PL EN
RESEARCH PAPER
The COVID-19 Pandemic in Poland. Implications for Senior Policies.
 
More details
Hide details
1
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych, Uniwersytet Łódzki, Polska
 
 
Submission date: 2022-03-14
 
 
Final revision date: 2022-05-11
 
 
Acceptance date: 2022-05-17
 
 
Online publication date: 2022-07-21
 
 
Publication date: 2022-07-21
 
 
Corresponding author
Kaja Zapędowska-Kling   

Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych, Uniwersytet Łódzki, ul. Składowa 43, 90-127, Łódź, Polska
 
 
Problemy Polityki Społecznej 2022;56(1):61-82
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
The paper discusses the results of a review of governmental measures implemented in 2020 and 2021 to prevent the COVID-19 pandemic in Poland, in particular the institutional and systemic solutions addressing senior citizens. The purpose of the paper is to answer primary research questions: a) can the initiatives put into action during the pandemic develop into new practices whose implementation is worth considering in the long term; b) does the experience gained during the pandemic help diagnose systemic failures or areas of senior policies that require new forms of management. The primary methodology used in the research was policy analysis, including an examination of policy outputs and policy outcomes, evaluative and normative analysis. A secondary issue discussed in the paper is a thematic analysis of public discourse, which leads to a conclusion that as the pandemic developed, the rhetoric used by decision-makers in respect of senior citizens changed - seniors became a social group perceived as deserving of care and support. The analysis is limited to national Polish political and legal context. The research results in a comprehensive diagnosis of challenges facing senior policies, as well as recommendations for future solutions and directions of action.
FUNDING
The University of Łódź “Excellence Initiative – Research University” Programme (contract number: 30/IDUB/ MLOD/2021).
 
REFERENCES (69)
1.
Altiparmakis, A., Bojar, A., Brouard, S., Foucault, M., Kriesi, H., & Nadeau, R. (2021). Pandemic Politics: Policy Evaluations of Government Responses to COVID-19. West European Politics, 44(5–6), 1159–1179.
 
2.
Armitage, R., Nellums, L.B. (2020). COVID-19 and the Consequences of Isolating the Elderly. The Lancet. Public Health. 5(5).
 
3.
Auleytner, J., Grewiński, M. (2020). Pandemia koronawirusa i ryzyka społeczne z nią związane a chaos w zarządzaniu państwem – dokąd zmierzamy? In N.G. Pikuła, M. Grewiński, E. Zdebska, W. Glac (eds.). Wyzwania dla polityki społecznej w kontekście pandemii koronawirusa. (11–24). Biblioteka Instytutu Spraw Społecznych Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Wydawnictwo „scriptum”.
 
4.
Australia Post (2020). Australia Post Launches Free Pharmacy Home Delivery Service. https://newsroom.auspost.com.a...- home-delivery-service.
 
5.
Bakalarczyk, R. (2020). Wyzwania dla polityki senioralnej w obliczu pandemii COVID-19 w Polsce – uwarunkowania, nowe problemy i sugerowane kierunki mierzenia się z nimi. W: K. Stępniak (ed.), Państwo i prawo w czasach COVID-19. (262–285). Wydawnictwo Think & Make.
 
6.
Bakalarczyk, R. (2021). Seniorzy niewidzialni obecni? Starzejące się społeczeństwo – prognozy, wyzwania, możliwości. Caritas Polska. https://caritas.pl/wp- content/uploads/2021/09/caritas-raport-senior.pdf.
 
7.
Berkhout, S.G., Richardson, L. (2020). Identity, Politics, and the Pandemic: Why Is COVID-19 a Disaster for Feminism(s)? History and Philosophy of the Life Sciences, 42(4), 49.
 
8.
Binstock, R. H. (2010). From Compassionate Ageism to Intergenerational Conflict? The Gerontologist, 50(5), 574–585.
 
9.
Brook, J., Jackson, D. (2020). Older People and COVID-19: Isolation, Risk and Ageism. Journal of Clinical Nursing, 29(13–14), 2044–2046.
 
10.
Carr, D., Boerner, K., & Moorman, S. (2020). Bereavement in the Time of Coronavirus: Unprecedented Challenges Demand Novel Interventions. Journal of Aging and Social Policy, 32(4–5), 425–431.
 
11.
Constitution of the Republic of Poland. (1997). Chapter II. Article 68. The freedoms, rights and obligations of persons and citizens.
 
