PL EN
CASE REPORT
Anatomy of ambition. On four aspects of debates surrounding urban megaprojects
 
More details
Hide details
1
Katedra Socjologii Struktur i Zmian Społecznych Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytet Łódzki
 
 
Publication date: 2020-05-22
 
 
Corresponding author
Magdalena Rek-Woźniak   

Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Katedra Socjologii Struktur i Zmian Społecznych, ul. Rewolucji 1905r. 41, 90-214 Łódź; adres elektroniczny autorki: magdalena.rek@uni.lodz.pl
 
 
Problemy Polityki Społecznej 2017;37:117-137
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The article aims at mapping research questions linked with the phenomenon of urban megaprojects and their various socio-economic consequences. Using the literature, the author attempts to present megaprojects as tools of politics and policy-making. Four aspects of the process are considered in the paper: image (identity) and political legitimacy building, transfer of tools and practices and finally, the economic redistribution. Finally, the author tries to consider the usability the megaproject approach in the Polish context.
 
REFERENCES (64)
1.
Altshuler, A., Luberoff, D. (2003). Mega-Projects: The Changing Politics Of Urban Public Investment. Washington D.C.: The Brookings Institution Press.
 
2.
Ashworth, G. (2009). The Instruments Of Place Branding: How Is It Done?. European Spatial Research And Policy. vol. 16, no. 1, s. 9–22.
 
3.
Azagra, J., Romero, J. (2012). Desde la margen izquierda. Valencia: Universitat de València.
 
4.
Ball, S.J. (2005). Education Policy And Social Class: The Selected Works Of Stephen J. Ball. London: Routledge World Library Of Educationalist.
 
5.
Bodnar, J., Veres, J. (2013). The Petty Politics Of A Megaproject In Budapest. W: G. Del Cerro Santamaría (red.), Urban Megaprojects: A Worldwide View (s. 83–106). Bingley: Emerald Group Publishing.
 
6.
Brzeziński, K. (2011). Nowe Centrum jako remedium na problemy Łodzi. Przegląd Socjologiczny, t. 60, nr 2–3, s. 393–422.
 
7.
Castells, M. (1982). Kwestia miejska. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 
8.
Chrabąszcz, R., Zawicki, M. (2013). Nauki o polityce publicznej. W: M. Zawicki (red.), Wprowadzenie do nauk o polityce publicznej. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 
9.
Cochrane, A. (1999). Just Another Failed Urban Experiment? The Legacy Of The Urban Development Corporation. W: R. Imrie, H. Thomas (red.), British Urban Policy: An Evaluation Of The Urban Development Corporation (s. 246–258). London: Sage.
 
10.
Czyżewski, M. (2013). Polityki publiczne w optyce postfoucaultowskiej. Zarys perspektywy badawczej, w: Analiza polityki publicznej. Podejścia teoretyczno-metodologiczne, A. Wojciuk (red.), Warszawa: Wydawnictwo IBE, s. 72–91.
 
11.
Del Cerro Santamaria, G. (2013). The Alleged Bilbao Miracle And Its Disconten. W: G. Del Cerro Santamaria (red.), Urban Megaprojects: A Worldwide View (s. 27–59). Bingley: Emerald Group Publishing.
 
12.
Davis, D.E., Dewey, O.F. (2013). How To Defeat An Urban Megaproject: Lessons From Mexico City’s Airport Contraversy. W: G. Del Cerro Santamaria (red.), Urban Megaprojects: A Worldwide View (s. 287–315). Bingley: Emerald Group Publishing.
 
13.
Deloitte (2014). Master Plan realizacji Programu Nowe Centrum Łodzi. Tom II: Diagnoza Programu NCŁ. Pobrane z: http://bip.uml.lodz.pl/_plik.p... [dostęp: 17.02.2017].
 
14.
Deloitte (2015). Smart Citie (How Rapid Advances In Technology Are Reshaping Our Economy And Society). Pobrane z: https://www2.Deloitte.Com/Cont... [dostęp: 11.12.2016].
 
15.
Dinardi, D. (2017). Cities For Sale: Contesting City Branding And Cultural Policies In Buenos Aires. Urban Studies nr 51 (1), s. 85–101.
 
16.
Erbel, J. (2014). Ruchy miejskie jako nowa forma zaangażowania społecznego. Władza Sądzenia, nr 4, s. 37−47.
 
17.
Evans, G. (2005). Measure For Measure: Evaluating The Evidence Of Culture’s Contribution To Regeneration. Urban Studies, vol. 42, no. 5–6, s. 959–983.
 
18.
Fainstein, S. (2001). The City Builders: Property Development In New York And London 1980–2000. Lawrence: University Press Of Kansas.
 
19.
Flyvbjerg, B. (2014). What You Should Know About Megaprojects And Why: An Overview. Project Management Journal, vol. 45, no. 2, s. 6–19.
 
