PL EN
CASE REPORT
Local partnership as an implementation of the principle of subsidiarity and decentralization in social policy
 
More details
Hide details
1
Katedra Pracy i Polityki Społecznej Uniwersytet Łódzki
 
 
Publication date: 2020-05-28
 
 
Corresponding author
Justyna Przywojska   

Katedra Pracy i Polityki Społecznej UŁ, ul. Rewolucji 1905 r.nr 39, 90-214 Łódź; adres elektroniczny autorów: jprzywojska@tlen.pl
 
 
Jerzy Krzyszkowski   

Katedra Pracy i Polityki Społecznej UŁ, ul. Rewolucji 1905 r.nr 39, 90-214 Łódź; adres elektroniczny autorów: jkrzysz@uni.lodz.pl
 
 
Problemy Polityki Społecznej 2014;25:71-86
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The presented paper is an attempt to as ses how the principles of subsidiarity and decentralization in the form of local partnership are realized in the sphere of social policy. It contents the review of literature, legislation, reports from the research and other accessible sources of knowledge (information). It presents the origin and the evolution of the ideas of subsidiarity and decentralization of social policy, the evolution of public governance concepts, partnership and co-governance as a new direction of local social policy. The paper presents conclusions from the analyses of contents of national strategies, which define methods of public policies realization in Poland. As to the empirical aspects it presents the results of the research project „The equalization of chances of persons over 50 years of age at the labour market”. The researched activisation of persons over 50 proves, that local institutions and organizations seldom use common projects (apart from the cooperation which is legally regulated/bound). Cooperation has mostly an informal and casual character. It includes the exchange of information, seldom refers to formally defined principles and forms of cooperation, seldom sets up a separate consortium for the realization of common undertakings. A key conclusion from the analysis is the lack of partnership which would allow for the realization of postulated participative forms of management, which in turn effectively makes the realization of local social policy more difficult.
 
REFERENCES (21)
1.
Boni M. (2006), Decentralizacja polityki społecznej (głos w dyskusji), w: S. Golinowska, M. Boni (red.), Nowe dylematy polityki społecznej, Warszawa, CASE.
 
2.
Bovaird T., Löffler E. (2003), Understanding Public Management and Governance, w: T. Bovaird, E. Löffler (red.), Public Management and Governance, London–New York, Routledge.
 
3.
Clark T.N., Hoffmann-Martinot V. (red.) (1998), The New Political Culture, Boulder, CO, Westview.
 
4.
Golinowska S., Boni M. (red.) (2006), Nowe dylematy polityki społecznej, Warszawa, CASE.
 
5.
 
6.
Izdebski H. (2006), Introduction to Public Administration and Administrative Law, Warszawa, Liber.
 
7.
Jessop B. (2007), Promowanie „dobrego rządzenia” i ukrywanie jego słabości: refleksja nad politycznymi paradygmatami i politycznymi narracjami w sferze rządzenia, „Zarządzanie Publiczne”, nr 2.
 
8.
John P. (2001), Local Governance in Western Europe, London, Sage.
 
9.
Krajewski Z. (2009), Unia Europejska – geneza, problemy i elementy polityki społecznej, Warszawa, Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej.
 
10.
Kryńska E., Krzyszkowski J., Urbaniak B., Wiktorowicz J. (red.) (2013), Diagnoza obecnej sytuacji kobiet i mężczyzn 50+ na rynku pracy w Polsce. Raport końcowy, Łódź, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 
11.
Kukulak-Dolata I. (2012), Działania powiatowych urzędów pracy w zakresie aktywizacji zatrudnienia osób 45+. Raport cząstkowy z badania jakościowego w ramach „Diagnozy obecnej sytuacji kobiet i mężczyzn 50+ na rynku pracy w Polsce”, Uniwersytet Łódzki (materiał wewnętrzny niepublikowany).
 
12.
Kulesza M., Sześciło D. (2013), Polityka administracyjna i zarządzanie publiczne, Warszawa, LEX a Wolters Kluwer business.
 
13.
Lisek-Michalska J. (2012), Raport z badania jakościowego jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w ramach „Diagnozy obecnej sytuacji kobiet i mężczyzn 50+ na rynku pracy w Polsce”, Uniwersytet Łódzki (materiał wewnętrzny niepublikowany).
 
14.
Niewiadomski Z. (red.) (2001), Samorząd terytorialny. Ustrój i gospodarka, Bydgoszcz–Warszawa, Oficyna Wydawnicza Branta.
 
15.
Przywojska J. (2012), Raport z badania jakościowego organizacji pozarządowych w ramach „Diagnozy obecnej sytuacji kobiet i mężczyzn 50+ na rynku pracy w Polsce”, Uniwersytet Łódzki (materiał wewnętrzny niepublikowany).
 
16.
Regulski J. (1998), Nowy ustrój, nowe szanse, nowe problemy, w: Podstawowe wartości i założenia reformy ustrojowej w Polsce, Reforma administracji publicznej, Zeszyt I, Warszawa, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Departament Reform Ustrojowych Państwa.
 
17.
Rysz-Kowalczyk B. (red.) (2011), Polityka społeczna gmin i powiatów: kompendium wiedzy o instytucjach i procedurach, Warszawa, Dom Wydawniczy Elipsa.
 
18.
Sitek M. (2004), Reforma administracyjna 1998, w: I. Jackiewicz (red.), Budowanie instytucji państwa 1989–2001, Warszawa, Wydawnictwo Sejmowe.
 
19.
Szczupak B., Czornik M. (2001), Środowisko przedsiębiorczości a konkurencyjność miasta. Materiał z konferencji „Przemiany strukturalne – przedsiębiorczość – konkurencyjność miast i regionów”, V edycja konferencji, Ustroń.
 
20.
United Nations Development Programme, Democratic Governance, http://www.undp.org/governance... [dostęp: 10.04.2009].
 
21.
Zawicki M. (2011), Nowe Zarządzanie Publiczne, Warszawa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 
ISSN:1640-1808
Journals System - logo
Scroll to top