12.
Federacja Konsumentów. (2021). Wykluczenie cyfrowe podczas pandemii. Dostęp oraz korzystanie z internetu i komputera w wybranych grupach społecznych. http://www.federacja-konsument...- podczas-pandemii.html.
 
13.
Długosz, P. (2020). Przemiany wartości życiowych krakowian pod wpływem pandemii, Laboratorium Socjologiczne, Instytut Filozofii i Socjologii, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. https://ifis.up.krakow.pl/wp- content/uploads/sites/9/2020/05/Przemiany-warto%C5%9Bci-krakowian-w-obliczu- pandemii.pdf.
 
14.
Długosz, P. (2021). Trauma pandemii COVID-19 w polskim społeczeństwie. CeDeWu Sp. z o.o.
 
15.
Gazeta Wyborcza. (2020). Minister Zdrowia zwraca się do seniorów. „Apeluję, żeby w miarę możliwości ograniczyć aktywność”, 9 marca 2020. https://wiadomosci.gazeta.pl/w... 7,114883,25772005,minister-zdrowia- zwraca-sie-do-seniorow-apeluje-zeby-w-miare.html.
 
16.
Główny Inspektorat Sanitarny. (2020). Udział procentowy grup wiekowych w ogólnej liczbie zgonów z powodu COVID-19. https://www.gov.pl/web/gis/udz....
 
17.
Główny Urząd Statystyczny. (2021). Umieralność w 2020 roku. Zgony według przyczyn – dane wstępne. Informacje sygnalne. https://stat.gov.pl/obszary-te....
 
18.
Gocko, J. (2020). Moralno-społeczne aspekty troski o zdrowie w kontekście epidemii COVID-19. Roczniki Teologiczne, 67(3), 121-135.
 
19.
Gov.pl. (2021). Seniorze, potrzebujesz pomocy? Zadzwoń pod 22 505 11 11. https://www.gov. pl/web/rodzina/seniorze-potrzebujesz-pomocy-zadzwon-pod-22-505-11-11.
 
20.
Grzela, E. (2021). Sektor opieki długoterminowej wymaga wsparcia finansowego i kadrowego, Puls Medycyny, 4 stycznia 2021. https://pulsmedycyny.pl/sektor...- dlugoterminowej-wymaga-wsparcia-finansowego-i-kadrowego-1104710.
 
21.
Hajder, K., Musiał-Karg, M., & Górny, M. (eds.). (2020). Konsekwencje pandemii COVID-19. Państwo i społeczeństwo. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa.
 
22.
Johnson, S., Bacsu, J., McIntosh, T., Jeffery, B., & Novik, N. (2021). Competing Challenges for Immigrant Seniors: Social Isolation and the Pandemic. Healthcare Management Forum, 34(5), 266–271.
 
23.
Kamińska, M. (2017). Gospodarka współdzielenia w Polsce – rezygnacja z posiadania na rzecz konsumpcji opartej na dostępie, Przedsiębiorstwo we współczesnej gospodarce – teoria i praktyka, nr. 3, 165–177.
 
24.
Kwiecińska, K. (2021). Miejski wolontariat na rzecz łódzkich seniorów. https://polityka.zaczyn.org/mi....
 
25.
Lasoń, K. (2022). Phone interview conducted by author with the head of the Senior-WIGOR daycare home in Tuszyn on 27 January 2022.
 
26.
Łódź City Hall. (2020). Posiłki dla seniorów z dowozem do domu. https://uml.lodz.pl/ aktualnosci/artykul/posilki-dla-seniorow-z-dowozem-do-domu-id33554/2020/3/13/.
 
27.
Łuszczyńska, M., & Formosa, M. (eds.). (2021). Ageing and COVID-19. Making Sense of a Disrupted World. Routledge.
 
28.
Meals on Wheels America. (2020). Keeping Seniors Safe Amid COVID-19. https://www.mealsonwheelsameri....
 
29.
Medycyna Praktyczna. (2021). Barometr epidemii, (88). https://www.mp.pl/pacjent/chor...- zakazne/koronawirus/koronawirus-aktualnosci/287079,barometr-epidemii-88.
 
30.
Miejskie Centrum Kontaktu. (2021). Seniorzy. System wsparcia. https://warszawa19115.pl/-/sen....
 
31.
Miller, E.A. (ed.). (2021). Older Adults and COVID-19: Implications for Aging Policy and Practice. Routledge Taylor & Francis Group.
 
32.
Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. (2020). Dbają o seniorów w czasie pandemii. O dobrych praktykach w placówkach „Senior+”. https://www.gov.pl/web/rodzina...- praktykach-w-placowkach-senior.
 
