INNE
„Journal of European Social Policy”
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Polityki Społecznej, Uniwersytet Warszawski
Data publikacji: 08-06-2020
 
Problemy Polityki Społecznej 1999;1:215–217
 
ISSN:1640-1808