FORUM
Relacje między celami gospodarczymi i społecznymi: Marek Góra, Niedostatki koncepcji zwanej „Europejskim Modelem Społecznym”
 
 
Więcej
Ukryj
1
Szkoła Główna Handlowa
Data publikacji: 05-06-2020
 
Problemy Polityki Społecznej 2005;8:193–199
 
ISSN:1640-1808