PL EN
CASE REPORT
A legal title to the premises and household housing situation in 2012
 
More details
Hide details
1
Wydział Zarządzania, Katedra Statystyki, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 
 
Publication date: 2020-05-27
 
 
Corresponding author
Paweł Ulman   

Wydział Zarządzania, Katedra Statystyki, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków, adres internetowy autorów: ulmanp@uek.krakow.pl
 
 
Weronika Wójciaczyk   

Wydział Zarządzania, Katedra Statystyki, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków, adres internetowy autorów: weronikarusek@ poczta.fm
 
 
Problemy Polityki Społecznej 2015;29:103-123
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Polish apartment stock is very heterogeneous and differences can be observed in many dimensions. More than 67% of the existing stock is located in cities, mostly smaller ones though. There are no children in more than half of all households, and 25% of all of them are unipersonal. Usage of an apartment can be based on a multitude of legal titles from which the most popular is private ownership, which reaches almost 70% for the whole country. In bigger cities housing associations and renting is also popular. The quality of apartments varies based on the rights users have towards them. The aim of the paper is to measure the diversity of using information coming from the annual household survey conducted by GUS in 2012. An apartment’s quality was assessed in four dimensions: existence of necessary installations, technical condition, characteristics and subjective judgment of the users. Apartments with different legal titles are of statistically different quality and the privately held ones, located in buildings belonging to housing associations, are definitely the best. As for rented apartments which can be used without the necessity of paying rent offer a significantly lower standard.
 
REFERENCES (8)
1.
Cesarski M. (2011), Budżet a mieszkalnictwo i budownictwo społeczne w Polsce. Transformacja i perspektywy, „Problemy Polityki Społecznej. Studia i Dyskusje”, nr 15.
 
2.
Games P.A., Howell J.F. (1976), Pairwise multiple comparison procedures with unequal n’s and/or variances: A Monte Carlo study, „Journal of Educational Statistics”, vol. 2, nr 1.
 
3.
GUS (2011), Metodologia badania budżetów gospodarstw domowych, Warszawa, Główny Urząd Statystyczny.
 
4.
Łaszek J. (2004), Sektor nieruchomości mieszkaniowych w Polsce. Stan i perspektywy rozwoju, Warszawa, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Oficyna Wydawnicza.
 
5.
NIK (2013), Informacja o wynikach kontroli pozyskiwania lokali i pomieszczeń mieszkalnych dla osób najuboższych. Łódź styczeń 2011, w: Mieszkalnictwo w roku rodziny. Raport CBOS oraz ekspertyzy i opinie w sprawie sytuacji mieszkaniowej Polaków, Warszawa, Kongres Budownictwa, Habitat for Humanity Poland, Fundacja Bezdomnych.
 
6.
Supińska J. (2005), Miejsce polityki mieszkaniowej w polityce społecznej — miejsce polityki społecznej w polityce mieszkaniowej, w: L. Frąckiewicz (red.), Przeszłość i przyszłość polskiej polityki mieszkaniowej, Warszawa, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Instytut Gospodarki Nieruchomościami.
 
7.
Walesiak M., Gatnar E. (red.) (2012), Statystyczna analiza danych z wykorzystaniem programu R, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
8.
Wojtkun G. (2006), Wybrane problemy rozwoju mieszkalnictwa w Polsce w latach 1990–2005, w: H. Zaniewska, A. Tokajuk (red.), Tendencje w kształtowaniu zabudowy mieszkaniowej współczesnych miast, Białystok, Wydział Architektury Politechniki Białostockiej.
 
ISSN:1640-1808
Journals System - logo
Scroll to top