PL EN
OTHER
From the history of government reports after 2007
 
More details
Hide details
1
Instytut Polityki Społecznej, Uniwersytet Warszawski
 
 
Publication date: 2020-06-03
 
 
Problemy Polityki Społecznej 2010;13-14:191-201
 
 
REFERENCES (17)
1.
Bakalarczyk, R. (2010). „Wizja spójności społecznej w raporcie Polska 2030 i jej krytyka”. W: M. Syska (red.), Jaka Polska 2030?. Wrocław-Warszawa: Ośrodek Myśli Społecznej im. Ferdynanda Lassalle’a.
 
2.
Boni, M. (2008). „Dlaczego warto rozmawiać”. Dialog. Pismo dialogu społecznego, nr 3.
 
3.
Boni, M. (red. naukowa) (2009). Polska 2030.Wyzwania rozwojowe. Warszawa: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.
 
4.
Charkiewicz, E. (2009). Polska ale jaka? Feministyczna krytyka Polski 2030. Warszawa: Fundacja Heinricha Bölla.
 
5.
Gdula, M. (2008). Coś pękło, ale czy coś się skończyło?, dostępne na stronie: <http://www.krytykapolityczna.p...>.
 
6.
Konat, G. (2010). „Polska 2030.Wzrost i elastyczność czy rozwój i praca? Krytyka”. W:.
 
7.
M. Syska (red.), Jaka Polska 2030? Wrocław-Warszawa: Ośrodek Myśli Społecznej im. Ferdynanda Lassalle’a.
 
8.
Polska praca 2010. (2010). Warszawa: Komisja krajowa NSZZ Solidarność, kwiecień.
 
9.
Raport o kapitale intelektualnym Polski. (2008). Warszawa.
 
10.
Sadura, P. (2010). „Polska 2030, czyli edukacja bez innowacji. Główne błędy raportu i nowe rekomendacje”. W: M. Syska (red.), Jaka Polska 2030?, Wrocław-Warszawa: Ośrodek Myśli Społecznej im. Ferdynanda Lassalle’a.
 
11.
Sutowski, M. (2009). „Skolonizować przyszłość”. Dziennik, 8 lipca.
 
12.
Syska, M (red.) (2010). Jaka Polska 2030? Wrocław-Warszawa: Ośrodek Myśli Społecznej im. Ferdynanda Lassalle’a, dostępne na stronie: <http://www.jakapolska2030.pl/>.
 
13.
Szarfenberg, R.(2010). Możliwe modele rozwojowe Polsk i ich społeczne konsekwencje (prezentacja), dostępne na stronie: <http://rszarf.ips.uw.edu.pl/>.
 
14.
Szumlewicz, P. (2010). „Modernizacja bez kobiet”. W: M. Syska (red.), Jaka Polska 2030?, Wrocław-Warszawa: Ośrodek Myśli Społecznej im. Ferdynanda Lassalle’a.
 
15.
Szawrański, S. (2010). „Polska 2030 a zrównoważony rozwój – uwagi dyskusyjne” W: M. Syska (red.), Jaka Polska 2030?, Wrocław-Warszawa: Ośrodek Myśli Społecznej im. Ferdynanda Lassalle’a.
 
16.
Wywiad z prof. J. Czapińskim (2009). „Polska smuta”. Polityka, 9 kwietnia.
 
17.
Wóycicka, I., Czy kobietom będzie lepiej w Polsce 2030. Warszawa: Fundacja Heinricha Bölla.
 
ISSN:1640-1808
Journals System - logo
Scroll to top