PL EN
How do states challenge international regimes? The case study of Poland and the international refugee regime.
 
More details
Hide details
1
Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych/ Katedra Metodologii Badań nad Polityką, Uniwersytet Warszawski, Polska
 
2
Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych/ Katedra Dyplomacji i Instytucji Międzynarodowych, Uniwersytet Warszawski, Polska
 
 
Submission date: 2023-04-06
 
 
Final revision date: 2023-11-25
 
 
Acceptance date: 2023-12-02
 
 
Online publication date: 2023-12-27
 
 
Publication date: 2023-12-27
 
 
Corresponding author
Justyna Nakonieczna-Bartosiewicz   

Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych/ Katedra Metodologii Badań nad Polityką, Uniwersytet Warszawski, Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927, Warszawa, Polska
 
 
Problemy Polityki Społecznej 2023;63(4):1-24
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
International regimes became the topic of scholarly discussion in the study of International Relations only in the late 1970s and early 1980s. Very little scholarly explanation has so far been provided to clarify why, when or under what circumstances international regimes modify or collapse, while the expectations of the regime participants may change and disperse. This paper aims to explore how states that are not traditionally considered the most significant for the creation, design and continuation of the regime might challenge its framework and under what conditions these actions could impact the regime. Poland acceded to the International Refugee Regime (IRR) in 1991 after beginning its transformation. In the process of analysis, we argue that the Polish actions challenging the IRR by breaching its norms were initially accommodated with a mixture of cautious tolerance (especially among the EU member states who wished to keep the migration flows through the Polish-Belarusian border stalled there), and tacit criticism expressed by international governmental institutions unwilling to exhort too much pressure in order not to lose access to people with humanitarian and protection needs. We also claim that although the Polish authorities challenged the core rules of the IRR, their policies and actions have not led directly to a permanent destabilisation of the regime, not to mention its dissolution or collapse. However, unless not repelled in a direct and robust way by major participants of the regime, they might result in undermining the core framework of the IRR.
 
REFERENCES (97)
1.
Allain, J. (2001). The ius cogens nature of non-refoulement. International Journal of Refugee Law, 13(4), 533–558. https://doi.org/10.1093/ijrl/1....
 
2.
Amnesty International. (2022). Polska: okrucieństwo zamiast współczucia na granicy z Białorusią. Raport Amnesty International Polska. https://amnesty.org.pl/wp-cont....
 
3.
Bennett, A. (2004). Case study methods: design, use, and comparative advantages. In D.F. Sprinz and Y. Wolinsky-Nahmias (eds.), Models, numbers, and cases: methods for studying international relations. (19–55). Ann Arbor: The University of Michigan Press.
 
4.
Beaupré, C. (2023). Integrative organized hypocrisy? Normative contentions within the EU and the refugee migrant crisis. Borders in Globalization Review, 4(2), 14–27. https://doi.org/10.18357/bigr4....
 
5.
Betts, A. (2010). The refugee regime complex. Refugee Survey Quarterly, 29(1), 12–37. http://www.jstor.org/stable/45....
 
6.
Bialystok Legal Studies - Białostockie Studia Prawnicze (2023), 28(1).
 
7.
Biuletyn Informacji Publicznej RPO. (2021). Input of the Commissioner for Human Rights of the Republic of Poland for the Special Rapporteur’s on the Human Rights of Migrants report on pushback practices and their impact on the human rights of migrants https://bip.brpo.gov.pl/pl/con....
 
8.
Biuletyn Informacji Publicznej RPO. (2022a). WSA: pushbacki sprzeczne z prawem polskim i międzynarodowym. Skargę złożył .in.. RPO. Uzasadnienie wyroku. https://bip.brpo.gov.pl/pl/con....
 
9.
Biuletyn Informacji Publicznej RPO. (2022b). Wizytacja BRPO w rejonie granicy Polski i Białorusi. https://bip.brpo.gov.pl/pl/con....
 
10.
Biuletyn Informacji Publicznej RPO. (2023). Pomoc dla cudzoziemców zwalnianych z ośrodków strzeżonych. RPO pisze do Straży Granicznej. https://bip.brpo.gov.pl/pl/con....
 
