STUDIA
Stefana M. Grzybowskiego (1902–2003) rozważania o przedmiocie polityki społecznej
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Wrocławski
Data publikacji: 05-06-2020
 
Problemy Polityki Społecznej 2006;9:21–32
 
STRESZCZENIE
The article presents Stefan M. Grzybowski’s view on social policy. He considers this discipline as a study on thoughtful, social issue-oriented proceedings (the social issues result from the social inequalities) as well as a method of accomplishing social and political goals. Grzybowski claims that social policy is “knowledge about the proceedings, that lead to the choice of means which are appropriate to solve social and political problems.” The author of the article perceives these ideas as inspiration and a starting point to develop the main thesis of Stefan M. Grzybowski.
 
REFERENCJE (6)
1.
Barr, N. (1993), Ekonomika polityki społecznej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 
2.
Dziewięcka-Bokun, L. (2000, wyd. II), Systemowe determinanty polityki społecznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.
 
3.
Donati, P. (1987), Traditional Political Theories and New Social Options: Replies to the Crisis of the Welfare State, (w:) A. Evers, H. Novotny, H. Wintersberger (red.), The Changing Face of Welfare, Gower Publishing Company Limited.
 
4.
Esping-Andersen, G. (1990), The Three Worlds of Welfare Capitalism, Princeton University Press, Princeton.
 
5.
Grzybowski, S.M. (1948), Wstęp do polityki społecznej, Krakowska Spółdzielnia Pracy i Użytkowników „Czytelnik”, Kraków.
 
6.
Marshall, T.H. (1970), Social Policy in the Twentieth Century, Hutchinson University Library, London.
 
ISSN:1640-1808