STUDIA
Bezrobocie - problem społeczny sensu largo
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk
Data publikacji: 08-06-2020
 
Problemy Polityki Społecznej 2001;3:9–15
 
STRESZCZENIE ARTYKUŁU
In countries of the West unemployment is mostly the effect of information revolution and, in the result of comprehensive activities of states, is decreasing. In Poland unemployment is the consequence of the way of transformation and the limitation of the demand; it is high and growing. At a big scale and openly unemployment emerged in 1990 as one of the effects of the economic programme which was realized by the then government. In the following years a so called culture of unemployment was being formed in Poland, the syndrome of being rejected. A type of society arose, deviated by unemployment and the accompanying phenomena. The conclusion is: unemployment has become the main economic, political and cultural problem in Poland; it is a social problem in a largo sense.
 
REFERENCJE (9)
1.
Bielecki, J. (2001) Polska - UE. Negocjacje o dostępie do rynku pracy. Nie kupować kota w worku, w: „Rzeczpospolita”, 5 czerwca 2001.
 
2.
Postawy wobec wolnego rynku i demokracji w Polsce i w Niemczech (2001) CBOS, Warszawa.
 
3.
Kabaj, M. (2001) Rosnące bezrobocie - bieda - bezradność elit, w: J. Supińska, J. Halbersztadt, M. Puchalska (red.), Polska przed nowymi wyborami. Barometr społeczno-ekonomiczny 2000, Stowarzyszenie Studiów i Inicjatyw Społecznych, Warszawa.
 
4.
Kieżun, W. (2001) Krańcowa gigantomania, w: „Rzeczpospolita”, 6 lutego 2001.
 
5.
Kowalik, T. (2000) Współczesne systemy ekonomiczne. Powstanie, ewolucja, kryzys, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, Warszawa.
 
6.
Merva, M., R. Fowles (1992) Effects o f Diminished Economic Opportunities on Social Stress, Economic Policy Institute, Washington.
 
7.
Ricardo, D. (1957) Zasady ekonomii politycznej i opodatkowania, PWN, Warszawa.
 
8.
Rifkin, J. (2001) Koniec pracy. Schyłek siły roboczej na świecie i początek ery postrynkowej, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław.
 
9.
Simonde de Sismondi, J.Ch. (1955) Nowe zasady ekonomii politycznej czyli o bogactwie i stosunku do ludności, PWN, Warszawa.
 
ISSN:1640-1808