PL EN
CASE REPORT
Policy and politics towards sport. Sport as an element of public policies
 
More details
Hide details
1
Katedra Socjologii Struktur i Zmian Społecznych Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytet Łódzki
 
 
Publication date: 2020-05-22
 
 
Corresponding author
Wojciech Woźniak   

Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Katedra Socjologii Struktur i Zmian Społecznych, ul. Rewolucji 1905 r. 41, 90-214 Łódź; adres elektroniczny autora: wojciech. wozniak@uni.lodz.pl
 
 
Problemy Polityki Społecznej 2017;37:33-52
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The article aims to elaborate the major issues referring to public policies referring to sport, to point the fields where sport is used as an effective tool for realizing political goals through social policy, foreign policy and identity policy. Basing on the accessible literature in this field, mainly Anglo-Saxon and scarcely Polish, the paper presents crucial thematic and research fields within social and political sciences, pointing to shortcomings of the above.
 
REFERENCES (65)
1.
Alegi, P. (2008). A nation to be reckoned with’: the politics of World Cup stadium construction in Cape Town and Durban. African Studies, nr 67(3), s. 397–422.
 
2.
Allison, L. (red.) (2005). The Global Politics of Sport. London, New York: Routledge.
 
3.
Anderson, B. (1997). Wspólnoty wyobrażone: rozważania o źródłach i rozprzestrzenianiu się nacjonalizmu, przeł. S. Amsterdamski. Kraków: Wydawnictwo Znak.
 
4.
Billig, M. (2008). Banalny nacjonalizm, przeł. M. Sekerdej. Kraków: Wydawnictwo Znak.
 
5.
Black, D. (2007). The Symbolic Politics of Sport Mega-Events: 2010 in Comparative Perspective. Politikon. South African Journal of Political Studies, nr 34(3), s. 261–276.
 
6.
Borowiec, A., Lignowska, I. (2012). Czy ideologia healthismu jest cechą dystynktywną klasy średniej w Polsce? Kultura i Społeczeństwo, nr 56, s. 95–111.
 
7.
Castro-Ramos, E. (2008). Loyalties, commodity and fandom: Real Madrid, Barça and Athletic fans versus ‘La Furia Roja’ during the World Cup. Sport in Society, nr 11(6), s. 696–710.
 
8.
Chrabąszcz, R., Zawicki, M. (2013). Nauki o polityce publicznej. W: M. Zawicki (red.), Wprowadzenie do nauk o polityce publicznej (s. 17–40). Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 
9.
Collins, M. (2014). Sport and Social Exclusion, 2. wyd. Milton Park, Abingdon, Oxon; New York: Routledge.
 
10.
Cope, B. (2015). Euro 2012 in Poland: Recalibrations of statehood in Eastern Europe. European Urban and Regional Studies, nr 22(2), s. 161–175.
 
11.
Cornelissen, S. (2012). Our struggles are bigger than the World Cup’: civic activism, state-society relations and the socio-political legacies of the 2010 FIFA World Cup. The British Journal of Sociology, nr 63, s. 328–348.
 
12.
Cornelissen, S., Swart, K. (2006). The 2010 Football World Cup as a political construct: the challenge of making good on an African promise. Sociological Review, nr 54(s2), s. 108–123.
 
13.
Darnell, S. (2011). Sport for Development and Peace: A Critical Sociology. London: Bloomsbury Academic.
 
14.
Darnell, S. (2014). Orientalism through Sport: Towards a Said-ian Analysis of Imperialism and ‘Sport for Development and Peace’. Sport in Society, nr 17(8), s. 1000–1014.
 
15.
Dembek, A., Włoch, R. (2014). The Impact of a Sports Mega-Event on the International Image of a Country: the Case of Poland Hosting UEFA Euro 2012. Perspectives. Review of International Affairs, nr 1, s. 33–47.
 
16.
Dennis, M., Grix, J. (2010). Behind the Iron Curtain: Football as a Site of Contestation in the East German Sports ‘Miracle’. Sport in History, nr 30(3), s. 447–474.
 
17.
Dennis, M., Grix, J. (2012). Sport Under Communism: Behind the East German Miracle. Houndmills, Basingstoke, Hampshire; New York: Palgrave Macmillan.
 
18.
Dye, T.R. (2013). Understanding Public Policy. London: Pearson.
 
19.
Flyvbjerg, B. (2014). What You Should Know About Megaprojects and Why: An Overview. Project Management Journal, nr 45(2), s. 6–19.
 
