PL EN
FORUM
Challenges to the education of social workers in Poland
 
 
More details
Hide details
1
Instytut Socjologii, Uniwersytet Śląski w Katowicach
 
 
Publication date: 2020-06-03
 
 
Problemy Polityki Społecznej 2010;13-14:179-184
 
 
REFERENCES (3)
1.
Wódz, K. (2008). „Perspektywy rozwoju służb społecznych w Polsce. Dylematy kształcenia i doskonalenia zawodowego pracowników socjalnych”. W: K. Marzec-Holka, A. Rutkowska, M. Joachimowska (red.), Praca socjalna i polityka społeczna – obszary współdziałania wobec wykluczenia społecznego. Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.
 
2.
Wódz, K. (2010). „Kilka refleksji na temat aktualnych i przyszłych wyzwań dla edukacji i doskonalenia zawodowego pracowników socjalnych w Polsce”. W: K. Wódz, K. Faliszek (red.), Przeobrażenia pomocy społecznej a edukacja i doskonalenie zawodowe pracowników socjalnych w Polsce i republice Słowackiej. Toruń: Wyd. AKAPIT.
 
3.
Wódz, K., Leśniak-Berek, E. (2008). „Studium Pracy Socjalnej Instytutu Socjologii Uniwersytetu Śląskiego – doświadczenia w kształceniu i badaniach dla pracy socjalnej”. W: B. Matyjas, M. Porąbaniec (red.) W drodze ku profesjonalizacji zawodu pracownika socjalnego, Kielce: Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej.
 
ISSN:1640-1808
Journals System - logo
Scroll to top