PL EN
RESEARCH PAPER
Council housing in Poland. What should we do to achieve its goals?
 
More details
Hide details
1
Instytut Ekonomiczno-Społeczny, Katedra Socjologii i Etyki Gospodarczej, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Polska
 
 
Submission date: 2020-06-16
 
 
Final revision date: 2020-09-14
 
 
Acceptance date: 2021-04-14
 
 
Publication date: 2021-05-29
 
 
Corresponding author
Andrzej Franciszek Przymeński   

Instytut Ekonomiczno-Społeczny, Katedra Socjologii i Etyki Gospodarczej, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Al. Niepodległości 10, 61-875, Poznań, Polska
 
 
Problemy Polityki Społecznej 2021;52:7-23
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
The subject of this paper is council housing. The paper is aimed at describing selected conditions necessary to achieve the goals of council housing and examining them in the context of the realities of the contemporary Polish society. These conditions include: the demand among society for flats intended for tenancy on social terms as compared to the growth rate of the relevant housing stock, rents and living standards in such flats, the characteristics of their surroundings in terms of location and social neighbourhoods, social relations within such surroundings, the specific nature of council housing management. Currently, approximately 150 thousand flats are necessary to meet the needs of households in need of assistance and meeting the eligibility criteria, whereas approximately 6.5 thousand flats are completed yearly in the social housing construction sector, including also council housing construction, which is comparable to the period of 2011–2015.
 
REFERENCES (35)
1.
Bennett, L., Smith, J. L., Wright, P. A. (eds). (2006). Where are Poor People to Live? Transforming Public Housing Communities. M.E. Sharpe.
 
2.
Cesarski, M. (2018). Polityka i sytuacja mieszkaniowa jako cywilizacyjne wyzwanie — Polska i świat. Polityka Społeczna, 3, 14–20.
 
3.
Di Biagi, P. (2008). The Public City. Social housing and urban redevelopment in Turin. Umberto Allemandi and C.
 
4.
European Federation of National Associations Working with the Homeless, FEANTSA. (2018). ETHOS. European Typology of Homelessness and Housing Exclusion, https://www.feantsa.org/downlo... .
 
5.
Frieske, K. W. (2010), Zamienię porsche na gorsze: o biedzie, wykluczeniu i reintegracji społecznej. Polityka Społeczna, 10, 1–7.
 
6.
Galor, Z., Goryńska-Bittner B. & Kalinowski, S. (2014). Życie na skraju – marginesy społeczne wielkiego miasta. Societas Pars Mundi Publishing, https://www.researchgate.net/p... .
 
7.
GUS. (2018a). Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej. Warszawa.
 
8.
GUS. (2018b). Gospodarka mieszkaniowa w latach 2013–2017, https://stat.gov.pl/download/g... .
 
9.
GUS. (2019a). Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej. Warszawa.
 
10.
GUS. (2019b). Gospodarka mieszkaniowa w 2018 roku, https://stat.gov.pl/download/g... .
 
11.
GUS (2020). Budownictwo mieszkaniowe w okresie I–XII 2019, https://stat.gov.pl/download/g....
 
12.
Kukuła, Z. & Dudziak B. (2013). Przejawy patologii i przestępczości wśród mieszkańców lokali socjalnych. Praca Socjalna, 4, 122–137.
 
13.
Lis, P. (2018). Od uniwersalności do selektywności w społecznej polityce mieszkaniowej. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2(334), 67–82.
 
14.
Milewska-Wilk, H. (2017). Wielki powrót hoteli robotniczych. A paper presented during the ESPANET conference. Wroclaw University of Economics and Business, Wrocław, 25–27 September.
 
15.
 
16.
Przymeński, A. & Oliwa-Ciesielska, M. (2014), Publiczna pomoc mieszkaniowa a demarginalizacja społeczna ludności ubogiej. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
 
17.
Przymeński, A. (2016). Socjalny najem mieszkań jako instrument demarginalizacji mieszkaniowej w Polsce. Problemy Polityki Społecznej. Studia i dyskusje, 32(1), 13–32.
 
18.
Przymeński, A. (2017). Społeczne zapotrzebowanie na mieszkania dla gospodarstw domowych o niskich i bardzo niskich dochodach we współczesnej Polsce. Polityka Społeczna, 11–12, 10–17.
 
19.
Przymeński, A. (2019). Najem mieszkań na warunkach socjalnych w kontekście zmian modelu polityki mieszkaniowej w Polsce. Polityka Społeczna, 9, 1–7.
 
20.
Rajkiewicz, A., Supińska, J., Księżopolski, M. (eds). (1998). Polityka społeczna. Materiały do studiowania. Wydawnictwo Śląsk.
 
21.
Rataj, Z. (2011). Wpływ sytuacji mieszkaniowej na jakość życia w mieszkaniach socjalnych na terenie miasta Poznania, unpublished Master’s thesis, Poznań University of Economics and Business. Thesis supervisor: Józef Orczyk, prof. dr hab.
 
22.
Rataj, Z. (2013). Osiedle socjalne Darzybór w Poznaniu — założenia a realizacja. Praca Socjalna, 6, 81–95.
 
23.
Rataj, Z. (2018). Społeczne budownictwo mieszkaniowe i jego rola w zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych niezamożnych gospodarstw domowych w Polsce. CeDeWu.
 
24.
Smith, J. L. (2006). Mixed-Income Communities: Designing Out Poverty or Pushing Out the Poor? In L. Bennett, J. L. Smith, P. A. Wright (ed.), Where are Poor People to Live? Transforming Public Housing Communities. ME. Sharpe.
 
25.
Sokołowicz, M. E. (2017). Udogodnienia miejskie — element publicznego wymiaru zasobów mieszkaniowych. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 6(332), 125–143.
 
26.
Suszyńska, K. & Rataj, Z. (2017). Demokratyzacja w zarządzaniu mieszkaniami społecznymi w Polsce w świetle badań rynku lokalnego. Studium przypadku miasta Poznania, Sensus Historiae. Studia interdyscyplinarne. Oficyna Wydawnicza Epigram.
 
27.
Suszyńska, K. & Muczyński, A. (2018). Zapotrzebowanie na mieszkania komunalne w ujęciu krajowym i lokalnym — studium przypadku. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 1(331), 133–147.
 
29.
Wilen, W. P. & Stassel, W. L. (2006). Gautreaux and Chicago’s Public Housing Crisis: The Conflict Between Achieving Integration and Providing Decent Housing for Very Low-Income African Americans. In L. Bennett, J. L. Smith, P. A. Wright (ed.), Where are Poor People to Live? Transforming Public Housing Communities. ME. Sharpe.
 
30.
Zarząd Komunalnych Zasobów Mieszkaniowych sp. z o.o., Poznań, https://zkzl.poznan.pl/.
 
31.
Zubrzycka-Czarnecka, A. (2011). Polityka mieszkaniowa we Francji na przełomie XX i XXI wieku. Instytut Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego.
 
32.
Act of 21 June 2001 on the protection of tenants’ rights, municipal housing reserves and on the change of Civil Code, OJ. no. 71, item. 733, with amendments.
 
33.
Act of 12 March 2004 on Social Welfare , OJ no. 64, item 593, with amendments.
 
34.
Act of 20 July 2018 on the State aid in bearing housing costs in the first years of tenancy. OJ 2018, item 1540.
 
35.
Resolution no. XXX/443//VII/2016 of the Poznań City Council of 7 June 2016 on the rules of renting dwellings within the City of Poznań housing stock, with amendments. https://bip.poznan.pl/bip/uchw....
 
ISSN:1640-1808
Journals System - logo
Scroll to top