PL EN
CASE REPORT
Sustainable development of housing markets as a contemporary challenge for the state’s housing policy
 
 
 
More details
Hide details
1
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 
 
Publication date: 2020-05-22
 
 
Corresponding author
Piotr Lis   

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Katedra Polityki Gospodarczej i Samorządowej, al. Niepodległości 10, 61-875 Poznań; adres elektroniczny autora: piotr.lis@ue.poznan.pl
 
 
Problemy Polityki Społecznej 2017;37:53-71
 
KEYWORDS
ABSTRACT
This article presents and describes the consequences of changing demographic, social and economic conditions, as well as conditions stemming from the financial system (availability and finance cost), for defining the priorities in realising the main goals of the housing policy. State intervention is justified in cases when its aim is to correct the inefficiencies and failures which occur at housing markets, to ensure social justice as well as social and financial stability. The author has also highlighted the expenditure side of state intervention. Taking into consideration the benefits and drawbacks of state intervention, it has been concluded that the state may stabilise the course of housing cycles by conducting an active social housing policy.
 
REFERENCES (21)
1.
Andrzejewski, A. (1987). Polityka mieszkaniowa. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne.
 
2.
Bengtsson, B. (2001). Housing as a Social Right: Implications for Welfare State Theory. Scandinavian Political Studies, no. 24 (4), s. 255–275.
 
3.
Bengtsson, B. (2004). The right to housing in universal and selective housing regimes. Cambridge: ENHR Conference.
 
4.
CECODHAS (2007). Housing and the European Union Policy, Exchange. Current Issues and Future Challenges. Special Edition, 7.
 
5.
EKES (2013). Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie problematyki związanej z definicją mieszkalnictwa socjalnego jako usługi świadczonej w ogólnym interesie gospodarczym. 2013/C 44/09.
 
6.
Ghekiere, L. (2009). Institutional mechanism and social housing finance: a European comparative perspective. W: Financing social housing. After the economic crisis. Brussels: CECODHAS Seminar.
 
7.
Hoek-Smit, M.C., Diamond, D.B. (2003). The Design and Implementation of Subsidies for Housing Finance. Washington, D.C.: The World Bank Seminar on Housing Finance.
 
8.
Jałowiecki, B., Łukowski, W. (2007). Gettoizacja polskiej przestrzeni miejskiej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 
9.
Kowalewski, A., Mordasewicz, J., Osiatyński, J., Regulski, J., Stępień, J., Śleszyński, P. (2013). Raport o ekonomicznych stratach i społecznych kosztach niekontrolowanej urbanizacji w Polsce. Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN.
 
10.
Lis, P. (2005). Koncepcje polityki mieszkaniowej. Zeszyt Naukowy Katedry Polityki Gospodarczej i Planowania Rozwoju, nr 31, s. 1–58.
 
11.
Lis, P. (2008). Polityka państwa w zakresie finansowania inwestycji mieszkaniowych. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
 
12.
Lis, P. (2011). Cele i instrumenty społecznej polityki mieszkaniowej. W: J. Dzieciuchowicz (red.), Współczesne przemiany środowiska mieszkaniowego — wybrane problemy (s. 9–28). Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 
13.
Lis, P. (2012). Współczesne wyzwania polityki mieszkaniowej. W: K. Pająk, J. Mazurkiewicz, P. Błaszczyk (red.), Szkice o współczesnej polityce gospodarczej: Jubileusz 60-lecia Katedry Polityki Gospodarczej i Samorządowej (s. 64–100). Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 
14.
Lis, P. (2015). Cykle mieszkaniowe. Rola rynku i państwa. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
 
15.
Lis, P. (2015a). Relationships between the finance system and housing markets. University of Leeds: Fessud Working Papers Series, no. 99, s. 1–66.
 
16.
Lis, P. (2015b). Financialisation of the system of provision applied to housing in Poland. University of Leeds: Fessud Working Paper Series, no. 100, s. 1–85.
 
17.
Maclennan, D., More, A. (1997). The Future of Social Housing: Key Economic Questions. Housing Studies, nr 12 (4), s. 531–547.
 
18.
Nordhaus, W.D. (1975). The political business cycle. Review of Economic Studies, nr 42(2), s. 169–190.
 
19.
Przymeński, A., Oliwa-Ciesielska, M. (2014). Publiczna pomoc mieszkaniowa a demarginalizacja społecznej ludności ubogiej. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
 
20.
Rataj, Z. (2013). Problem zaspokajania potrzeb mieszkaniowych przez niezamożne gospodarstwa domowe. W: W. Przybylska-Kapuścińska (red.), Funkcjonowanie współczesnej gospodarki rynkowej — rynek finansowy (s. 243–256). Warszawa: Wydawnictwo CeDeWu.
 
21.
Ziobrowski, Z. (2009). Wstęp. W: tegoż, Rewitalizacja miast polskich. Kraków: Instytut Rozwoju Miast.
 
ISSN:1640-1808
Journals System - logo
Scroll to top