33.
Krajowy Mechanizm Prewencji Tortur. (2021). Raport Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur z wizytacji Domu Pomocy Społecznej w Gdyni.
 
34.
Naumann, E., Möhring, K., Reifenscheid, M., Wenz, A., Rettig, T., Lehrer, R., Krieger, U., Juhl, S., Friedel, S., Fikel, M., Cornesse, C., & Blom, A.G. (2020). COVID-19 Policies in Germany and Their Social, Political, and Psychological Consequences. European Policy Analysis, 6: 191-202.
 
35.
Nowak, W., & Szalonka, K. (eds.). (2021). Zdrowie i style życia. Ekonomiczne, społeczne i zdrowotne skutki pandemii. E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego..
 
36.
Nowakowski, M., & Nowakowska, L. (2014). Medykalizacja starości: dylematy i zagrożenia. In D. Kałuża, P. Szukalski (eds.), Jakość życia seniorów w XXI wieku. Ku aktywności. (206–218). Uniwersytet Łódzki.
 
37.
Ochotnicy Warszawscy. (2020). https://ochotnicy.waw.pl/aktua...- system-warszawa-wspiera.
 
38.
Office, E.E., Rodenstein, M.S., Merchant, T.S., Pendergrast, T.R., & Lindquist, L.A. (2020). Reducing Social Isolation of Seniors during COVID-19 through Medical Student Telephone Contact. Journal of American Medical Directors Association, 21(7), 948– 950.
 
39.
Oi-Yee Li, H., & Huynh, D. (2020). Long-term Social Distancing during COVID-19: A Social Isolation Crisis among Seniors? Canadian Medical Association Journal, 192(21), E588.
 
40.
Papciak, K. (2021). Myślenie według wartości w dobie pandemii koronawirusa. Wrocławski Przegląd Teologiczny, 29(1), 413–429.
 
41.
Pikuła, N.G., Grewiński, M., Zdebska, E. & Glac, W. (eds.). (2020). Wyzwania dla polityki społecznej w kontekście pandemii koronawirusa. Wydawnictwo „scriptum”.
 
42.
Podhorecka, M., Pyszora, A., Woźniewicz, A., Husejko, J. & Kędziora-Kornatowska, K. (2021). Health and Protective Measures for Seniors during the COVID-19 Pandemic in the Opinion of Polish Society. International Journal of Environmental Research and Public Health, 18(17): 9230, DOI: 10.3390/ijerph18179230.
 
43.
Polska Agencja Prasowa. (2020). Maląg: los nas wszystkich, a zwłaszcza seniorów, jest uzależniony od solidarności. https://www.pap.pl/aktualnosci...- wszystkich- zwlaszcza-seniorow-jest-uzalezniony-od.
 
44.
Rzecznik Praw Obywatelskich. (2020). Zapewnić pomoc najbardziej potrzebującym – stanowisko RPO i Komisji Ekspertów ds. Osób Starszych po spotkaniu online 8 kwietnia 2020 r. https://bip.brpo.gov.pl/pl/con...- seniorzy- osoby-z-niepelnosprawnosciami-stanowisko-rpo-i-ekspertow.
 
45.
Ryan, J.M. (ed.). (2021). COVID-19 Volume II: Social Consequences and Cultural Adaptations. Routledge.
 
46.
Rybarczyk-Szwajkowska, A., Staszewska, A., Timler, M. & Rydlewska-Liszkowska, I. (2021). Zmiany organizacyjno-finansowe w pracy personelu medycznego podstawowej opieki zdrowotnej w okresie pandemii COVID-19 w Polsce. Medycyna Pracy, 72(5), 591–604.
 
47.
SeniorHub. (2021). Jakość życia osób starszych w Polsce w pierwszym roku pandemii COVID- 19. Raport z badania. https://seniorhub.pl/wp-conten...- zycia-osob-starszych-09.pdf.
 
48.
Siewiora, J. (2021). Rodzina jako świadek wartości w okresie pandemii. Szkic aksjologiczny. Roczniki Pedagogiczne, 13(49), 91–106.
 
49.
Skłodowski, H. (ed.). (2010). Człowiek w kryzysie – psychospołeczne aspekty kryzysu. Wydawnictwo Społecznej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania.
 
50.
Sokołowska, M. (1980). Granice medycyny. Wydawnictwo Wiedza Powszechna.
 
51.
Starzewski, Ł. (2022). Inauguracyjne posiedzenie Komisji Ekspertów ds. Osób Starszych https://bip.brpo.gov.pl/pl/con....
 