20.
Flyvbjerg, B., Bruzelius, N., Rothengatter, W. (2003). Megaprojects And Risk. Cambridge: Cambridge University Pres.
 
21.
Flyvbjerg, B., Holm, M.K., Buhl, L. (2002). Underestimating Costs In Public Works Projects: Error Or Lie? Journal Of The American Planning Association, nr 68(3), s. 279–295.
 
22.
Franczak, K. (2015). Kultura jako źródło zysku? Etos kreatywności i współczesny dyskurs modernizacyjny. Przegląd Socjologiczny, t. 64, nr 2, s. 89–111.
 
23.
Galbraith, J. (1982). Recession Economics. New York Review of Books, vol. 29, nr 1, s. 34.
 
24.
Gałuszka, Ł. (red.) (2010). Wokół Nowego Centrum Łodzi. Pobrane z: http://kongres-kultury.pl/rkk_... [dostęp: 17.02.2017].
 
25.
Gądecki, J. (2012). I love Nowa Huta. Gentryfikacja starej częśći Nowej Huty?. Warszawa: Instytut Filozofii i Socjlogii PAN.
 
26.
Giza-Poleszczuk, A. (2013). Projekt Społeczny 2012, czyli jak organizowaliśmy Euro 2012. W: R. Kossakowski, K. Stachura, A. Strzałkowska, M. Żadkowska (red.), Futbol i cała reszta. Sport w perspektywie nauk społecznych (s. 171–184). Pszczółki: Wydawnictwo Orbis Exterior.
 
27.
Giza, A., Przybylska, A. (red.) (2014). Partycypacja obywatelska: od teorii do praktyki społecznej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 
28.
Górczyńska, M. (2015). Gentryfikacja w polskim kontekście: krytyczny przegląd koncepcji wyjaśniających. Przegląd Geograficzny, t. 87, z. 4, s. 589–611.
 
29.
Greenberg, M. (2008). Branding New York: How a City in Crisis Was Sold to The World. New York: Routlege.
 
30.
Harvey, D. (1989). From Managerialism to Entrepreneurialism: The Transformation In Urban Governance In Late Capitalism. Geografiska Annaler. Series B Human Geography, vol. 71, no. 1, s. 3–17.
 
31.
Harvey, D. (2012). Bunt miast. Prawo do miasta i miejska rewolucja. Warszawa: Fundacja Nowej Kultury Bęc Zmiana.
 
32.
Haila, A. (1998). The Neglected Builder of Global Cities. W: O. Kalltorp, I. Elander, O. Ericsson, M. Franzen (red.), Cities in Transformation — Transformation in Cities: Social and Symbolic Change of Urban Space. Aldershot: Ashgate.
 
33.
Hirschman, A.O. (1995). Development Projects Observed. Washington Dc: Brookings Institution.
 
34.
Hubbard, P., Hall, T. (1998). The Entrepreneurial City and The New Urban Politic. W: T. Hall, P. Hubbard (red.), The Entrepreneurial City. Geographies Of Politics Regime And Representation (s. 1–23). London: Wiley.
 
35.
Imrie, R., Thomas, H. (1999). Assessing Urban Policy and The Urban Development Corporation. W: R. Imrie, H. Thomas (red.), British Urban Policy: An Evaluation of The Urban Development Corporation (s. 3–39). London: Sage.
 
36.
Jaskólski, M., Smolarski, M. (2016). Rewitalizacja i gentryfikacja jako procesy sprzężone na wrocławskim Nadodrzu. Studia Miejskie, nr 22, s. 103–116.
 
37.
Kennedy, L. (2013). Large Scale Projects Shaping Urban Future. A Preliminary Report on Strategies Governance and Outcomes Based on Eight Case Studies in Four Countries. Bonn: Eadi.
 
38.
Kennedy, L., Robbins, G., Bon, B., Takano, G., Varrel, A., Anrade, J. (2014). Megaprojects And Urban Development In Cities Of The South. Thematic Report 5 Chance2sustain. Pobrano z: http://www.Chance2sustain.Eu/F... [dostęp: 11.12.2016].
 
39.
Kennedy, L., Robbins, G., Scott, D., Sutherland, C., Denis, E., Anrade, J. i inni (2011). The Politics of Large-Scale Economic and Infrastructure Projects in Fast-Growing Cities of The South. Literature Review 3 Chance2sustain. Pobrano z: http://www.Chance2sustain.Eu/F.... [dostęp: 11.12.2016].
 
40.
Kleiman, M. (2003). Include Me Out? The New Politics of Place and Poverty. Pobrano z: http://Eprints.Lse.Ac.Uk/6519/... [dostęp: 22.12.2016].
 
41.
Koppenjan, J. (2008). Public-Private Partnership and Mega-Projects. W: H. Priemus, B. Flyvbjerg, B. Van Wee (red.), Development And Management Of Large Infrastructure Projects. Cheltenham (s. 189–212). Northampton: Edward Elgar.
 
42.
Kowalska, M. (2016). Hegemony in Question? Euro 2012 and Local Politics in The City of Poznań. W: A. Schwell N. Szogs, M.Z. Kowalska, M. Buchowski (red.), New Ethnographies of Football in Europe. People Passions Politics (s. 99–119). Basingstoke: Palgrave Macmillan.
 
