PL EN
Z WARSZTATÓW BADAWCZYCH
Women’s labour migrations as a restrictive factor on Opole Silesia’s demographic potential, according to own research
 
More details
Hide details
1
Uniwersytet Opolski
 
 
Publication date: 2020-05-28
 
 
Corresponding author
Marta Rostropowicz-Miśko   

Uniwersytet Opolski, Wydział Prawa i Administracji, ul. Katowicka 87a, 45-060 Opole; adres elektroniczny autorki: mrostropowicz@gmail.com
 
 
Problemy Polityki Społecznej 2014;27:147-158
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The article presents the problem of women’s labour migration at the example of Opole Silesia region in Poland. Foreign labour migration in this region has a long tradition and its level is steadily increasing. Youth and women emigration signifi - cantly deteriorates demographic situation in the region, i.e. causes depopulation and declining birthrate. The article presents the fi ndings of a survey on women from the region who are economic migrants. The purpose of the survey was to determine the impact of foreign migrations on their matrimonial and reproductive plans. According to fi ndings, migrant young women do not intend to start families, and the main reported conditions of their returning to the home country would be: growth of salaries, more affordable housing, and more generous family policy.
 
REFERENCES (12)
1.
GUS (2013), Ludność. Stan i struktura demografi czno-społeczna. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011, Warszawa, Główny Urząd Statystyczny.
 
2.
Hoffman K. (2009), Rodzina w życiu współczesnych Ślązaczek, w: U. Swadźba (red.), Praca czy rodzina? Dylematy kobiet śląskich, Katowice, Wydawnictwo Gnome.
 
3.
Jończy R. (2003), Migracje zarobkowe ludności autochtonicznej z województwa opolskiego. Studium ekonomicznych determinant i konsekwencji, Opole, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego.
 
4.
Jończy R. (2009), Migracje zewnętrzne z obszarów wiejskich województwa opolskiego po wejściu Polski do Unii Europejskiej. Stan i zmiany, w: M. Rostropowicz-Miśko, P. Malinowski (red.), Pięć lat w Unii Europejskiej – społeczne i prawne aspekty przemian na Śląsku Opolskim, Opole, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego.
 
5.
Korczyńska J. (2003), Sezonowe wyjazdy zarobkowe Polaków do Niemiec, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 
6.
Krasnodębska A. (2008), Migracja zarobkowa a życie rodzinne kobiet Opolszczyzny, „Pedagogika Społeczna”, nr 3.
 
7.
Pawlus M. (2008), Migracje kobiet, w: J. Balicki (red.), Migracje jako nowa kwestia społeczna, Katowice, Księgarnia św. Jacka.
 
8.
Rauziński R. (1999), Współczesne migracje zagraniczne na Śląsku Opolskim (aspekty demografi czne i społeczne), Opole, Wydawnictwo Instytut Śląski.
 
9.
Rauziński R. (2004), Sytuacja demografi czna Śląska Opolskiego na przełomie XX i XXI w., w: Z. Pisz (red.), Obraz społeczny Śląska na przełomie wieków, Opole, Wydawnictwo Instytut Śląski.
 
10.
Rostropowicz-Miśko M. (2007), Migracje ludności ze Śląska Opolskiego do Niemiec w latach 1989–2005. Aspekty demografi czne, społeczne i ekonomiczne, Opole, Wydawnictwo Editio Silesia.
 
11.
US (2001), Rocznik Statystyczny Województwa Opolskiego 2001, Opole, Urząd Statystyczny w Opolu.
 
12.
US (2013), Rocznik Statystyczny Województwa Opolskiego 2013, Opole, Urząd Statystyczny w Opolu.
 
ISSN:1640-1808
Journals System - logo
Scroll to top