FORUM
Problemy demograficzne Polski: Elżbieta Trafiałek, Przestrzeń życiowa i socjalna ludzi starych - wybrane źródła marginalizacji
 
Więcej
Ukryj
1
Akademia Świętokrzyska w Kielcach
Data publikacji: 07-06-2020
 
Problemy Polityki Społecznej 2003;5:124–127
 
ISSN:1640-1808