PL EN
FORUM
The system of social assistance and people
 
More details
Hide details
1
Działacz związkowy i pozarządowy
 
 
Publication date: 2020-06-03
 
 
Problemy Polityki Społecznej 2010;13-14:163-166
 
 
REFERENCES (4)
1.
Rosner, J. (red.) (1977). Poradnik pracownika socjalnego. Warszawa: Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich.
 
2.
Auleytner, J. (2005). Polityka społeczna. Kreowanie ładu społecznego. Warszawa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP.
 
3.
Krzyszkowski, J. (2002). „Nowa rola służb społecznych w jednoczącej się Europie a pomoc społeczna w Polsce”. W: K. Frysztacki, K. Piątek (red.), Wielowymiarowość pracy socjalnej, Toruń: Wydawnictwo Edukacyjne „Akapit”.
 
4.
Bąbska, B. (2007). „Pomoc społeczna i praca socjalna w Polsce po 1989 roku”. W: P. Jordan (red.), Ośrodek pomocy i aktywności społecznej. Renesans pracy środowiskowej, Warszawa: Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL.
 
ISSN:1640-1808
Journals System - logo
Scroll to top