11.
Boćkowski, D. (2020). Społeczeństwo polskie wobec diaspory czeczeńskiej 1994–2020, Dzieje Najnowsze, 52(1), 333–348. https://doi.org/10.12775/DN.20....
 
12.
Bodnar, A. & Grzelak, A. (2023) The Polish–Belarusian border crisis and the (lack of) European Union response. Białystok Legal Studies Białostockie Studia Prawnicze, 28(1), 57–86. DOI: 10.15290/bsp.2023.28.01.04.
 
13.
Costello, C. & Foster, M. (2015). Non-refoulement as custom and Jus Cogens? Putting the prohibition to the test. In M. Heijer and H. van der Wilt (eds.), Netherlands Yearbook of International Law 2015. Netherlands Yearbook of International Law, 46. T.M.C. Asser Press, The Hague. https://doi.org/10.1007/978-94....
 
14.
Czaika, M. & De Hass, H. (2013). The Effectiveness of Immigration Policies. Population and Development Review, 39 (3), 487-508. DOI: 10.1111/j.1728-4457.2013.00613.x.
 
15.
Czaputowicz, J. (2022). Teorie stosunków międzynarodowych. Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
16.
Departament Analiz i Polityki Migracyjnej MSWiA. (ed.). (2020). Polityka Migracyjna Polski – stan obecny i postulowane działania. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. https://www.gov.pl/web/mswia/p....
 
17.
Euronews. (2023). Dutch court bans government from returning asylum seekers to Italy. https://www.euronews.com/my-eu....
 
18.
European Court of Human Rights. (2020). Case of M.K. AND Others v. Poland. (Applications nos. 40503/17, 42902/17 and 43643/17). https://hudoc.echr.coe.int/eng....
 
19.
European Court of Human Rights. (2021) Case of R.A. and others v. Poland (Application no. 42120/21) https://hudoc.echr.coe.int/?i=....
 
20.
European Parliament. (2021). Poland-Belarus border: MEPs alarmed by humanitarian and political crisis. News. https://www.europarl.europa.eu....
 
21.
European Union Agency for Asylum. (2023). EUAA Expert Panel: The use of safe country concepts in the jurisprudence of European and national courts and tribunals. 2023_06_Background_Note_Expert_panel (europa.eu).
 
22.
Feller, E. (2001). International refugee protection 50 years on: The protection challenges of.
 
23.
the past, present and future. IRRC, 83(843). https://www.icrc.org/en/doc/as....
 
24.
Finnemore, M. (1996). National Interests in International Society. Cornell University Press.
 
25.
Florczak, A. (2019). Ewolucja polityki azylowej Polski. Od internacjonalizacji do przeciweuropeizacji. Studia Politicae Universitatis Silesiensis, 27(2019), 31–60. https://doi.org/10.31261/spus.....
 
26.
Gafarowski, D. (2013). Kwestia rozwiązania problemu uchodźstwa rosyjskiego w działalności Ligi Narodów w latach 1921–1930. Archiwum Emigracji, 35–50. https://doi.org/10.12775/AE.20....
 
27.
Gafarowski, D. (2014). Kwestia uchodźstwa w nauce o stosunkach międzynarodowych: przegląd podstawowej literatury i wybranych kierunków badań. CMR Working Papers, 69(127). https://www.migracje.uw.edu.pl....
 
28.
Goodwin-Gill, G.S. (1996). The refugee in international law. Clarendon Press.
 
29.
Goodwin-Gill, G.S. (2001). Article 31 of the 1951 Convention relating to the Status of Refugees: Non-penalization, Detention and Protection. A paper prepared at the request of the Department of International Protection for the UNHCR Global Consultations. https://www.unhcr.org/media/ar....
 
30.
Górny, A., Grzymała-Moszczyńska, H., Klaus, W., & Łodziński, S. (2017). Uchodźcy w Polsce. Sytuacja prawna, skala napływu i integracja w społeczeństwie polskim oraz rekomendacje. Komitet Badań nad Migracjami Polskiej Akademii Nauk. https://informacje.pan.pl/imag....
 
31.
Grupa Granica. (2023, January 5). Sytuacja na granicy polsko-białoruskiej: solidarnie przeciwko rasizmowi i podziałom. Podsumowanie działań Grupy Granica podjętych w 2022 roku. [Video]. Facebook. ,https://fb.watch/i58wwjwAMW/.
 
