PL EN
CASE REPORT
Retirement parallel tracks - the concept of calculation of benefits for different types of household
 
More details
Hide details
1
Katedra Statystyki i Demografii Wydział Ekonomii Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 
 
Publication date: 2020-05-27
 
 
Corresponding author
Alicja Jajko-Siwek   

Katedra Statystyki i Demografii, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, al. Niepodległości 10, 61-875 Poznań; adres internetowy autorki: alicja.siwek@ue.poznan.pl
 
 
Problemy Polityki Społecznej 2015;29:35-46
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The pension system in Poland favours persons which work long and obtain the high wage. The main aim of this paper is to present the diversified concepts of the pension benefits calculation depending on the type of the household. The special attention is paid to the problem of fertility, because of particularly difficult situation of families with high number of children. Analysis were carried out with a replacement rate as a basic indicator. In the second step various replacement rates were assessed with help of classification trees.
 
REFERENCES (21)
1.
Breiman L. i in. (1984), Classification and Regression Trees, Chapman & Hall, London.
 
2.
Chłoń-Domińczak A. (2012a), Długoterminowe zabezpieczenie rodziny w systemie emerytalnym, Komisja Rodziny i Polityki Społecznej Senatu RP, Warszawa.
 
3.
Chłoń-Domińczak A. (2012b), Potrzeba prowadzenia długookresowych prognoz w systemach emerytalnych, w: Ludność, społeczeństwo, gospodarka. Pomiar statystyczny, Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych SGH, z. 28, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.
 
4.
Chybalski F. (2014), Decyzje emerytalne w ekonomii: implikacje dla polskiego systemu emerytalnego, „Ekonomista”, nr 6.
 
5.
Cigno A. (2007), Low fertility in Europe: Is the pension system the victim or the culprit?, „CESifo Forum”, nr 3 (8).
 
6.
Cigno A. (2010), How to Avoid a Pension Crisis: A Question of Intelligent System Design, Rochester, NY, Social Science Research Network.
 
7.
Cigno A., Werding M. (2007), Children and Pensions, Cambridge, MA, MIT Press.
 
8.
Czubała A., Jonas A., Smoleń T., Wiktor J.W. (2012), Marketing usług, Warszawa, Wolters Kluwer.
 
9.
EC (2006), Current And Prospective Theoretical Pension Replacement Rates, Brussels, European Commission.
 
10.
Gatnar E. (1998), Symboliczne metody klasyfikacji danych, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
11.
Góra M. (2003), System emerytalny, Warszawa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 
12.
GUS (2013), Trwanie życia w 2012 r., Warszawa, Główny Urząd Statystyczny.
 
13.
GUS (2014), Gospodarstwa domowe i rodziny. Charakterystyka demograficzna, Warszawa, Główny Urząd Statystyczny.
 
14.
Jajko-Siwek A. (2006), Metoda kalkulacji świadczeń emerytalnych w Polsce, w: I. Roeske-Słomka (red.), Prace statystyczne i demograficzne, Poznań, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
 
15.
Łapczyński M. (2003), Drzewa klasyfikacyjne w badaniach satysfakcji i lojalności klientów, w: Analiza satysfakcji i lojalności klientów, Warszawa–Kraków, materiały szkoleniowe firmy StatSoft Polska.
 
16.
Myck M., Kurowska A., Kundera M. (2013), Financial support for families with children and its trade-offs: Balancing redistribution and parental work incentives, „Baltic Journal of Economics”, nr 2 (13).
 
17.
Piekut M., Laskowski W. (2005), Wydatki konsumpcyjne gospodarstw domowych z dziećmi na utrzymaniu, „Polityka Społeczna”, nr 7 (376).
 
18.
UKNUiFE (2003), Wysokość emerytur w nowym systemie ubezpieczeń społecznych, Warszawa, Urząd Kontroli i Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych.
 
19.
Viceira L.M. (2007), Life-Cycle Funds, Rochester, NY, Social Science Research Network.
 
20.
Wałęga A. (2012), Zróżnicowanie poziomu i źródeł dochodów gospodarstw pracowniczych w Polsce, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica”, nr 271.
 
21.
ZUS (2012), Prognoza wpływów i wydatków funduszu emerytalnego do 2060 roku, Warszawa, Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
 
ISSN:1640-1808
Journals System - logo
Scroll to top