FORUM
Relacje między celami gospodarczymi i społecznymi: Janusz Dąbrowski, Niektóre cele społeczne na jesieni III Rzeczpospolitej
 
Więcej
Ukryj
1
Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Informatyczna w Warszawie
Data publikacji: 05-06-2020
 
Problemy Polityki Społecznej 2005;8:189–192
 
ISSN:1640-1808