20.
Giulianotti, R. (2011). The Sport, Development and Peace Sector: A Model of Four Social Policy Domains. Journal of Social Policy, nr 40, s. 757–776.
 
21.
Gołdys, A. (2015). Bezruch miejski. Magazyn Miasta, nr 9, s. 45–50.
 
22.
Gołdys, A., Stec, M., Wiśnicka, M., Włoch, R. (2013). Orliki i Animatorzy. Raport z badań prowadzonych w ramach akademii animatora. Warszawa: Fundacja Rozwoju Kultury Fizycznej, Uniwersytet Warszawski, Projekt Społeczny UW, Ministerstwo Sportu i Turystyki.
 
23.
Grix, J., Lee, D. (2013). Soft Power, Sports Mega-Events and Emerging States: The Lure of the Politics of Attraction. Global Society, nr 27(4), s. 521–536.
 
24.
Grix, J. (2015). Sport Politics. London — New York: Palgrave Macmillan.
 
25.
Hobsbawm, E., Ranger, T. (red.) (2008). Tradycja wynaleziona, przeł. M. Godyń, F. Godyń. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 
26.
Houlihan, B. (1994). Sport and international politics. London: Harvester-Wheatsheaf.
 
27.
Huggins, M. (2008). Sport and the British Upper Classes c. 1500–2000: A Historiographic Overview. Sport in History, nr 28(3), s. 364–388.
 
28.
Jaskulowski, K., Surmiak, A. (2015). Social construction of the impact of Euro 2012: a Wroclaw case study. Leisure Studies, nr 35, s. 600–615.
 
29.
Jaskulowski, K., Majewski, P. (2015). The UEFA European Football Championship 2012 and pop nationalism in Poland: between confirmation and contestation. Identities, nr 23(5), s. 555–571.
 
30.
Judt, T. (2014). Powojnie. Historia Europy od roku 1945, przeł. R. Bartołd. Poznań: Rebis.
 
31.
Kapuściński, R. (1998). Cały ten futbol. Wywiad Dariusza Wołowskiego i Michała Pola. Gazeta Wyborcza, 5 czerwca.
 
32.
Kelly, L. (2010). Social Inclusion through Sports-Based Interventions. Critical Social Policy, nr 31(1), s. 126–150.
 
33.
Kossakowski, R. (2013). Proud to be tukker. A football club and the building of local identity: the case of FC Twente Enschede. Przegląd Socjologiczny, nr 63(3), s. 107–127.
 
34.
Kowalska, M.Z. (2016). Hegemony in Question? Euro 2012 and Local Politics in the City of Poznań. W: A. Schwell, N. Szogs, M.Z. Kowalska, M. Buchowski (red.), New Ethnographies of Football in Europe. People, Passions, Politics (s. 99–119). Basingstoke: Palgrave Macmillan.
 
35.
Lasswell, H.D. (1951). Politics: Who Gets What, When, How. W: H.D. Lasswell, The Political Writings of Harold D. Lasswell. New Haven: New Haven Press In.
 
36.
Lentner, H. (2006). Public Policy and Foreign Policy: Divergences, Intersections, Exchange. Review of Policy Research, nr 23(1), s. 169–181.
 
37.
Leszczyńska, A. (2013). Sport to zdrowie! Refleksje o aktywności fizycznej Polaków. Acta Universitatis Lodziensis Folia Sociologica, nr 45, s. 179–189.
 
38.
Llopis-Goig, R. (2013). Racism, Xenophobia and Intolerance in Spanish Football: Evolution and Responses from the Government and the Civil Society. Soccer & Society, nr 14(2), s. 262–276.
 
39.
MacLean, M., Field, R. (2014). Performing nations, disrupting states: sporting identities in nations without states. National Identities, nr 16(4), s. 283–289.
 
40.
Niedbalski, J. (2015). Sport jako narzędzie aktywizacji i społecznej integracji osób z niepełnosprawnością fizyczną. Problemy Polityki Społecznej. Studia i Dyskusje, nr 28(1), s. 101–120.
 
41.
Niedbalski, J. (2016). Aktywizowanie poprzez sport jako sposób inkluzji oraz integracji społecznej osób niepełnosprawnych. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica, nr 56, s. 99–121.
 
42.
Nye, J. (2007). Soft Power. Jak osiągnąć sukces w polityce światowej — perswazyjne środki oddziaływania politycznego (kultura, propaganda, dyplomacja), przeł. J. Zaborowski. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.
 
