PL EN
CASE REPORT
European Values and Social Market Economy
,
 
 
 
More details
Hide details
1
Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku; Hochschule fur Wirtschaft und Technik; Forum Myśli Instytucjonalnej
 
2
Instytut Nauk Ekonomicznych, Polska Akademia Nauk; Forum Myśli Instytucjonalnej
 
 
Publication date: 2020-05-20
 
 
Corresponding author
Piotr Pysz   

Hochschule fur Wirtschaft und Technik, Vechta/Diepholz/Oldenburg; adres elektroniczny autora: pyszpiotr@googlemail.com
 
 
Problemy Polityki Społecznej 2018;40:37-49
 
KEYWORDS
ABSTRACT
This review is oriented on relationship between fundamental European values offreedom, equity and justice and the concept of Social Market Economy (the SME). The ąuestion is posed whether the SME-policies which succeeded in Germany could possibly prevent the European Union from progressing along the path of destabilization and diffusion. The article makes references to Polish, German and English literaturę of the subject. The piece of work consists of four parts. The first introductory section highlights the problem in the context of political and economic ideas which dominated in Europę after the second world war. The next section confronts the European values with real chances of the treatment in accordance with the SME principles. The third section considers the chances using an exemplification of the pan-European market of funded pensions. In conclusion it is stressed that the social aspects of economic activities are those which need to be upgraded in economic-policies design and process.
 
REFERENCES (18)
1.
Ulrich Beck und Martin Schulz iiber die Zukunf Europas — Mehr Willy Brandt wagen. Pobrane z: http://www.faz.net/aktuell/feu..., 191490.html [dostęp: 24.05.2013].
 
2.
Bloch, E. (1985). Das Prinzip Hoffhung. Frankfurt am Main: Suhrkamp.
 
3.
Eucken, W. (2005). Podstawy polityki gospodarczej. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie.
 
4.
Habermann, G. (2000). Vision und Tat. Ein Ludwig-Erhard-Brevier. Thun: Ott Verlag.
 
5.
Hildebrandt, W. (1973). Das nachliberale Zeitalter. Dusseldorf-Kóln: Eugen-Diederichs Verlag.
 
6.
Jurczuk, A.E., Pysz, P. (2016). Dokąd zmierza! system gospodarczy Polski w latach 1995-2012? Gospodarka Narodowa, nr 3, s. 24-27.
 
7.
Kamińska, K. (2013). SGR jako model ładu gospodarczego UE. Economics, nr 4 (25), s. 228-240.
 
8.
Kołodko, G. (2009). Sukces na dwie trzecie. Polska transformacja ustrojowa i lekcje na przyszłość. W: E. Mączyńska (red.), Polska transformacja ijejprzyszłość. (23-64). Warszawa: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne.
 
9.
Kołodko, G. (2014). Nowy Pragmatyzm, czyli ekonomia i polityka dla przyszłości. W: E. Mączyńska (red.), Ekonomia dla przyszłości. Fundamentalneproblemy teorii ekonomii i praktyki gospodarczej. (19-37). Warszawa: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne.
 
10.
Leick, R. (2015). Die Macht der westlichen Morał. Der Spiegel, nr 48.
 
11.
Liikanen, E. (2014). GovemorErkki Liikanen: On a Sound and Growth-EnhancingFinancial Sector in Europę. Pobrane z: http://www.suomenpankki.fi/fi/... [dostęp: 25.07.2016].
 
12.
Mączyńska, E., Pysz, P. (2014). Liberalizm, neoliberalizm i ordoliberalizm. Ekonomista, nr 3.
 
13.
Moszyński, M. (2016). Niemiecki model Społecznej Gospodarki Rynkowej — perspektywa rynku pracy. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
 
14.
Muller-Armack, A. (1956). Soziale Marktwirtschaft. W: Handwórterbuch der Sozialwissenschaften, t. 9. Stuttgart-Góttingen: Fischer Verlag.
 
15.
Oręziak, L. (2014). OFE. Katastrofa prywatyzacji emerytur w Polsce. Warszawa: Książka i Prasa.
 
16.
Piketty, T. (2014). Das Kapitał im 21. Jahrhundert. Munchen: Verlag C.H. Beck.
 
17.
Spiegel-Gesprach mit Emmanuel Macron (2017). Wir brauchen ein politisches Heldentum. Der Spiegel, nr 42, s. 13.
 
18.
Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych, Dz. U. z 2013 r., poz. 1717.
 
ISSN:1640-1808
Journals System - logo
Scroll to top