PL EN
CASE REPORT
The awareness of the Poles regarding supplementary old-age savings: an assessment and identification of necessary actions
 
More details
Hide details
1
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 
 
Publication date: 2020-05-22
 
 
Corresponding author
Ewa Cichowicz   

Instytut Gospodarstwa Społecznego, Kolegium Ekonomiczno-Społeczne, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, ul. Wiśniowa 41, 02-520 Warszawa; adres elektroniczny autorki: ewa.cichowicz@sgh.waw.pl
 
 
Joanna Rutecka-Góra   

Instytut Statystyki i Demografii, Kolegium Analiz Ekonomicznych, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, ul. Madalińskiego 6/8, 02-513 Warszawa; adres elektroniczny autorki: joanna.rutecka@ sgh.waw.pl
 
 
Problemy Polityki Społecznej 2017;38:89-103
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The article focuses on the problem of individual savings ensuring extra means for old age and the assessment of old-age pension awareness among the Poles. The analysis was based on the data from experts’ publications, available research reports and the results of opinion polls. The authors employed several methods: literature analysis, logical construction and statistical method. First, we characterize supplementary old-age provisions available in Poland. Then we assess the level of pension awareness and the attitude of the Poles towards long-term saving. The results indicate a low level of pension awareness and significant gaps in knowledge about old-age security among the Poles. Finally, we point out necessary actions which should be taken to increase the economic knowledge of the Poles, especially in the area of supplementary old-age saving.
 
REFERENCES (17)
1.
Adamska-Mieruszewska, J., Mosionek-Schweda, M. (2015). Rozwój indywidualnych oszczędności emerytalnych w kontekście skłonności Polaków do oszczędzania. Praca i Zabezpieczenie Społeczne, nr 8, s. 3–19.
 
2.
CBOS (2010). Polacy o dodatkowym oszczędzaniu na emeryturę. Komunikat z badań Centrum Badania Opinii Społecznej oraz Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami, Warszawa. Pobrano z: http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL... [dostęp: 26.06.2017].
 
3.
Chłoń-Domińczak, A., Góra, M., Rutecka, J. (2016a). Efektywność i przejrzystość systemu emerytalnego z uwzględnieniem otwartych funduszy emerytalnych. Warszawa: Izba Gospodarcza Towarzystw Emerytalnych.
 
4.
Chłoń-Domińczak, A., Góra, M., Rutecka, J. (2016b). Jakie zmiany regulacyjne mogłyby wpłynąć na podniesienie poziomu przyszłych świadczeń emerytalnych?. Warszawa: Izba Gospodarcza Towarzystw Emerytalnych.
 
5.
Czapiński, J., Góra, M. (2016). Świadomość „emerytalna” Polaków. Raport z badania ilościowego. Warszawa: Europejski Kongres Finansowy.
 
6.
Deutsche Bank (2012). Raport: Portret finansowy Polaków 2012. Plany na 2013 rok. Warszawa: Deutsche Bank.
 
7.
Fundacja Kronenberga (2015). Postawy Polaków wobec finansów — badanie Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy. Warszawa: Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy.
 
8.
Góra, M., Rutecka, J. (2013). Elastyczny system emerytalny a potrzeby jego uczestników. Ekonomista, nr 6, s. 735–753.
 
9.
GUS (2016). Sytuacja gospodarstw domowych w 2015 roku w świetle wyników badania budżetów gospodarstw domowych. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.
 
10.
Rutecka, J. (2014). Dodatkowe zabezpieczenie emerytalne — charakterystyka i czynniki rozwoju. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 342, s. 256–266.
 
11.
TNS Polska (2014). Zachowania finansowe Polaków dotyczące oszczędzania na emeryturę. Raport z badania TNS Polska dla Pitera Group. Warszawa: TNS Polska.
 
12.
TNS Polska (2015). Polacy wobec oszczędzania na emeryturę. Raport z badania omnibusowego od TNS Polska dla Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami. Warszawa: TNS Polska.
 
13.
TNS Polska (2016). Skłonność Polaków do dodatkowego oszczędzania na emeryturę — mit czy rzeczywistość?. Warszawa: TNS Polska dla Nationale-Nederlanden.
 
14.
UKNF (2017a). Indywidualne konta emerytalne oraz indywidualne konta zabezpieczenia emerytalnego w 2016 r. Warszawa: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego.
 
15.
UKNF (2017b). Informacja dotycząca pracowniczych programów emerytalnych w 2016 r. Warszawa: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego.
 
16.
ZUS (2016). Wiedza i postawy wobec ubezpieczeń społecznych. Raport z badań. Warszawa: Zakład Ubezpieczeń Społecznych i Instytut Spraw Publicznych.
 
17.
Związek Banków Polskich (2014). Oszczędzanie długoterminowe — opinie, postawy i oczekiwania polskiego społeczeństwa. Warszawa: TNS Polska dla Związku Banków Polskich.
 
ISSN:1640-1808
Journals System - logo
Scroll to top