43.
Palmer, C. (2013). Global Sports Policy. Thousands Oak — London — New Delhi: SAGE Publications.
 
44.
Spaaij, R. (2009a). The Social Impact of Sport: Diversities, Complexities and Contexts. Sport in Society, nr 12(9), s. 1109–1117.
 
45.
Spaaij, R. (2009b). Personal and Social Change in and through Sport: Cross-Cutting Themes. Sport in Society, nr 12(9), s. 1265–1268.
 
46.
Spaaij, R. (2009c). Sport as a Vehicle for Social Mobility and Regulation of Disadvantaged Urban Youth: Lessons from Rotterdam. International Review for the Sociology of Sport, nr 44(2–3), s. 247–264.
 
47.
Spaaij, R. (2011). Sport and Social Mobility: Crossing Boundaries. London, New York: Routledge.
 
48.
Spaaij, R., Viñas, C. (2013). Political Ideology and Activism in Football Fan Culture in Spain: A View from the Far Left. Soccer & Society, nr 14(2), s. 183–200.
 
49.
Spicker, P. (2014). Polityka społeczna — teoria. Warszawa: Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich.
 
50.
Stempień, J.R. (2015). Egalitaryzm sportu amatorskiego? Przykład polskiego ruchu biegowego. W: J. Grotowska-Leder, E. Rokicka (red.), Przemiany społeczne we współczesnej Polsce i ich konsekwencje. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 
51.
Szarfenberg, R. (2008). Krytyka i afirmacja polityki społecznej. Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii PAN.
 
52.
Wakefield, W.E. (2010). The Military and Sports. W: J.C. Bradford (red.), A Companion to American Military History. Oxford: Blackwell Publishing Ltd.
 
53.
Whannel, G. (2008). Culture, Politics and Sport: Blowing the Whistle. Revisited. London, New York: Routledge.
 
54.
Włoch, R. (2012). UEFA as a New Agent of Global Governance: A Case Study of Relations Between UEFA and the Polish Government Against the Background of the UEFA EURO 2012. Journal of Sport and Social Issues, nr 37, s. 297–311.
 
55.
Włoch, R. (2016). Globalne przez narodowe. Euro 2012 w Polsce. Warszawa: DeLab UW. Pobrano z: http://otworzksiazke.pl/ksiazk... [dostęp: 20.12.2016].
 
56.
Włoch, R., Gołdys, A. (2015). The transformation of the public sports policy: politics, grassroots management and social capital. Miscellanea Anthropologica et Sociologica, nr 16(4), s. 31–45.
 
57.
Wojtaszyn, D. (2011). Sport w cieniu polityki: Instrumentalizacja sportu w NRD. Wrocław: Atut.
 
58.
Wojtaszyn, D. (2013). Kibice w socjalizmie. Trybuny piłkarskie w NRD — studium historyczno-społeczne. Wrocław: Atut.
 
59.
Woźniak, W. (2013a). Sport Mega Events and the need for critical sociological research. The case of Euro 2012. Przegląd Socjologiczny, nr 62(3), s. 31–50. Pobrano z: http://repozytorium.uni.lodz.p... [dostęp: 12.11.2016].
 
60.
Woźniak, W. (2013b). Zawodowe amatorstwo? Futbol w okresie PRL w relacjach polskich piłkarzy. W: M. Kazimierczak, J. Kosiewicz (red.), Sport i turystyka. Uwarunkowania historyczne i wyzwania współczesności (s. 537–550). Poznań: Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu.
 
61.
Woźniak, W. (2015a). Industrial heritage and football in the imagined identity of Upper Silesians. W: S.G. Roberts (red.), Sport, Media and Regional Identity (s. 29–48). Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing.
 
62.
Woźniak, W. (2015b). Euro 2012 i Kraków 2022. Polskie elity polityczne wobec wielkich imprez sportowych. Przegląd Socjologii Jakościowej, tom XI, nr 2, s. 60–83. Pobrano z: http://przegladsocjologiijakos... [dostęp: 12.11.2016].
 
63.
Woźniak, W. (2017a). Polityka. W: H. Jakubowska, P. Nosal (red.), Socjologia sportu. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
64.
Woźniak, W. (2017b). Praca. W: H. Jakubowska, P. Nosal (red.), Socjologia sportu. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
65.
Zybała, A. (2012). Polityki publiczne. Warszawa: Krajowa Szkoła Administracji Publicznej.
 
ISSN:1640-1808
Journals System - logo
Scroll to top