43.
Kowalewski, M. (2013). Organizowanie miejskiego aktywizmu w Polsce: Kongres Ruchów Miejskich. Pobrano z: http://Socialspacejournal.Eu/S... [dostęp: 10.09.2016].
 
44.
Leitner, H., Sheppard, E. (1998). Economic Uncertainty, Interurban Competition, and The Efficacy of Entrepreneurialism. W: T Hall, P. Hubbard (red.), The Entrepreneurial City (s. 285–308). London: John Wiley & Sons.
 
45.
Lucarelli, A., Berg, O.P. (2011). City Branding: A State-Of-The-Art Review Of The Research Domain. Journal Of Place Management And Development, nr 4(1), s. 9–27.
 
46.
Mergler, L., Pobłocki, K., Wudarski, M. (2013). Antybezradnik przestrzenny. Prawo do miasta w działaniu. Warszawa: Biblioteka Res Publiki Nowej. Pobrano z: https://repozytorium.amu.edu.p... [dostęp: 9.06.2017].
 
47.
Merrifield, A. (2016). Nowa kwestia miejska. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
48.
Moder, B. (2014). Atrakcyjne centrum — być albo nie być dla Łodzi. Liberte!, nr 17. Pobrano z: http://Liberte.Pl/Atrakcyjne-C... [dostęp: 11.12.2016].
 
49.
Nowak, M., Pluciński, P. (red.) (2011). O miejskiej sferze publicznej. Obywatelskość i konflikty o przestrzeń. Kraków: Korporacja Ha!Art.
 
50.
Paddison, R. (1993). City Marketing, Image Reconstruction and Urban Regeneration. Urban Studies, nr 30(2), s. 339–350.
 
51.
Pancewicz, Ł. (2012). Znaczenie przedsięwzięć urbanistycznych o dużej skali jako narzędzia kształtowania polityki rozwojowej miast oraz możliwości jego zastosowania w Polsce. Rozprawa doktorska. Gdańsk: Politechnika Gdańska. Pobrano z: http://Pbc.Gda.Pl/Content/2749... [dostęp: 11.12.2016].
 
52.
Pluciński, P. (2013). Miejskie rewolucje. Praktyka Teoretyczna, nr 9. Pobrano z: http://www.Praktykateoretyczna... [dostęp: 17.12.2016].
 
53.
Sassen, S. (2007). A Sociology of Globalization. New York: W.W. Norton.
 
54.
Siemiatycki, M. (2012). The Theory and Practice of Infrastructure Public-Private Partnerships Evisited: The Case of The Transportation Sector. Pobrano z: http://www.Ub.Edu/Graap/Final%... [dostęp: 22.12.2016].
 
55.
Sklair, L. (2005). The Transnational Capitalist Class and Contemporary Architecture in Globalizing Citie. International Journal of Urban and Regional Research, nr 29(3), s. 485–500.
 
56.
Somers, K., Baud, I. (2013). My House, My Life: Decision-Making Processes and Local Citizen Participation in Housing Project Minha Casa, Minha Vida In Salvador Da Bahia. Pobrano z: http://N-Aerus.Net/Web/Sat/Wor... [dostęp: 22.12.2016].
 
57.
Stiglitz, J. (2006). Ekonomia sektora publicznego. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
58.
Tarazona Vento, A. (2016). Mega-Project Meltdown: Post-Politics Neoliberal Urban Regeneration and Valencia’s Fiscal Crisis. Pobrano z: http://journals.sagepub.com/do... [dostęp: 10.05.2017].
 
59.
Wojtysiak-Kotlarski, M. (2012). Megaprojekty a zarządzanie ryzykiem i wartością. Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, nr 2, s. 57–63.
 
60.
Woźniak, W. (2012). Nierówności w polskim dyskursie politycznym, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 
61.
Woźniak, W. (2015). Euro 2012 i Kraków 2022. Polskie elity polityczne wobec wielkich imprez sportowych. Przegląd Socjologii Jakościowej, t. XI, nr 2, s. 60–83. Pobrano z: http://Przegladsocjologiijakos... [dostęp: 12.11.2016].
 
62.
Zekovic, S., Maričić, T., Miodrag, V. (2016). Megaprojects as an Instrument of Urban Planning and Development: Example of Belgrade Waterfront Project. Pobrano z: http://Cooperation.Epfl.Ch/Fil... [dostęp: 17.12.2016].
 
63.
Zysiak, A. (2010). Trudne dziedzictwo — w poszukiwaniu tożsamości Łodzi. W: Ł. Gałusza (red.), Wokół Nowego Centrum Łodzi. Pobrano z: http://kongres-kultury.pl/rkk_... [dostęp: 17.02.2017].
 
64.
Żabiński, A. (2012). Strategiczne projekty urbanistyczne dla miasta innowacyjnego (przykład Krakowa). Pobrano z: http://Skpzk.Czasopisma.Pan.Pl... [dostęp: 11.12.2016].
 
ISSN:1640-1808
Journals System - logo
Scroll to top