PL EN
CASE REPORT
Trust and migrations: in search of mutual dependences and interactions
 
More details
Hide details
1
Instytut Polityki Społecznej, Uniwersytet Warszawski
 
 
Publication date: 2020-05-22
 
 
Corresponding author
Justyna Łukaszewska-Bezulska   

Instytut Polityki Społecznej UW, ul. Nowy Świat 67, 00-927 Warszawa; adres elektroniczny autorki: j.lukaszewska@uw.edu.pl
 
 
Problemy Polityki Społecznej 2017;39:55-69
 
KEYWORDS
ABSTRACT
This article discussed interactions between spatial mobility and migrations abroad for economic reasons. On the basis of overview of the literature and empirical studies, it was shown that trust depends on the broader socio-cultural context, and there is a strong interactions between migrations abroad for economic reasons and trust. Generally, spatial mobility contributes to a lower level of trust, both in its generalised and individual dimension. Nevertheless, if migrations abroad for economic reasons are based on strong migrational networks, they have a positive influence on the generalised level of trust. Everyday activities, such as looking for work (including in informal economy), or sharing a place to live with other migrants play an important role in this context.
 
REFERENCES (15)
1.
Działek, J. (2011). Kapitał społeczny jako czynnik rozwoju gospodarczego w skali regionalnej i lokalnej w Polsce. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 
2.
Eisenstadt, S.N. (1953). Analysis of Patterns of Immigration and Absorption of Immigrants. Population Studies, Vol. 7, no. 2, pp. 167–180.
 
3.
Fischer, P.A., Holm, E., Malmberg, G., Straubhaar T. (1998). Why Do People Stay? The Insider Advantages Approach: Empirical Evidence from Swedish Labour Markets. London: CEPR.
 
4.
Frykowski, M. (2005). Zaufanie społeczne mieszkańców Łodzi. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 
5.
Górny, A., Kaczmarczyk, P. (2003). Uwarunkowania i mechanizmy migracji zarobkowych w świetle wybranych koncepcji teoretycznych. Warszawa: Ośrodek Badań nad Migracjami–Instytut Studiów Społecznych UW.
 
6.
Growiec, K. (2011). Kapitał społeczny. Geneza i społeczne konsekwencje. Warszawa: Wydawnictwo Szkoły Wyższej Psyhologii Społecznej „Academica”.
 
7.
Hardin, R. (2009). Zaufanie. Warszawa: Wydawnictwo Sic!.
 
8.
Jończy, R. (2010). Migracje zagraniczne z obszarów wiejskich województwa opolskiego po akcesji Polski do Unii Europejskiej. Wybrane aspekty ekonomiczne i demograficzne. Opole–Wrocław: Wydawnictwo Instytut Śląski–Uniwersytet Ekonomiczny.
 
9.
Mamzer, H. (2011). Zaufanie. Ustalenia metodologiczne. In: H. Mamzer (ed.), Czy warto ufać obcym? Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
 
10.
Miller, A., Mitamura, T. (2003). Are Surveys on Trust Trustworthy? Social Psychology Quarterly, Vol. 66, no. 1, pp. 62–70.
 
11.
Misztal, B. (1996). Trust in Modern Societies. Cambridge: Polity Press.
 
12.
North, D. (1990). Institutions, Institutional Change and Economic Performance. Cambridge: Cambridge University Press.
 
13.
Poławski, P. (2004). Lokalna administracja i społeczeństwo obywatelskie. In: K.W. Frieske (red.), Utopie inkluzji. Sukcesy i porażki programów reintegracji społecznej. Warszawa: Instytut Pracy i Spraw Socjalnych.
 
14.
Putnam, R. (2008 [2000]). Samotna gra w kręgle. Upadek i odrodzenie wspólnot lokalnych w Stanach Zjednoczonych. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.
 
15.
Putnam, R., Leonardi, R., Nanetti, R. (1995). Demokracja w działaniu. Tradycje obywatelskie we współczesnych Włoszech. Kraków–Warszawa: Społeczny Instytut Wydawniczy Znak–Fundacja im. Stefana Batorego.
 
ISSN:1640-1808
Journals System - logo
Scroll to top