PL EN
STUDIA
Financing long term care in Europe
 
Więcej
Ukryj
1
Faculty of Economics and Management University of Szczecin
 
 
Data publikacji: 27-05-2020
 
 
Autor do korespondencji
Natalia Marska-Dzioba   

Faculty of Economics and Management, University of Szczecin, 64 Mickiewicza Street, 71-101 Szczecin, Internet address: nmarska@wneiz.pl
 
 
Problemy Polityki Społecznej 2015;29:47–66
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Od momentu, gdy w publicznej świadomości zjawisko starzenia się społeczeństwa uznane zostało za nieuniknione, konieczność zapewnienia opieki osobom niesamodzielnym stała się istotnym zadaniem publicznym. Artykuł przedstawia doświadczenia i osiągnięcia badań nad relacjami pomiędzy konsekwencjami starzenia się społeczeństwa i polityką integracji osób niepełnosprawnych a także nad poziomem przyszłych potrzeb opiekuńczych. Omówiono w nim złożoność finansowania usług i świadczeń opiekuńczych w krajach Unii Europejskiej, ze szczególnym odniesieniem do sytuacji Polski.
 
REFERENCJE (19)
1.
Barr N. (2011), Long-term Care: A Suitable Case for Social Insurance, in: Reforming LongTerm Care in Europe, Costa-Font J. (ed.), Wiley-Blackwell.
 
2.
Błędowski P., Maciejasz M. (2013), Rozwój opieki długoterminowej w Polsce — stan i rekomendacje, „Nowiny Lekarskie”, 82(1), s. 61–69.
 
3.
Colombo F. (2012), Typology of Public Coverage for Long-Term Care in OECD Countries, in: Financing Long-Term Care in Europe, Costa-Font J., Courbage Ch. (eds.), Palgrave Macmillan.
 
4.
Costa-Font J., Courbage Ch. (eds.) (2012), Financing Long-Term Care in Europe, Palgrave Macmillan.
 
5.
Dougherty, B.,West, D. (2006), Our Aging World: A Global Comparison of Formal and Informal Caregiving. Journal of Health Sciences Management and Public Health, 14, s. 198-208.
 
6.
EU (2013), Rodrigues R., Schulmann K., Schmidt A., Kalavrezou N., Matsaganis M.,The indirect costs of long-term care, EurropeanCommission, Employment, Social Affairs & Inclusion,Research note 8/2013.
 
7.
EU (2012), Lipszyc B. , Sail E., Xavier A.,Long-term care: need, use and expenditure in the EU-27, European Commission, Directorate-General for Economic and Financial Affairs,Economic Papers no 469.
 
8.
EU’s Mutual Information System on Social Protection (MISSOC), http://www.missoc.org/ [access: April 2014].
 
9.
Gadomski W.(2012), Gospodarka hamuje, wpływy z VAT jeszcze bardziej, obserwator finansowy.pl [access: 14.08.2012].
 
10.
Golinowska S. (2010), The long-term care system for the elderly in Poland, CASE Network Studies and Analyses No. 416, the Center for Social and Economic Research (CASE), Warsaw.
 
11.
Marska-Dzioba N. (2013), Rationality of Public Expenses Dedicated for Disability Policy in Poland (in Polish only), Volumina.pl;.
 
12.
OECD (2011) Colombo F., Llena-Nozal A., Mercier J., Tjadens F.,Help Wanted? Providing and paying for Long-Term care;OECD Health Policy Studies, OECD Publishing.
 
13.
OECD (2013), e La Maisonneuve, C., Oliveira Martins J., Public spending on health and long-term care: a new set of projections, OECD Economic Policy Papers, No 06.
 
14.
Opieka długoterminowa w Polsce — opis, diagnoza, rekomendacje (2010), Grupa robocza ds. przygotowania ustawy o ubezpieczeniu od ryzyka niesamodzielności przy Klubie Senatorów Platformy Obywatelskiej, Warszawa.
 
15.
Pałka Ł. (2014), Wpływy z VAT jeszcze nigdy nie były tak niskie. Rządsięmylił,. www.money.pl [access 13.02.2014].
 
16.
Pestieau P., Ponthiere G. (2012), Long-Term Care Insurance Puzzle in: Financing Long-Term Care in EuropeCosta-Font J. , Courbage Ch. (eds.), Palgrave Macmillan;.
 
17.
Rodrigues R., Leichsenring K., Winkelmann J. (2014), The” Make or Buy” Decisions in Long –Term Care: lessons for Policy, Final Project Report, European Centre for Social Welfare Policy and Research, Vienna.
 
18.
Rothgang H.(2014), Financing long-term care in future: challenges and policy strategies, 3rd International Conference on Evidence-based Policy in Long-term Care, LSE, London.
 
19.
Schraad-Tischler D., Kroll Ch. (2014), Social Justice in the EU — A Cross-national Comparison Social Inclusion Monitor Europe (SIM) — Index Report, Bertelsmann Stiftung, Gütersloh.
 
ISSN:1640-1808