PL EN
FORUM
Europejski model społeczny – czy istnieje? czy warto go chronić?: Tomasz Mering, Europejski model społeczny w świetle założeń Strategii Lizbońskiej
 
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Polityki Społecznej, Uniwersytet Warszawski
Data publikacji: 07-06-2020
 
Problemy Polityki Społecznej 2007;10:198–201
 
 
REFERENCJE (7)
1.
Alber, J. (2006), The „European Social Model” and the USA, „European Union Politics” No 7.
 
2.
Common Actions for Growth and Employment: The Community Lisbon Programme, Communication from the Commission to the Council and the European Parliament Com(2005)330 final, Brussels 2005.
 
3.
Facing the challenge. The Lisbon strategy for growth and employment. Report from the High Level Group chaired by Wim Kok, Office for Official Publications of the European Communities, Luxemburg 2004.
 
4.
Hermas, S. (2005), The Social Agenda of the European Union and the Modernization of the European Social Model, „Collegium” no 33.
 
5.
Presidency Conclusions of the March 2005 European Council, Council of the European Union, Brussels 2005. (http://ue.eu.int/ueDocs/cms_Da...).
 
6.
Scharpf, F. (2002), The European Social Model: Coping with the Challenges of Diversity, „Journal of Common Market Studies” vol. 40, no 4.
 
7.
Żukowski, M. (2005), Forum. Relacje między celami gospodarczymi i społecznymi. Wprowadzenie, „Problemy Polityki Społecznej Studia i Dyskusje” nr 8.
 
ISSN:1640-1808