32.
Grześkowiak, M. (2022), The “Guardian of the Treaties” is no more? The European Commission and the 2021 humanitarian crisis on Poland–Belarus border. Refugee Survey Quarterly, 42(1), 81–102. https://doi.org/10.1093/rsq/hd....
 
33.
Grzymski, J., Jaroszewicz, M., & Krępa, M. (2021). Walling the EU borders: Past experiences and (in)effectiveness. CMR Spotlight, 9(31). .https://www.migracje.uw.edu.pl....
 
34.
Hafner-Burton, E.M. (2012). International regimes for human rights. Annual Review of Political Science, 15, 265–286. https://www.annualreviews.org/....
 
35.
Hasenclever, A., Mayer, P., & Rittberger, V. (1996). Interests, power, knowledge: the study of international regimes, Mershon International Studies Review, 40(2), 177–228. https://doi.org/10.2307/222775.
 
36.
Hasenclever, A., Mayer, P., & Rittberger, V. (2000). Integrating theories of international regimes. Review of International Studies, 26(1), 3–33.
 
37.
Hlebowicz, B. (2023). Włochy. Sąd demoluje rządowe przepisy o imigracji. Gazeta Wyborcza. https://wyborcza.pl/7,75399,30....
 
38.
IAR. (2009). Rzecznik sprawdzi, jak żyją uchodźcy w Radomiu. Polskie Radio 24. https://polskieradio24.pl/5/3/....
 
39.
Izuzquiza, E., Deleja-Hotko, V., & Semsrott, A. (2022). Revealed: The OLAF report on Frontex. FragDenStaat. https://fragdenstaat.de/en/blo....
 
40.
Keohane, R.O (1984). After hegemony: cooperation and discord in the world political economy. Princeton University Press.
 
41.
Keohane, R.O. (1988). International institutions: two approaches. International Studies Quarterly, 32(4), 379–396. https://doi.org/10.2307/260058....
 
42.
Konsorcjum Migracyjne. (2021). Uwagi Konsorcjum Migracyjnego do nowego Paktu o Azylu i Migracji. https://konsorcjum.org.pl/uwag....
 
43.
Kowalczyk, B. (2014). Polski system azylowy, E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. https://www.bibliotekacyfrowa.....
 
44.
Kozak, A. (2022). Rząd próbuje zbić kapitał polityczny na powstrzymywaniu profesjonalnych działań pomocowych. W ten sposób wspiera Putina. Gazeta.pl. https://kobieta.gazeta.pl/kobi....
 
45.
Krasner, S.D. (1982). Structural causes and regime consequences: regimes as intervening variables. International Organization, 36(2).
 
46.
Krasner, S. D. (ed.). (1983), ). International Regimes . Ithaca Cornell University Press.
 
47.
Król, T., Kurpiński, M., & Templin-Ukleja, K. (2018). Procedura graniczna jako remedium na słabości polskiego systemu azylowego? Biuletyn Migracyjny, 57(2018). http://biuletynmigracyjny.uw.e....
 
48.
Krzyżanowski, M. (2018). Discursive shifts in ethno-nationalist politics: on politicization and mediatization of the “refugee crisis” in Poland. Journal of Immigrant & Refugee Studies, 16(1–2), 76–96. https://doi.org/10.1080/155629....
 
49.
Levy, M.A., Young, O.R., & Zürn, M. (1995). The Study of International Regimes. European Journal of International Relations, 1(3), 267–330. https://doi.org/10.1177/135406....
 
50.
Łodziński, S. & Szonert, M. (2011). Polityka uchodźcza w Polsce. Ewolucja „pola uchodźczego” w latach 1990–2011. Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, 37, 4(142), 165–188. http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/....
 
51.
Łukasiewicz, K. (2011). “Integracja” po Polsku. Strategie adaptacyjne uchodźców czeczeńskich w Polsce. Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, 37, 2(140), 201–219. http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/....
 
52.
Notes from Poland. (2021a). Most Poles opposed to accepting refugees and half want border wall: poll. https://notesfrompoland.com/20....
 
