PL EN
RESEARCH PAPER
Social expectations towards the welfare state. The case of Poland – opportunities and risks
 
More details
Hide details
1
Wydział Filozoficzny, Instytut Socjologii, Uniwersytet Jagielloński, Polska
 
 
Submission date: 2020-05-29
 
 
Final revision date: 2020-10-14
 
 
Acceptance date: 2020-12-03
 
 
Publication date: 2021-01-29
 
 
Corresponding author
Marcjanna Anna Nóżka   

Wydział Filozoficzny, Instytut Socjologii, Uniwersytet Jagielloński, ul. Gołębia 24, 31-007, Kraków, Polska
 
 
Problemy Polityki Społecznej 2020;51:35-48
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
The objective of the article is to demonstrate the complexity of issues related to the numerous social expectations made of the welfare state and their bilateral and diverse nature, referring to theory and statistical data. Referring to selected solutions already in place and/or currently being implemented within social policy in Poland, in particular, it addresses the opportunities for fulfilling these expectations and the dangers of (not) doing so. Realisation of social expectations brings with it not only specific gains, but also risks when it is not accompanied by active citizenship, free-market mechanisms are weakened, or attachment to social transfers becomes stronger. Furthermore, the selectiveness and ideological nature of awarding them contribute to social divisions and tensions and to distortion of the values that are crucial in social policy. Social security requires the commitment of major resources, long-term and socially determined actions, and usually also their continuation by political opponents. Negotiated and consistently implemented schemes increase social trust and can be evaluated, and their predictability increases citizens’ sense of control and security.
 
REFERENCES (46)
1.
Andreß, H.-J., Heien, T. (2001). Four Worlds of Welfare State Attitudes? A Comparison of Germany, Norway, and the United States. European Sociological Review, 17(4), 337–356.
 
2.
Bambra, C. (2007). Going Beyond the Three Worlds of Welfare Capitalism: Regime Theory and Public Health Research. Journal of Epidemiology and Community Health, 61, 1098–1102.
 
3.
Barry, B., (1965). Political argument. Routledge and Kegan Paul.
 
4.
Baute, S., Meuleman, B., Abts, K. (2019). Welfare State Attitudes and Support for Social Europe: Spillover or Obstacle? Journal of Social Policy, 48(1), 127–145. https://doi.org/10.1017/S00472....
 
5.
Czapiński, J., Góra, M. (2016). Świadomość emerytalna Polaków. Raport z badań ilościowych. Publikacje Europejskiego Kongresu Finansowego. https://www.efcongress.com/sit....
 
6.
Giełda, M. (2015). Wyzwania i oczekiwania wobec administracji publicznej — wybrane zagadnienia. In M. Giełda, R. Raszewska-Skałecka (eds), Administracja publiczna wobec wyzwań i oczekiwań społecznych. (37–49). E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa.
 
7.
Golinowska, S. (2018). Modele polityki społecznej w Polsce i Europie na początku XXI wieku. Fundacja im. St. Batorego.
 
8.
Harrison, K. & Boyd, T. (2003). Freedom. In K. Harrison, T. Boyd (eds), Understanding political ideas and movements: a guide for A2 politics students. (83–102). Manchester University Press.
 
9.
Hilgard, R. E. (1968). Wprowadzenie do psychologii. Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 
10.
Jaime-Castillo, A. & Marqués-Perales, I. (2014). Beliefs about social fluidity and preferences for social policies. Journal of Social Policy, 43(3), 615–633. https://doi.org/10.1017/S00472....
 
11.
Kende, A. & Krekó, P. (2020). Xenophobia, prejudice, and right-wing populism in East-Central Europe. Current Opinion in Behavioral Sciences, 34, 29–33. https://doi.org/10.1016/j.cobe....
 
12.
Olson, J. M., Roese, N. J., Zanna, M. P. (1996). Expectancies. In E. T. Higgins, A. W. Kruglanski (eds), Social psychology: Handbook of basic principles. (211–238). Guilford Press.
 
13.
Poznaniak, W. (1998). Społeczna, polityczna i ekonomiczna bierność zachowań. In J. Miluska (ed.), Psychologia rozwiązywania problemów społecznych. Wybrane zagadnienia. (213–238). Wydawnictwo BONAMI.
 
14.
Raciborski, J. (2010). Obywatel i państwo. Zarządzanie Publiczne, 2(12), 83–96.
 
15.
Reykowski, J. (1974). Eksperymentalna psychologia emocji. Książka i Wiedza.
 
16.
Roosma, F., Gelissen, J., van Oorschot, W. (2013). The Multidimensionality of Welfare State Attitudes: A European Cross-National Study. Social Indicators Research, 113(1), 235–255. https://doi.org/10.1007/s11205....
 
