RECENZJA
O potrzebie dojrzałej perspektywy krytycznej w polityce społecznej
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Ekonomiczny Katowice
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Aleksander Lipski   

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, ul. 1 Maja 50, 40-287 Katowice; adres internetowy autora: alipski@ue.katowice.pl
Data publikacji: 27-05-2020
 
Problemy Polityki Społecznej 2015;29:143–151
 
ISSN:1640-1808