PL EN
RECENZJA
Wprowadzenie do socjologii problemów społecznych i public policy analysis
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Profi laktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytet Warszawski
 
 
Data publikacji: 01-06-2020
 
 
Problemy Polityki Społecznej 2013;22:169–174
 
 
REFERENCJE (10)
1.
Abucewicz M. (2012), Narkomania – problem społeczny w perspektywie konstruktywistycznej, Warszawa, IPSiR UW.
 
2.
Conrad P., Schneider J.W. (1980), Deviance and medicalization. From badness to sickness, St. Louis, Mosby.
 
3.
Fuller R.C., Myers R. (1941a), Some aspects of a theory of social problems, „American Sociological Review”, vol. 6, luty.
 
4.
Fuller R.C., Myers R. (1941b), The natural history of a social problem, „American Sociological Review”, vol. 6, czerwiec.
 
5.
Gerston L.N. (1997), Public policy making. Process and principles, Armonk, N.Y., Sharpe.
 
6.
Ginsberg L. (1996), Understanding social problems, policies, and programs, 2nd edition, Columbia, S.C., University of South California Press.
 
7.
Hayes M.T. (1992), Incrementalism and public policy, New York, Longman.
 
8.
Lindblom Ch. (1959), The Science of Muddling Through, „Public Administration Review”, vol. 19, nr 2.
 
9.
Lindblom Ch. (1979), Still Muddling, Not Yet Through, „Public Administration Review”, vol. 39, nr 6.
 
10.
Spector M., Kitsuse J.I. (1977), Constructing social problems, Menlo Park, CA, Cummings Publishing Company.
 
ISSN:1640-1808