistants. Apart from this obligation the profession of a family assistant developed in many municipalities during the previous three years. A family assistant is a “young” profession, introduced in 2012 and by the end of 2014 was an optional solution. The main aim of this article is to point out reasons to improve the quality of family assistants work and to formulate recommendations for changes related to the functioning of assistants in the social welfare system. The article is based on the analysis of research conducted in 2016 among family assistants. The research reveals new challenges and needs, but also presents the range of services offered by family assistants. Does the family assistant profession turns out to be an effective form of support? How does it contribute to changes in the family support system as being the municipal obligation? What challenges and new needs arise in connection with the work of family assistants? The author seeks to answer these questions the presented text.
 
REFERENCES (9)
1.
Babbie, E. (2008). Podstawy badań społecznych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
2.
Bradshow, J. (1994). Zrozumieć rodzinę. Rewolucyjna droga odnalezienia samego siebie. Warszawa: Instytut Psychologii, Zdrowia i Trzeźwości.
 
3.
Juszczyk, S. (2005). Badania ilościowe w naukach społecznych. Szkice metodologiczne. Katowice: Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania im. gen. Jerzego Ziętka.
 
4.
Kawula, S. (2006). Kształty rodziny współczesnej. Szkice familologiczne. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 
5.
Najwyższa Izba Kontroli (2015). Funkcjonowanie asystentów rodziny w świetle ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Informacja o wynikach kontroli. Pobrano z: https://www.nik.gov.pl/plik/id... [dostęp: 10.08.2016].
 
6.
Nowak, S. (2007). Metodologia badań społecznych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
7.
Sejm RP (2011). Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. 2011 nr 149, poz. 135).
 
8.
Sołoma, L. (2002). Metody i techniki badań socjologicznych. Wybrane zagadnienia. Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.
 
9.
Świderska, M. (2013). Asystent rodziny — współczesna forma pomocy rodzinie. Łódź: Wydawnictwo Społecznej Akademii Nauk.
 
ISSN:1640-1808
Journals System - logo
Scroll to top