INNE
Przegląd literatury dotyczącej polityki społecznej w Unii Europejskiej
 
Więcej
Ukryj
1
Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP w Warszawie
Data publikacji: 08-06-2020
 
Problemy Polityki Społecznej 2001;3:230–238
 
ISSN:1640-1808