INNE
Polityka społeczna na Śląsku - wybrane problemy. Konferencja w Opolu
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Śląski, Opole
Data publikacji: 08-06-2020
 
Problemy Polityki Społecznej 2000;2:245–250
 
ISSN:1640-1808