53.
Notes from Poland. (2021b). Most Poles support government policies on Belarus border and reject asylum for crossers, finds poll. https://notesfrompoland.com/20....
 
54.
Chrzczonowicz, M. (2023). Kryzys humanitarny na granicy polsko-białoruskiej. Grupa Granica: pomogliśmy 14 tys. osób. OKO.press. https://oko.press/kryzys-human....
 
55.
Parlament Europejski. (2020). Nowy pakt o migracji i azylu: mieszane reakcje posłów. Aktualności. https://www.europarl.europa.eu....
 
56.
Peterson, M.J. (2012). International Regimes as Concept, E-International Relations. https://www.e-ir.info/2012/12/....
 
57.
Pietraś, M. (2014). Teoria i praktyka reżimów międzynarodowych. In K. Kącka (ed.), Stosunki międzynarodowe. Wokół zagadnień teoretycznych. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
 
58.
Przydacz, M. (2021, August 31). Migranci na granicy. Wiceszef MSZ Marcin Przydacz: wpuszczenie ich to przekroczenie prawa. [Video]. TVN24. https://tvn24.pl/polska/usnarz....
 
59.
Sobczak-Szelc, K., Pachocka, M., Pędziwiatr, K., Szałańska, J., & Szulecka, M. (2022). From Reception to Integration of Asylum Seekers and Refugees in Poland. Routledge. https://doi.org/10.4324/978100....
 
60.
Stowarzyszenie Interwencji Prawnej. (2023). The Act on Assistance for Ukrainian Citizens https://ukraina.interwencjapra....
 
61.
Suduł, R. (2009), Uchodźstwo Czeczenów do Polski po roku 2000. Facta Simonidis, 2(1), 91–113. http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/....
 
62.
Szczepańska, E. (2022). Nielegalne przekroczenia granicy z Białorusią w 2021 r. Straż Graniczna. https://www.strazgraniczna.pl/....
 
63.
Szonert, M. (2000). Rok 1990 – początki opieki nad uchodźcami. In J.E. Zamojski (ed.), Migracje polityczne w XX wieku. (34–64). Wydawnictwo Neriton.
 
64.
Szwed, K. (2023). Sytuacja na granicy polsko-białoruskiej. Straż Graniczna. https://www.strazgraniczna.pl/....
 
65.
Trauner, F.(2016) Asylum policy: the EU’s “crises” and the looming policy regime failure, Journal of European Integration, 38(3), 311–325. https://doi.org/10.1080/070363....
 
66.
Troszyński, M. & El-Ghamari, M. (2022). A Great Divide: Polish media discourse on migration, 2015–2018. Humanities & Social Sciences Communications, 9(27). https://doi.org/10.1057/s41599....
 
67.
UN High Commissioner for Refugees (UNHCR). (1999). Background Information on the Situation in the Republic of Poland in the Context of the Return of Asylum Seekers. https://www.refworld.org/docid....
 
68.
UN High Commissioner for Refugees (UNHCR). (2003). Background Note on the Protection of Asylum Seekers and Refugees in Poland. https://www.refworld.org/docid....
 
69.
UN High Commissioner for Refugees (UNHCR). (2007). Advisory Opinion on the Extraterritorial Application of Non-Refoulement Obligations under 1951 Convention relating to the Status of the Refugees and its 1967 Protocol. https://www.refworld.org/docid....
 
70.
UN High Commissioner for Refugees (UNHCR). (2015). States Parties to the 1951 Convention and its 1967 Protocol. https://www.unhcr.org/ie/media....
 
71.
UN High Commissioner for Refugees (UNHCR). (2016). Overview on UNHCR’s operations Regional update – Europe. https://www.refworld.org/docid....
 
72.
UN High Commissioner for Refugees (UNHCR). (2017). Submission by the Office of the United Nations High Commissioner for Refugees in the case of Iman Tashaeva v. Poland before the Regional Administrative Court in Warsaw. https://www.refworld.org/docid....
 
73.
UN High Commissioner for Refugees (UNHCR). (2018). Submission by the Office of the United Nations High Commissioner for Refugees in the case of D.A. and others v. Poland (application no. 51246/17) before the European Court of Human Rights. 51246/17. https://www.refworld.org/docid....
 
