STUDIA
Wspieranie aktywności zawodowej osób 50+ — pierwsze efekty programu „Solidarność pokoleń” i rekomendacje
 
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Polityki Społecznej Uniwersytet Warszawski
Data publikacji: 08-06-2020
 
Problemy Polityki Społecznej 2012;17:77–90
 
STRESZCZENIE
Article is about the labor market activity of the generation 50+ and the programs oriented on its increase. At first, author presents the indicators of labor market activity that show that in Poland has the lowest level of labor market activity of people 50+ among the other European countries. Author indicates that it is not only because of employees strategy to leave the labor market early but also because employers often do not like to employ people from that age group. Then he presents the Governmental Program ,,Solidarity between generations” At the end, author provides his own recommendations of what should be done in order to increase the level of labor market activity among elderly people.
 
REFERENCJE (9)
1.
Boni, M. (2007) Generacja 50+: problemy, wyzwania, szanse, w: Rynek pracy a osoby bezrobotne 50+. Bariery i szanse, http://www.zysk50plus.pl/stora..., dostęp z dnia 16.11.2012r.
 
2.
Strachy starszaków 50+ w: http://www.polityka.pl/spolecz..., dostęp z dnia 16.11.2012 r.
 
3.
Osoby powyżej 50. roku życia na rynku pracy w 2009 r., w: http://www.mpips.gov.pl/analiz..., dostęp z dnia 16.10.2012 r.
 
4.
Osoby powyżej 50. roku życia na rynku pracy w 2010, w: http://www.mpips.gov.pl/analiz..., dostęp z dnia 16.11.2012 r.
 
5.
Rynek pracy a bezrobotni po 50-tce, w: http://www.egospodarka.pl/2871..., dostęp z dnia 16.11.2012 r.
 
6.
Solidarność pokoleń. Działania dla zwiększenia aktywności zawodowej osób w wieku 50+ (2008) Warszawa.
 
7.
Sprawozdanie z realizacji Programu „Solidarność Pokoleń. Działania dla zwiększenia aktywności zawodowej osób 50+” (2011) Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.
 
8.
Szumlicz, T. (2011) „Demografia emerytalna” w zmianie polityki zabezpieczenia emerytalnego, w: Osiński, J. (red.), Współczesne problemy demograficzne. Rzeczywistość i mity. Ujęcie krajowe, regionalne i globalne, Of. Wyd. SGH, Warszawa.
 
9.
Krajowy Program Reform Europa 2020 (2011) Warszawa.
 
ISSN:1640-1808