INNE
Sympozjum „Livehoods, NGO’S, and development: global dimensions and new direction”
 
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Socjologii, Uniwersytet Jagielloński
Data publikacji: 08-06-2020
 
Problemy Polityki Społecznej 1999;1:253–258
 
ISSN:1640-1808