PL EN
Social laboratories as a method of testing solutions to the problems of post-release prisoner assistance in Poland – A case of the activities of the “Mateusz” Association for Prevention and Rehabilitation (Stowarzyszenie Profilaktyki i Resocjalizacji “Mateusz”)
 
More details
Hide details
1
Institute of Sociology, Nicolaus Copernicus University
 
 
Publication date: 2020-10-01
 
 
Problemy Polityki Społecznej 2020;49:13-24
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The Polish post-release assistance system for prisoners suffers from multiple dysfunctions, such as formalization, excessive bureaucracy, low flexibility, and a chronic shortage of funds. Attempts have been made to solve these issues by departing from a standard set of measures, introducing changes to the funding mechanism, improving personnel training, and ensuring a higher level of openness to more innovative measures. The first part of this paper describes the operations of the ‘Mateusz’ Re-adaptation Centre in Toruń, with a special focus on the ‘Dąbrowski method’ and on positive adaptation, which constitute the basis of the Centre’s activities and are referred to as ‘initial post-release prisoner assistance.’ The second part of the paper presents the concept of social laboratories, through which the theoretical concepts of ‘resilience’ and ‘empowerment’ will be used to conduct a two- or three-year-long research at the Centre to prepare a proposal for reforming the Polish post-release assistance system and ensure improved flexibility, beneficiary empowerment and, above all, greater effectiveness in the rehabilitation process.
 
REFERENCES (16)
1.
Borucka, A., & Ostaszewski, K. (2008). Koncepcja resilience. Kluczowe pojęcia i wybrane zagadnienia. Medycyna Wieku Rozwojowego [Developmental Period Medicine], 12, 587–597.
 
2.
Frysztacki, K., & Piątek, K. (2017). Problematyka pracy socjalnej w perspektywie socjologii i polityki społecznej Wydawnictwo Edukacyjne AKAPIT.
 
3.
Kaźmierczak, T. (2000). Pomoc społeczna. In Encyklopedia Socjologiczna. Oficyna Naukowa.
 
4.
Luthar, S.S., Ciocchetti, D., & Becker, B. (2000). The Construct of Resilience: A Critical Evaluation and Guidelines for Future Work. Child Development, 71, pp. 543–562.
 
5.
Luttrell, C., Sitna Q., Scrutton, C., & Bird. K. (2007). Understanding and operationalising empowerment. Overseas Development Institute.
 
6.
Piątek, K. (2017). Ośrodek Readaptacyjny „Mateusz” — coaching, terapia, mentoring, itd.? W poszukiwaniu istoty nowego podejścia do wspierania osób opuszczających zakłady karne w Polsce. In B. Kromolicka, A. Jarzębińska (eds.), O (wyzwaniach) współczesnej pracy socjalnej. Nowe problemy — zmiana — transgresja. Uniwersytet Szczeciński.
 
7.
Piątek, K. (2018a). Poszukiwanie nowych rozwiązań w pomocy społecznej w kierunku modelu empowerment — na przykładzie Ośrodka Readaptacyjnego „Mateusz” w Toruniu. In: M. Bednarski, & Z. Wiśniewski (eds.), Polityka społeczna w Polsce. Osiągnięcia i wyzwania. Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” im. A. Bączkowskiego, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych.
 
8.
Piątek, K. (2018b). Przydatność koncepcji resilience w reformowaniu pomocy społecznej w Polsce — przypadek stowarzyszenia „Mateusz”. Problemy Polityki Społecznej. Studia i Dyskusje [Problems of Social Policy. Studies and Discussions], vol. 41.
 
9.
Regulamin Ośrodka Readaptacyjnego „Mateusz” w Toruniu [Regulations of the ‘Mateusz’ Re-adaptation Centre in Toruń].
 
10.
Rymsza, M. (2010). W stronę pracy socjalnej i działań aktywizujących w pomocy społecznej. Problemy Polityki Społecznej. Studia i Dyskusje [Problems of Social Policy. Studies and Discussions], vol. 13–14.
 
11.
Rymsza, M., & Karwacki, A. (2017). Między podejściem empowerment a zarządzaniem underclass. Dwa modele aktywizacji w polityce społecznej. In A. Karwacki, A. Rymsza, M. Gąciarz, T. Kaźmierczak, & B. Skrzypczak, Niezatrudnieniowe wymiary aktywizacji. W stronę modelu empowerment. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
 
12.
Służba Więzienna: Statystyka roczna [Prison Service: Annual statistics] (2018). http://sw.gov.pl/pl/o-służbie-....
 
13.
Szumlicz, T. (2002). O systemie zabezpieczenia społecznego — podobnie i inaczej. In J. Auleytner (ed.), O roztropną politykę społeczną. Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej.
 
14.
Trawkowska, D. (2010). Czy był to „milowy krok”, czy możemy raczej mówić o „kroku milowym, którego nie było”? Krótkie podsumowanie debaty w ramach Forum na temat pomocy społecznej. Problemy Polityki Społecznej. Studia i Dyskusje [Problems of Social Policy. Studies and Discussions], vol. 13–14.
 
15.
Werner, E.E. (1994). Overcoming the Odds. Journal of Developmental and Behavioral Pediatrics, 15(2), 131–136.
 
16.
Werner, E.E. (2000). Protective Factors and Individual Resilience. In J.P. Shonkoff, & S.J. Meisels (eds.), Handbook of Early Childhood Intervention. (115–132). Cambridge University Press.
 
ISSN:1640-1808
Journals System - logo
Scroll to top