17.
Rymsza, M. (2014). Od Państwa opiekuńczego do społeczeństwa opiekuńczego i inne konwersje europejskich welfare states przełomu XX i XXI wieku. In K. Wódz, K. Piątek (eds), Od welfare state do welfare society? (33–50). Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
 
18.
Sawulski, J. (2017). Czy Polska jest Państwem opiekuńczym? IBS Policy Paper, 2. https://ibs.org.pl/publication....
 
19.
Słownik języka polskiego PWN (2002). Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
20.
Spicker, P. (1988). Principles of social welfare: An introduction to thinking about the welfare state. Routledge.
 
21.
Stanley, B. (2017). Populism in Central and Eastern Europe. In C. R. Kaltwasser, P. Taggart, P. Ochoa Espejo, P. Ostiguy (eds), The Oxford Handbook of Populism. Oxford University Press.
 
22.
Suteu, S. (2019). The Populist Turn in Central and Eastern Europe: Is Deliberative Democracy Part of the Solution? European Constitutional Law Review, 15(3), 488–518. https://doi.org/10.1017/S15740....
 
23.
Szlendak, T. (2015). Zaufanie. In M. Bogunia-Borowska (ed.), Fundamenty dobrego społeczeństwa. Wartości. (331–363). Wydawnictwo Znak.
 
24.
Sztompka, P. (2007). Zaufanie. Fundament społeczeństwa. Wydawnictwo Znak.
 
25.
Tarkowska, E. (2002). Zróżnicowanie polskiej biedy w świetle badań jakościowych. Problemy Polityki Społecznej. Studia i Dyskusje, 4, 119–132.
 
26.
Titkow, A. (2014). Wewnątrzsterowność i zewnątrzsterowność a orientacje polityczne Polaków: lata 1984 i 1989. In W. Adamski (ed.), Fenomen “Solidarności” i zmiana ustroju: Polacy 1980–2011. (252–270). Wydawnictwo IFiS PAN.
 
27.
Vesnic-Alujevic, L., Stoermer, E., Rudkin, J.-E., Scapolo, F., Kimbell, L. (2019). The Future of Government 2030+ A Citizen Centric Perspective on New Government Models. Publications Office of the European Union.
 
28.
Research reports.
 
29.
CBOS 2007. Społeczny wizerunek polskiej szkoły. Komunikat z badań nr 91. https://www.cbos.pl/SPISKOM.PO... .
 
30.
CBOS 2012. Nadal nieprzekonani – Polacy o podwyższeniu wieku emerytalnego. Komunikat z badań nr 57. https://www.cbos.pl/SPISKOM.PO... .
 
31.
CBOS 2013. Reakcje na planowane zmiany dotyczące funkcjonowania OFE. Komunikat z badań nr 108. https://www.cbos.pl/SPISKOM.PO... .
 
32.
CBOS. 2016. Opinie o obniżeniu wieku emerytalnego. Komunikat z badań nr 140. https://www.cbos.pl/SPISKOM.PO... .
 
33.
CBOS. 2016a. Postawy wobec płacenia podatków. Komunikat z badań nr 85. https://www.cbos.pl/SPISKOM.PO... .
 
34.
CBOS 2018a. Oczekiwania wobec rządu Mateusza Morawieckiego. Komunikat z badań nr 13. https://cbos.pl/SPISKOM.POL/20... .
 
35.
CBOS 2018b. Ocena systemu edukacji po roku od wprowadzenia reformy. Komunikat z badań nr 122. https://www.cbos.pl/SPISKOM.PO... .
 
36.
Democracy Perception Index 2018. http://www.allianceofdemocraci... initiatives/the-copenhagen-democracy-summit/press-release-dpi/ .
 
37.
OECD 2018. Risks That Matter. https://www.oecd.org/social/ri....
 
38.
Trust Barometer (2018). https://www.edelman.com/sites/... .
 
39.
Wiedza i postawy wobec ubezpieczeń społecznych. 2016. Raport z badań. Warszawa: Zakład Ubezpieczeń Społecznych, https://www.zus.pl/documents/1... Raport+wiedza+system+emerytalny/040bd2a1-094a-4d97-9d77-e0bddc19e845 .
 
40.
Other sources.
 
41.
Kancelaria Sejmu (2017). https://www.senat.gov.pl/gfx/s... komisje/2017/kpcpp/materialy/183/p9-30-17_mat.pdf .
 
42.
Komunikat MEN dotyczący przeprowadzenia reformy oświaty. https://www.gov.pl/web/edukacj... .
 
43.
The Law and Justice Party’s Programme: “Welfare State: the Polish Model”, 2019 [Program Prawa i Sprawiedliwości: Polski Model Państwa Dobrobytu, 2019] http://pis.org.pl/dokumenty .
 
44.
Wybór Polaków. 2017. Publikacja na stronie MPRiPS. https://www.gov.pl/web/rodzina... .
 
45.
Wypowiedzi na posiedzeniach Sejmu 2019, Posiedzenie nr 79 w dniu 03-04-2019. http://sejm.gov.pl/sejm8.nsf/w... .
 
46.
Zielona Linia, 2018. Polacy mało wiedzą o ubezpieczeniach społecznych. https://zielonalinia.gov.pl/en... .
 
ISSN:1640-1808
Journals System - logo
Scroll to top