PL EN
CASE REPORT
On the migration relations between Poland and Italy
 
 
More details
Hide details
1
Badacz niezależny
 
 
Publication date: 2020-05-22
 
 
Corresponding author
Kamila Kowalska   

Adres elektroniczny autorki: kamilapaulinakowalska@gmail.com
 
 
Problemy Polityki Społecznej 2017;39:71-86
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The accession of Poland to the European Union created new directions for Polish migrations, i.e. Great Britain and Ireland, which were attractive mainly for their positive economic indicators. Though, ‘the old’ destination countries, like Italy, were still present on the migration map; surprisingly enough, despite a difficult economic situation in this country and its uncompetitive labour market, the number of incoming Poles continued to rise. Thus, it should be considered what underlies the popularity of Italy as a destination country among the Polish post-accession emigrants. The answer seems to arise from the millennium history of the Polish-Italian relations, which established an efficient migration network and a specific social tissue, in particular in Rome, that still, despite the crisis, operates as an attraction factor for the new immigrants from Poland.
 
REFERENCES (30)
1.
Banca d’Italia. (2012). Relazione annuale 2011. Roma: Banca d’Italia.
 
2.
Banca d’Italia. (2014). Relazione annuale 2013. Roma: Banca d’Italia.
 
3.
Demaio, G. (2006). Little Polska a Roma: inserimento e modelli di vita. W: K. Golemo, K. Kowalska-Angelelli, F. Pittau, A. Ricci (red.) Polonia. Nuovo Paese di frontiera. Da migranti a comunitari. (216–232). Roma: Caritas Italiana.
 
4.
Dowiat, J. (1958). Chrzest Polski. Warszawa: Wiedza Powszechna.
 
5.
Duszczyk, M. (2012). Polska polityka imigracyjna a rynek pracy. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Aspra-JR.
 
6.
Dzieduszycki, A. (nieopublikowane zapiski). Dzieduszycki d’Italia. Cento Anni di Storia di Famiglia.
 
7.
Giza-Poleszczuk, A., Marody, M., Rychard, M.A. (2000). Strategie i system. Polacy w obliczu zmiany społecznej. Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjo logii PAN.
 
8.
Główny Urząd Statystyczny. (2016). Informacja o rozmiarach i kierunkach czasowej emigracji z Polski w latach 2004–2015. Pobrane z: http://stat.gov.pl/files/gfx/p... [dostęp: 03.04.2017].
 
9.
Golemo, K. (2012). Z problemów polskiej imigracji we Włoszech po drugiej wojnie światowej. Pobrane z: https://przegladpolskopolonijn... [dostęp: 02.04.2017].
 
10.
Golemo, K., Kowalska-Angelelli, K., Pittau, F., Ricci, A. (red.). (2006). Polonia. Nuovo Paese di frontiera. Da migranti a comunitari. Roma: Caritas Italiana.
 
11.
Iglicka, K. (2000). Mechanism of Migration from Poland Before and During the Transition Period. Journal of Ethnic and Migration Studies. Vol. 26, iss. 1, s. 61–73. DOI: 10.1080/136918300115642 .
 
12.
Kowalska, K. (red.). (2017). Konsulat Generalny RP w Mediolanie. Sto lat historii. Milano: Konsulat Generalny RP w Mediolanie.
 
13.
Kowalska, K., Melchionda, U., Ricci A., Stachna-Cremonino, M. (red.). (2016). Polacy we Włoszech. Stan aktualny, przemiany i perspektywy. Rzym: Centrum Studiów i Badań IDOS.
 
14.
Kowalska, K., Pelliccia A. (2012), Wykwalifikowane imigrantki z Polski na włoskim rynku pracy: case study w prowincji Rzymu. Studia Migracyjne–Przegląd Polonijny, Rok XXXVIII, z. 3/2012 (145), s. 73–110.
 
15.
Kowalska-Angelelli, K. (2006). I lavoratori polacchi nei paesi dell’UE a 15 durante il periodo della moratoria. Affari Sociali Internazionali. Ottobre, anno XXXIV, no. 3, s. 37–47.
 
16.
Kowalska-Angelelli, K. (2007). Polscy imigranci we Włoszech. Trendy migracyjne, rynek pracy i system zabezpieczenia społecznego przed i po 1 maja 2004 r. CMR Working Papers. March, no. 17/75. Warsaw: Warsaw University of Warsaw.
 
17.
Kwiatkowska, A. (2010) (recenzja). Pod urokiem Italii. Podróże polskich pisarzy do Włoch. W: E. Prządka, A. Kwiatkowska (wyb. i oprac. tekstów) Polonia włoska. Wybór artykułów z Biuletynu Informacyjnego „Polonia Włoska” z lat 1995–2009. (305–307). Rzym: Związek Polaków we Włoszech–Fundacja Rzymska im. J.S. Umiastowskiej.
 
18.
Labuda, G. (1988). Studia nad początkami państwa polskiego. t. II. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.
 
19.
Laszkiewicz, J. (2012). 333 days. Personal Memories from a Refugee Camp. Lexington: Trafford Publishing.
 
20.
Loret, M. (ok. 1930). Życie polskie w Rzymie w XVIII w. Rzym: Scuola Tipografica Pio X.
 
21.
Mączak, A. (1992). Viaggi e viaggiatori nell’Europa Moderna. Roma–Bari: Editori Laterza.
 
22.
Prządka, E. (2009). Moje życie wśród Polonii włoskiej. Świadectwa = Testimonianze. T. V (495–520). Rzym: Fundacja Rzymska im. J.S. Umiastowskiej.
 
23.
Slany, K. (red.). (1997). Orientacje emigracyjne Polaków. Kraków: Kwadrat Instytut Socjologii UJ.
 
24.
Tygielski, W. (2005). Włosi w Polsce XVI–XVII wieku. Utracona szansa na modernizację. Warszawa: Biblioteka „Więzi”.
 
25.
Tygielski, W. (2006). Na cóż te koszta i trudy?. W jakim celu w XVII w. wysyłano młodzież szlachecką na studia. Odrodzenie i Reformacja w Polsce. T. 50, s. 141–156.
 
26.
Ulewicz, T. (1999). Iter Romano-Italicum-Polonorum, czyli o związkach umysłowokulturalnych Polski z Włochami w wiekach średnich i renesansie. Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych „Universitas”.
 
27.
Wronikowska, D. (2014). Polscy studenci i duchowni w XVI–XVII w. Pobrane z: http://rzym.msz.gov.pl/pl/polo... STUDENCI I DUCHOWNI W XVIXVII W. [dostęp: 28.03.2017].
 
28.
Wronikowska, D. (2014). Rzymskie polonika. Ślady polskie w Wiecznym Mieście. Pobrane z: http://rzym.msz.gov.pl/pl/polo... [dostęp: 28.03.2017].
 
29.
Zahorski, W. (1983). Polak we Włoszech. Rzym: Tipografia P.U.G.
 
30.
Żaboklicki, K. (2010). Włoskie lata Mikołaja Kopernika. W: E. Prządka, A. Kwiatkowska (wyb. i oprac. tekstów), Polonia włoska. Wybór artykułów z Biuletynu Informacyjnego „Polonia Włoska” z lat 1995–2009. (285–290). Rzym: Związek Polaków we Włoszech– Fundacja Rzymska im. J.S. Umiastowskiej.
 
ISSN:1640-1808
Journals System - logo
Scroll to top