FORUM
Relacje między celami gospodarczymi i społecznymi: Ryszard Bugaj, Gospodarka i cele społeczne
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Nauk Ekonomicznych PAN
Data publikacji: 05-06-2020
 
Problemy Polityki Społecznej 2005;8:185–188
 
ISSN:1640-1808