74.
UN High Commissioner for Refugees (UNHCR). (2021a). UNHCR observations on the draft law amending the Act on Foreigners and the Act on Granting Protection to Foreigners in the territory of the Republic of Poland (UD265). https://www.refworld.org/docid....
 
75.
UN High Commissioner for Refugees (UNHCR). (2021b). Belarus and Poland: Stop sacrificing migrant lives to political dispute UN Special Rapporteurs. Press Release. https://www.ohchr.org/en/press....
 
76.
UN High Commissioner for Refugees (UNHCR). (2022). Submission by the Office of the United Nations High Commissioner for Refugees in the case of R.A. and Others v. Poland (Appl. No. 42120/21) before the European Court of Human Rights. https://www.refworld.org/docid....
 
77.
UN High Commissioner for Refugees (UNHCR). (2023). Ukraine Refugee Situation. https://data.unhcr.org/en/situ....
 
78.
Weis, P. (n.d.). The refugee convention, 1951: The travaux preparatoires analysed with a commentary by dr Paul Weis. https://www.unhcr.org/4ca34be2....
 
79.
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku. (2022). Uzasadnienie wyroku. Sygn. akt II SA/Bk 492/22. https://bip.brpo.gov.pl/sites/....
 
80.
Yin, R.K. (2014). Case study research design and methods. Sage.
 
81.
Young, O.R. (1980). International regimes: problems of concept formation. World Politics, 32(3), 331–356.
 
82.
Young, O.R. (1982). Regime Dynamics: the rise and fall of international regimes. International Organization, 36(2), 277–297. http://www.jstor.org/stable/27....
 
83.
Zawadka, G. (2023). Granica z Białorusią znowu mocniej atakowana. Dziennie próbuje ją sforsować nawet 150 migrantów. Rzeczpospolita. https://www.rp.pl/spoleczenstw....
 
84.
Acts.
 
85.
Council of the European Union. (2023). Amended proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council establishing a common procedure for international protection in the Union and repealing Directive 2013/32/EU. https://data.consilium.europa.....
 
86.
European Parliament, Council of the European Union (2008).Directive 2008/115/EC of the European Parliament and of the Council of 16 December 2008 on common standards and procedures in Member States for returning illegally staying third-country nationals. http://data.europa.eu/eli/dir/....
 
87.
European Parliament, Council of the European Union. (2011). Directive 2011/95/EU of the European Parliament and of the Council of 13 December 2011 on standards for the qualification of third-country nationals or stateless persons as beneficiaries of international protection, for a uniform status for refugees or for persons eligible for subsidiary protection, and for the content of the protection granted (recast). http://data.europa.eu/eli/dir/....
 
88.
European Parliament, Council of the European Union. (2013). Directive 2013/32/EU of the European Parliament and of the Council of 26 June 2013 on common procedures for granting and withdrawing international protection (recast). http://data.europa.eu/eli/dir/....
 
89.
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu przebywania na określonym obszarze w strefie nadgranicznej przyległej do granicy państwowej z Republiką Białorusi ([Polish] Journal of Laws, item 2193).
 
90.
Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 września 2021 r. w sprawie wprowadzenia stanu wyjątkowego na obszarze części województwa podlaskiego oraz części województwa lubelskiego ([Polish] Journal of Laws, item 1612).
 
91.
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 września 2021 r. w sprawie ograniczeń wolności i praw w związku z wprowadzeniem stanu wyjątkowego ([Polish] Journal of Laws, item 1613).
 
92.
United Nations (1948). Universal Declaration on Human Rights. https://documents-dds-ny.un.or....
 
93.
United Nations. (1951). Convention relating to the Status of Refugees. Treaty Series, 189. https://treaties.un.org/pages/....
 
94.
United Nations. (1966) International Covenant on civil and political rights. https://treaties.un.org/doc/tr....
 
95.
United Nations. (1966). International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights. https://www.ohchr.org/sites/de....
 
96.
United Nations. (1966). Protocol relating to the Status of Refugees. https://www.ohchr.org/en/instr....
 
97.
Ustawa z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw ([Polish] Journal of Laws, item 1918).
 
ISSN:1640-1808
Journals System - logo
Scroll to top