RECENZJA
O znaczeniu antropologii dla praktyki społecznej
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Polityki Społecznej Uniwersytet Warszawski
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Emilia Jaroszewska   

Instytut Polityki Społecznej UW, ul. Nowy Świat 67, 00-927 Warszawa; adres elektroniczny autorki: jemmilia@hotmail.com
Data publikacji: 28-05-2020
 
Problemy Polityki Społecznej 2014;25:155–160
 
ISSN:1640-1808