52.
Statista. (2021). Distribution of deaths due to the coronavirus (COVID-19) in Poland as of January 2021, by age group. https://www.statista.com/stati...- coronavirus-covid-19-fatalities-by-age/.
 
53.
Steuden, S., Brudek, P. & Florczyk, Ł. (2016). Mądrość jako efekt pozytywnego starzenia się. Perspektywa psychologiczna. Forum Teologiczne, 17, 73–87.
 
54.
Szymborski, J. (2021). Demograficzne implikacje pandemii COVID-19: Perspektywa zdrowia publicznego. In W. Nowak, K. Szalonka (eds.), Zdrowie i style życia. Ekonomiczne, społeczne i zdrowotne skutki pandemii. (81–98). E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.
 
55.
Tisdell, C.A. (2020), Economic, Social and Political Issues Raised by the COVID-19 Pandemic. Economic Analysis and Policy, 68, 17–28.
 
56.
Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę”. (2021). Zoom na UTW w pandemii COVID-19. Raport z badania. Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności. https://utwdlaspolecznosci.pl/....
 
57.
Townsend, P. (1981). The Structured Dependency of the Elderly: A Creation of Social Policy in the Twentieth Century. Ageing and Society, 1(1), 5-28.
 
58.
TVP Info. (2020). Wsparcie seniorów w czasie epidemii. Konferencja prezydenta Dudy. https://www.tvp.info/51115107/...- konferencja-prezydenta-andrzej-duda-o-pomocy-dla-osob-starszych-i- niepelnosprawnych.
 
59.
Urick, M.J., Hollensbe, E.C., Masterson, S.S. & Lyons, S.T. (2017). Understanding and Managing Intergenerational Conflict: An Examination of Influences and Strategies. Work, Aging, and Retirement, 3(2), 166–185.
 
60.
Vezzoni, C., Ladini, R., Molteni, F., Dotti Sani, G.M., Biolcati, F., Chiesi, A., Maraffi, M., Guglielmi, S., Pedrazzani, A. & Segatti, P. (2020). Investigating the Social, Economic and Political Consequences of COVID-19: A Rolling Cross-Section Approach. Survey Research Methods, 14(2), 187–194.
 
61.
Waniowski, P. (2021). Wpływ COVID-19 na kształtowanie cen artykułów konsumpcyjnych. In: W. Nowak, K. Szalonka (eds.), Zdrowie i style życia. Ekonomiczne, społeczne i zdrowotne skutki pandemii. (113–124). E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.
 
62.
World Health Organisation. (2020a). WHO delivers advice and support for older people during COVID-19. https://www.who.int/news-room/...- advice-and-support-for-older-people-during-covid-19.
 
63.
World Health Organisation. (2020b). What is the UN Decade of Healthy Ageing? https://www.who.int/initiative....
 
64.
World Health Organisation. (2020c). The Decade of Healthy Ageing: A New UN-wide Initiative https://www.who.int/news/item/...- initiative.
 
65.
Wroclaw.pl. (2021). Seniorze, bądź smart! Skorzystaj z bezpłatnej teleedukacji zdrowotnej. https://www.wroclaw.pl/smartci...- city-gabinet-telemedyczny.
 
66.
Zadworna-Cieślak, M.& Finogenow, M. (2012). Perspektywa pozytywnego starzenia się w okresie późnej dorosłości. Pedagogika Rodziny, 2(4), 117–128.
 
67.
Zapędowska, K. (2010). Pogodna starość – czy to możliwe? Działania podejmowane na rzecz aktywizacji osób starszych. In K. Wieczorowska-Tobis, D. Talarska (eds.), Pozytywna starość. (56–65). Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu.
 
68.
Zapędowska-Kling, K. (2018). Polityka senioralna 2.0.? Propozycja włączenia elementów interakcji i technologizacji do głównego nurtu polityki społecznej wobec osób starszych. Studia Oeconomica Posnaniensia, 6(11), 43–59.
 
69.
Zapędowska-Kling, K. (2021). Usługi telemedyczne jako komponent srebrnej gospodarki. In R. Iwański, E. Frąckiewicz, A. Szafranek, M. Litwiński, K. Zapędowska-Kling, W. Jarecki, B. Bugajska, K. Piotrowska, A. Ciesla (eds.), Srebrna gospodarka. Perspektywa interdyscyplinarna. (245–263). Akademia Sztuki w Szczecinie.
 
ISSN:1640-1808
Journals System - logo
Scroll to top